Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Ida Rašovská, Ph.D.
Identifikační číslo: 6955
Univerzitní e-mail: ida.rasovska [at] mendelu.cz
 
Akademická pracovnice - docentka - Ústav managementu (PEF)
Vedoucí ústavu - Ústav managementu (PEF)

     
     
Závěrečná práce
     
     
     
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Disertační práce
Název práce:Strategické aliance v cestovním ruchu
Autor:
Pracoviště:
Vedoucí práce:
Oponent 1:
Oponent 2:prof. Ing. Ladislav Blažek, CSc.
Oponent 3:Ing. Michal Burian, Ph.D.
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:
Strategické aliance v cestovním ruchu
Abstrakt:
Hlavním tématem disertační práce je ochrana uživatelů služeb cestovního ruchu. Práce se zaměřuje na problémy tržních vztahů mezi zprostředkovateli služeb a jejich zákazníky ve spojení s vydáním zákona č. 159/1999 Sb., který se zaměřuje na některé z podmínek podnikání v oblasti cestovního ruchu, a s jeho rozšířením z pohledu analýzy vývoje jeho aplikace v praxi. Práce se rovněž snaží nalézt řešení identifikovaných problémů prostřednictvím využití strategických aliancí. Práce je rozdělena do dvou částí. Jednotlivé kapitoly první části systematicky shrnují data dokumentující nezbytnost změny prostředí zprostředkovatelů služeb cestovního ruchu v České republice. Druhá část práce se zaměřuje na plán strategických změn v oblasti cestovního ruchu s cílem zvýšit ochranu spotřebitele. Popisuje celkový pohled na daný problém a faktory iniciující změnu uvnitř odvětví prostřednictvím syntézy jednotlivých shromážděných poznatků. Teoretický základ navrhované změny spočívá ve zdůraznění specifických rysů marketingu v oblasti cestovního ruchu a v aplikaci teorie strategických aliancí. Je sestaven plán strategických změn a varianty scénářů vedoucích k dosažení strategických cílů. Nejvhodnější variantou vedoucí k dosažení daných cílů je navržena varianta strategické aliance cestovních agentur s jednotnou značkou, která by sloužila klientům partnerských subjektů jako záruka kvality a komplexnosti služeb, zdroj informací, poradenská a právní služba a ochrana finančních prostředků vynaložených na nákup služeb cestovního ruchu. V závěru disertační práce jsou vyhodnoceny přínosy navrženého modelu spolupráce spolu s jejich riziky a omezeními. Rozvoj cestovního ruchu, jeho mezinárodní charakter a nové tendence a trendy v této oblasti ovlivňují formování vazeb v rámci tohoto odvětví. Podnikatelské subjekty, zvláště cestovní agentury, musí čelit tlakům nejen ze strany stávajících konkurentů, ale také ze strany substitutů ve formě globálních rezervačních systémů a virtuálních operátorů. Rostoucí požadavky zákazníků na kvalitu a komplexnost služeb jsou hybnou silo změny strategie malých cestovních agentur. Hodnocení situace a přechod od konkurenčního boje ke strategickému partnerství je velmi aktuální otázkou současnosti.
Klíčová slova:
cestovní ruch, strategické aliance, partnerství, zprostředkovatelé služeb, ochrana spotřebitele

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Posudek oponenta M. Burian

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele prof. PhDr. Miroslav Foret, CSc..