Lidé na MENDELUHelp


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Josef Los, Ph.D.
Identifikační číslo: 6972
Univerzitní e-mail: josef.los [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
 
Externí učitel - Institut celoživotního vzdělávání (MENDELU)

Kontakty
     
     
Publikace     Konference
     

V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

TICHÝ, M. -- LOS, J. Analýza provozních a ekonomických ukazatelů pásové sušárny zemědělských komodit. In Najnovšie trendy v poľnohospodárstve, v strojárstve a v odpadovom hospodárstve: Zborník. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2019, s. 335--341. ISBN 978-80-552-1992-9.

Originální název:
Analýza provozních a ekonomických ukazatelů pásové sušárny zemědělských komodit
Anglický název:
Autor:
Pracoviště: Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky
Druh publikace: stať ve sborníku
Sborník: Najnovšie trendy v poľnohospodárstve, v strojárstve a v odpadovom hospodárstve: Zborník
Charakter článku:
odborný článek
Číslo části:
Od strany:
335
Do strany:
341
Počet stran:
7
Kód UT dle Web of Science:
Kód EID dle Scopus:
Původní jazyk:
čeština
Popis v originálním jazyce: Tato práce je zaměřena na analýzu provozních a ekonomických ukazatelů pásové sušárny zemědělských komodit a na faktory, které tyto ukazatele ovlivňují. Na sušicí lince ve společnosti Agros Haná s.r.o. byly provedeny měření tří po sobě následujících sušení kukuřice na zrno (roky 2016, 2017 a 2018). Za pomoci naměřených hodnot zde byly stanoveny pro jednotlivé roky spotřeby energií a následně náklady na provoz sušárny. Dále byly analyzovány jednotlivé faktory ovlivňující výši nákladů na sušení. Jedním z hlavních faktorů se ukázala být vlhkost kukuřice při sklizni. Dalším rozhodujícím faktorem pak byla určena teplota sušení v závislosti na okolní teplotě vzduchu.
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
Identifikační číslo RIV:
 
Záznam vložil: Markéta Hejčová, DiS.
Poslední změna: 28.05.2019 10:40 (Markéta Hejčová, DiS.)

Hodnocení publikace:

1
2
3
4
5
        
1
2345
špatné
 
dobré        
nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0
Průměr: -        
Hodnotilo: 0
Průměr: -
1
2
3
4
5
        
1
2
3
4
5
laické
 
odborné
        teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -


Bližší určení zdroje:

Najnovšie trendy v poľnohospodárstve, v strojárstve a v odpadovom hospodárstve: Zborník. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2019. ISBN 978-80-552-1992-9.

Originální název:
Najnovšie trendy v poľnohospodárstve, v strojárstve a v odpadovom hospodárstve: Zborník
Anglický název:
Český název:
Editor:
Druh publikace:
sborník
ISBN:
978-80-552-1992-9
Nakladatel:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Místo vydání: Nitra
Forma vydání:
elektronická verze (paměťový nosič)
Edice a číslo svazku:
Rok vydání:
2019
Číslo vydání:
Počet stran:
Akce:
Najnovšie trendy v poľnohospodárstve, v strojárstve a v odpadovom hospodárstve: Medzinárodná študentská vedecká konferencia
Původní jazyk:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
 
Záznam vložil:
Poslední změna:
28.05.2019 10:39 (Markéta Hejčová, DiS.)

Hodnocení publikace:

1
23
4
5
        
1
2
3
4
5
špatné
 
dobré
        nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -
1
2
3
45
        
1
2
3
45
laické
 
odborné        teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -


Bližší určení zdroje:

Najnovšie trendy v poľnohospodárstve, v strojárstve a v odpadovom hospodárstve: Medzinárodná študentská vedecká konferencia. 2019, Nitra.

Originální název: Najnovšie trendy v poľnohospodárstve, v strojárstve a v odpadovom hospodárstve: Medzinárodná študentská vedecká konferencia
Anglický název:
Český název:
Organizátor:
Druh publikace:
uspořádání (zorganizování) konference
Místo konání:
Nitra
Pořadatel:
Stát:
Rozsah akce:
evropská akce
Typ konference:
Zkratka:
Pořadové číslo:
Datum zahájení:
Datum ukončení:
Rok konání:
2019
Počet účastníků celkem:
Počet účastníků ze zahraničí:
Původní jazyk:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok odeslání:
Identifikační číslo RIV:
 
Záznam vložil:
Poslední změna:
28.05.2019 10:39 (Markéta Hejčová, DiS.)

Hodnocení publikace:

1
2
3
4
5
        
12345
špatné
 
dobré
        nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -
1
23
4
5
        
1
2
3
4
5
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0Průměr: -