Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Luboš Purchart, Ph.D.
Identifikačné číslo: 7030
Univerzitný e-mail: lubos.purchart [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - docent - Ústav ekologie lesa (LDF)
Výzkumník projektu II - Ústav ekologie lesa (LDF)
 
Externí školitel - Agronomická fakulta

     
Výučba
     
     Projekty
     
Publikácie     Orgány
     
     

Obmedziť na:
rok začatia:
rok ukončenia:

Vybraná osoba je oficiálnym riešiteľom nasledujúcich projektov.

Stav
Por.Názov projektuGarantDruh
Oficiálne úlohy
Odkedy
Dokedy
1
 BE-TAF-1910: Fylogenetická revize tribu Adelostomini Solier, 1834.
L. Purchart
Iný
garant
01.01.2012
2 Cirkulace hantavirů v přírodních ohniscích v ČR a možnosti jejich přenosu na člověka.Iný
Člen řešitelského týmu
01.04.2012
3
 Czech Terra - adaptace uhlíkových deponií v krajině v kontextu globální změny. (PS1, Segment 3)
J. Kulhavý
Iný
Řešitel 09.11.2007
31.12.2011
4 Drobní savci: významný faktor v procesu obnovy lesních porostůNAZV
spoluřešitel
01.05.2007
31.12.2011
5
GAČRgarant01.01.201201.01.2012
6
 Faktory ovlivňující výskyt a rozšíření brouků vázaných na houby řádu Polyporales v České republice.L. Purchart
GAČR
garant01.01.2010
01.01.2010
7 Faktory ovlivňující výskyt, druhovou diversitu a rozšíření brouků vázaných na chorošovité houby podél výškového gradientu.GAČRgarant
01.05.2011
01.05.2011
8
 FR-TAF-3072: Fylogenetická revize tribu Adelostomini Solier, 1834. Studium typového a netypového materiálu uloženého v Museum National d'Histoire Naturelle Paris.L. PurchartIný
garant
01.01.201330.06.2013
9
 GB-TAF-2039: Fylogenetická revize tribu Adelostomini Solier, 1834.L. Purchart
Iný
garant
01.01.2012
10
 Les a dřevo - podpora funkčně integrovaného lesního hospodářství a využívání dřeva jako obnovitelné suroviny
VZ
--
01.01.2005
31.12.2011
11
      Dílčí záměr 01: Lužní lesy - obhospodařování z pohledu udržitelného rozvojeTS VZ
--
01.01.2005
12
eTS VZ
--01.01.2005
13
                  01/06/07 Obratlovci jako bioindikátory kvality a stability lužního lesa
Akt eTS VZ
Spoluřešitel
01.01.2005
14
TS VZ
--01.01.2005
15
            Etapa 3. Ekologické důsledky pěstování smrkových monokultur J. KulhavýeTS VZ--01.01.2005
16
                  02/03/08 Společenstva vybraných skupin savců v lesních porostech Drahanské vrchoviny.
Akt eTS VZŘešitel
01.01.2006
17J. Kulhavý
TS VZ
--01.01.2005
18
J. Kulhavý
eTS VZ
--
01.01.2005
19Akt eTS VZSpoluřešitel 01.01.2005
20
            Etapa 6. Transformace horského lesa v les přírodě blízkýeTS VZ
--
01.01.2005
21
J. Kulhavý
Akt eTS VZ
Spoluřešitel
01.01.2005
22
 Možnosti adaptace lesních ekosystémů na předpokládané změny klimatuJ. KulhavýIGA
Řešitel
01.02.2010
31.12.2012
23
NAZVČlen řešitelského týmu01.01.201230.12.2016
24
 Studium potravní a populační ekologie rejskovitých (Soricidae), s přihlédnutím k rodu Crocidura, ve vybraných biotopech ČR.
GAČR
řešitel
01.01.2009
01.01.2009
25
InýGarant01.01.200801.07.2009
26
 SYNTHESYS DE-TAF-4727: A revision of Adelostomini (Coleoptera: Tenebrionidae) - type and non type material housed in the Museum für Naturkunde of the Humboldt-Universität Berlin.
Iný
Garant30.05.2008
01.07.2009
27
 SYNTHESYS FR-TAF-4115: A revision of Adelostomini (Coleoptera: Tenebrionidae) - type and non type material housed in the Museum National d'Histoire Naturelle, Paris.
L. PurchartInýGarant30.05.200801.07.2009
28 SYNTHESYS GB-TAF-4110: A revision of Adelostomini (Coleoptera: Tenebrionidae) - type and non type material housed in The Natural History Museum London.L. PurchartInýGarant01.01.2008
01.07.2009
29
 Zapojení mladých vědeckých pracovníků MZLU BRNO do výzkumných aktivit IUFRO -- The Global Network for Forest Science Cooperation
V. HulaIný
člen řešitelského týmu
31.03.2010
31.12.2012

Pomocou nasledujúceho tlačidla môžete zobrazený zoznam projektov exportovať do formátu pre tabuľkový procesor Excel.

Legenda:
Aktívne stavy:
podaný
prijatý
pripravovaný
riešený
ukončený
Neaktívne stavy:
neobhájenýobhájený
vyradený
zamietnutý
zrušený