Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Luboš Purchart, Ph.D.
Identifikačné číslo: 7030
Univerzitný e-mail: lubos.purchart [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - docent - Ústav ekologie lesa (LDF)
Výzkumník projektu II - Ústav ekologie lesa (LDF)
 
Externí školitel - Agronomická fakulta

Kontakty     Výučba     Záverečná práca
     
Projekty
     
     
     
Konferencie     

Obmedziť na:
rok začatia:
rok ukončenia:

Vybraná osoba je oficiálnym riešiteľom nasledujúcich projektov.

Stav
Por.
Názov projektu
GarantDruhOficiálne úlohy
Odkedy
Dokedy
1
 BE-TAF-1910: Fylogenetická revize tribu Adelostomini Solier, 1834.L. PurchartInýgarant
01.01.2012
2
Iný
Člen řešitelského týmu
01.04.2012
3
 Czech Terra - adaptace uhlíkových deponií v krajině v kontextu globální změny. (PS1, Segment 3)
J. Kulhavý
Iný
Řešitel
09.11.2007
31.12.2011
4
 Drobní savci: významný faktor v procesu obnovy lesních porostů
J. SuchomelNAZVspoluřešitel01.05.2007
31.12.2011
5 Druhová diverzita a rozšíření brouků vázaných na chorošovité houby: má výškový gradient nějaký vliv?L. Purchart
GAČR
garant
01.01.201201.01.2012
6
 Faktory ovlivňující výskyt a rozšíření brouků vázaných na houby řádu Polyporales v České republice.
GAČR
garant
01.01.2010
01.01.2010
7
 Faktory ovlivňující výskyt, druhovou diversitu a rozšíření brouků vázaných na chorošovité houby podél výškového gradientu.
GAČR
garant
01.05.201101.05.2011
8
 FR-TAF-3072: Fylogenetická revize tribu Adelostomini Solier, 1834. Studium typového a netypového materiálu uloženého v Museum National d'Histoire Naturelle Paris.
L. PurchartIný
garant
01.01.2013
30.06.2013
9
 GB-TAF-2039: Fylogenetická revize tribu Adelostomini Solier, 1834.
Iný
garant01.01.2012
10
 Les a dřevo - podpora funkčně integrovaného lesního hospodářství a využívání dřeva jako obnovitelné suroviny
VZ--
01.01.2005
31.12.2011
11
TS VZ
--
01.01.2005
12            Etapa 6. Ochrana genofondu živočichů a management lovné zvěře eTS VZ--
01.01.2005
13
Akt eTS VZSpoluřešitel 01.01.2005
14
TS VZ
--
01.01.2005
15            Etapa 3. Ekologické důsledky pěstování smrkových monokultur
eTS VZ
--
01.01.2005
16
                  02/03/08 Společenstva vybraných skupin savců v lesních porostech Drahanské vrchoviny.
Akt eTS VZŘešitel01.01.2006
17
J. KulhavýTS VZ--01.01.2005
18
J. Kulhavý
eTS VZ
--01.01.2005
19
J. KulhavýAkt eTS VZ
Spoluřešitel
01.01.2005
20            Etapa 6. Transformace horského lesa v les přírodě blízkýJ. Kulhavý
eTS VZ
--
01.01.2005
21
                  03/06/02 Úloha obratlovců při transformaci horského lesa v les přírodě blízkýJ. KulhavýAkt eTS VZSpoluřešitel 01.01.2005
22
 Možnosti adaptace lesních ekosystémů na předpokládané změny klimatu
J. Kulhavý
IGA
Řešitel
01.02.2010
31.12.2012
23 Předpověď populačních změn u lesních i polních druhů hlodavců, ve vztahu k jejich hospodářskému významuJ. Suchomel
NAZV
Člen řešitelského týmu
01.01.201230.12.2016
24
 Studium potravní a populační ekologie rejskovitých (Soricidae), s přihlédnutím k rodu Crocidura, ve vybraných biotopech ČR.
L. PurchartGAČR
řešitel
01.01.2009
01.01.2009
25L. PurchartInýGarant01.01.2008
01.07.2009
26
 SYNTHESYS DE-TAF-4727: A revision of Adelostomini (Coleoptera: Tenebrionidae) - type and non type material housed in the Museum für Naturkunde of the Humboldt-Universität Berlin.
L. PurchartIný
Garant
30.05.2008
01.07.2009
27
 SYNTHESYS FR-TAF-4115: A revision of Adelostomini (Coleoptera: Tenebrionidae) - type and non type material housed in the Museum National d'Histoire Naturelle, Paris.L. Purchart
Iný
Garant30.05.2008
01.07.2009
28
L. Purchart
Iný
Garant
01.01.2008
01.07.2009
29
 Zapojení mladých vědeckých pracovníků MZLU BRNO do výzkumných aktivit IUFRO -- The Global Network for Forest Science Cooperation
Inýčlen řešitelského týmu31.03.201031.12.2012

Pomocou nasledujúceho tlačidla môžete zobrazený zoznam projektov exportovať do formátu pre tabuľkový procesor Excel.

Legenda:
Aktívne stavy:
podaný
prijatý
pripravovaný
riešený
ukončený
Neaktívne stavy:
neobhájený
obhájený
vyradený
zamietnutý
zrušený