Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Luboš Purchart, Ph.D.
Identifikační číslo: 7030
Univerzitní e-mail: lubos.purchart [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - docent - Ústav ekologie lesa (LDF)
Metodik hodnocení VaV - Ústav ekologie lesa (LDF)
 
Externí školitel - Agronomická fakulta (MENDELU)

Kontakty     Výuka     Závěrečná práce     Projekty     
Publikace     Orgány     Vedené práce     Konference     

Omezit na:rok zahájení: rok ukončení:

Zvolená osoba je oficiálním řešitelem následujících projektů.

StavPoř.Název projektuGarantDruhOficiální roleOdkdyDokdy
1 BE-TAF-1910: Fylogenetická revize tribu Adelostomini Solier, 1834.L. PurchartJinýgarant01.01.2012
2 Cirkulace hantavirů v přírodních ohniscích v ČR a možnosti jejich přenosu na člověka.J. SuchomelJinýČlen řešitelského týmu01.04.2012
3 Czech Terra - adaptace uhlíkových deponií v krajině v kontextu globální změny. (PS1, Segment 3)J. KulhavýJinýŘešitel 09.11.200731.12.2011
4 Drobní savci: významný faktor v procesu obnovy lesních porostůJ. SuchomelNAZVspoluřešitel01.05.200731.12.2011
5 Druhová diverzita a rozšíření brouků vázaných na chorošovité houby: má výškový gradient nějaký vliv?L. PurchartGAČRgarant01.01.201201.01.2012
6 Faktory ovlivňující výskyt a rozšíření brouků vázaných na houby řádu Polyporales v České republice.L. PurchartGAČRgarant01.01.201001.01.2010
7 Faktory ovlivňující výskyt, druhovou diversitu a rozšíření brouků vázaných na chorošovité houby podél výškového gradientu.L. PurchartGAČRgarant01.05.201101.05.2011
8 FR-TAF-3072: Fylogenetická revize tribu Adelostomini Solier, 1834. Studium typového a netypového materiálu uloženého v Museum National d'Histoire Naturelle Paris.L. PurchartJinýgarant01.01.201330.06.2013
9 GB-TAF-2039: Fylogenetická revize tribu Adelostomini Solier, 1834.L. PurchartJinýgarant01.01.2012
10 Les a dřevo - podpora funkčně integrovaného lesního hospodářství a využívání dřeva jako obnovitelné surovinyJ. KulhavýVZ--01.01.200531.12.2011
11      Dílčí záměr 01: Lužní lesy - obhospodařování z pohledu udržitelného rozvojeJ. KulhavýTS VZ--01.01.2005
12            Etapa 6. Ochrana genofondu živočichů a management lovné zvěře J. KulhavýeTS VZ--01.01.2005
13                  01/06/07 Obratlovci jako bioindikátory kvality a stability lužního lesaJ. KulhavýAkt eTS VZSpoluřešitel 01.01.2005
14      Dílčí záměr 02: Zásady hospodaření a optimalizace druhové skladby lesů v antropicky se měnících podmínkách pahorkatin a vysočinJ. KulhavýTS VZ--01.01.2005
15            Etapa 3. Ekologické důsledky pěstování smrkových monokultur J. KulhavýeTS VZ--01.01.2005
16                  02/03/08 Společenstva vybraných skupin savců v lesních porostech Drahanské vrchoviny.J. KulhavýAkt eTS VZŘešitel01.01.2006
17      Dílčí záměr 03: Revitalizace horských lesních ekosystémů poškozených imisemiJ. KulhavýTS VZ--01.01.2005
18            Etapa 3. Biotičtí činitelé v souvislostech s měnícími se stanovištními podmínkami J. KulhavýeTS VZ--01.01.2005
19                  03/03/02 Vymezení druhového spektra, populační dynamiky a významu arachnoentomofauny a drobných obratlovců v podmínkách porostů náhradních dřevin a jejich využití v bioindikaci stanovištních změn v prostředí ustupující imisní zátěžeJ. KulhavýAkt eTS VZSpoluřešitel 01.01.2005
20            Etapa 6. Transformace horského lesa v les přírodě blízkýJ. KulhavýeTS VZ--01.01.2005
21                  03/06/02 Úloha obratlovců při transformaci horského lesa v les přírodě blízkýJ. KulhavýAkt eTS VZSpoluřešitel 01.01.2005
22 Možnosti adaptace lesních ekosystémů na předpokládané změny klimatuJ. KulhavýIGAŘešitel01.02.201031.12.2012
23 Předpověď populačních změn u lesních i polních druhů hlodavců, ve vztahu k jejich hospodářskému významuJ. SuchomelNAZVČlen řešitelského týmu01.01.201230.12.2016
24 Studium potravní a populační ekologie rejskovitých (Soricidae), s přihlédnutím k rodu Crocidura, ve vybraných biotopech ČR.L. PurchartGAČRřešitel01.01.200901.01.2009
25 SYNTHESYS BE-TAF-4114: A revision of Adelostomini (Coleoptera: Tenebrionidae) - type and non type material housed in Koninklijik Museum voor Midden-Afrika, Tervuren.L. PurchartJinýGarant01.01.200801.07.2009
26 SYNTHESYS DE-TAF-4727: A revision of Adelostomini (Coleoptera: Tenebrionidae) - type and non type material housed in the Museum für Naturkunde of the Humboldt-Universität Berlin.L. PurchartJinýGarant30.05.200801.07.2009
27 SYNTHESYS FR-TAF-4115: A revision of Adelostomini (Coleoptera: Tenebrionidae) - type and non type material housed in the Museum National d'Histoire Naturelle, Paris.L. PurchartJinýGarant30.05.200801.07.2009
28 SYNTHESYS GB-TAF-4110: A revision of Adelostomini (Coleoptera: Tenebrionidae) - type and non type material housed in The Natural History Museum London.L. PurchartJinýGarant01.01.200801.07.2009
29 Zapojení mladých vědeckých pracovníků MZLU BRNO do výzkumných aktivit IUFRO -- The Global Network for Forest Science CooperationV. HulaJinýčlen řešitelského týmu31.03.201031.12.2012

Pomocí následujícího tlačítka můžete zobrazený seznam projektů exportovat do formátu pro tabulkový procesor Excel.

Legenda:
Aktivní stavy:podanýpřijatýpřipravovanýřešenýukončený
Neaktivní stavy:neobhájenýobhájenývyřazenýzamítnutýzrušený