Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Luboš Purchart, Ph.D.
Identifikační číslo: 7030
Univerzitní e-mail: lubos.purchart [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - docent - Ústav ekologie lesa (LDF)
Výzkumník projektu II - Ústav ekologie lesa (LDF)
 
Externí školitel - Agronomická fakulta (MENDELU)

Kontakty          
     
Projekty
     
     
Orgány     
     

Omezit na:
rok zahájení:
rok ukončení:

Zvolená osoba je oficiálním řešitelem následujících projektů.

StavPoř.
Název projektu
Garant
Druh
Oficiální roleOdkdy
Dokdy
1 BE-TAF-1910: Fylogenetická revize tribu Adelostomini Solier, 1834.
Jiný
garant
01.01.2012
2 Cirkulace hantavirů v přírodních ohniscích v ČR a možnosti jejich přenosu na člověka.J. SuchomelJinýČlen řešitelského týmu
01.04.2012
3
 Czech Terra - adaptace uhlíkových deponií v krajině v kontextu globální změny. (PS1, Segment 3)
JinýŘešitel 09.11.2007
31.12.2011
4
 Drobní savci: významný faktor v procesu obnovy lesních porostů
NAZVspoluřešitel01.05.200731.12.2011
5
 Druhová diverzita a rozšíření brouků vázaných na chorošovité houby: má výškový gradient nějaký vliv?L. PurchartGAČRgarant01.01.2012
01.01.2012
6
 Faktory ovlivňující výskyt a rozšíření brouků vázaných na houby řádu Polyporales v České republice.
GAČR
garant
01.01.201001.01.2010
7 Faktory ovlivňující výskyt, druhovou diversitu a rozšíření brouků vázaných na chorošovité houby podél výškového gradientu.L. Purchart
GAČR
garant
01.05.2011
01.05.2011
8
 FR-TAF-3072: Fylogenetická revize tribu Adelostomini Solier, 1834. Studium typového a netypového materiálu uloženého v Museum National d'Histoire Naturelle Paris.
L. Purchart
Jiný
garant
01.01.2013
30.06.2013
9 GB-TAF-2039: Fylogenetická revize tribu Adelostomini Solier, 1834.L. PurchartJinýgarant
01.01.2012
10
 Les a dřevo - podpora funkčně integrovaného lesního hospodářství a využívání dřeva jako obnovitelné suroviny
J. KulhavýVZ
--
01.01.2005
31.12.2011
11      Dílčí záměr 01: Lužní lesy - obhospodařování z pohledu udržitelného rozvojeJ. KulhavýTS VZ--01.01.2005
12
J. KulhavýeTS VZ
--
01.01.2005
13
Akt eTS VZSpoluřešitel 01.01.2005
14TS VZ--
01.01.2005
15J. Kulhavý
eTS VZ
--
01.01.2005
16
                  02/03/08 Společenstva vybraných skupin savců v lesních porostech Drahanské vrchoviny.
J. KulhavýAkt eTS VZ
Řešitel
01.01.2006
17
      Dílčí záměr 03: Revitalizace horských lesních ekosystémů poškozených imisemiTS VZ--
01.01.2005
18
J. Kulhavý
eTS VZ
--01.01.2005
19
J. KulhavýAkt eTS VZ
Spoluřešitel
01.01.2005
20
            Etapa 6. Transformace horského lesa v les přírodě blízkýeTS VZ--
01.01.2005
21
                  03/06/02 Úloha obratlovců při transformaci horského lesa v les přírodě blízkýAkt eTS VZ
Spoluřešitel
01.01.2005
22
 Možnosti adaptace lesních ekosystémů na předpokládané změny klimatuIGA
Řešitel
01.02.2010
31.12.2012
23
J. SuchomelNAZV
Člen řešitelského týmu
01.01.201230.12.2016
24
 Studium potravní a populační ekologie rejskovitých (Soricidae), s přihlédnutím k rodu Crocidura, ve vybraných biotopech ČR.
GAČR
řešitel
01.01.2009
01.01.2009
25
L. Purchart
Jiný
Garant
01.01.2008
01.07.2009
26
 SYNTHESYS DE-TAF-4727: A revision of Adelostomini (Coleoptera: Tenebrionidae) - type and non type material housed in the Museum für Naturkunde of the Humboldt-Universität Berlin.
Jiný
Garant
30.05.2008
01.07.2009
27 SYNTHESYS FR-TAF-4115: A revision of Adelostomini (Coleoptera: Tenebrionidae) - type and non type material housed in the Museum National d'Histoire Naturelle, Paris.
Jiný
Garant
30.05.2008
01.07.2009
28
 SYNTHESYS GB-TAF-4110: A revision of Adelostomini (Coleoptera: Tenebrionidae) - type and non type material housed in The Natural History Museum London.JinýGarant
01.01.2008
01.07.2009
29
 Zapojení mladých vědeckých pracovníků MZLU BRNO do výzkumných aktivit IUFRO -- The Global Network for Forest Science CooperationJinýčlen řešitelského týmu
31.03.2010
31.12.2012

Pomocí následujícího tlačítka můžete zobrazený seznam projektů exportovat do formátu pro tabulkový procesor Excel.

Legenda:
Aktivní stavy:podaný
přijatý
připravovaný
řešený
ukončený
Neaktivní stavy:
neobhájenýobhájený
vyřazený
zamítnutýzrušený