Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Vladimír Hula, Ph.D.
Identification number: 6948
University e-mail: vladimir.hula [at] mendelu.cz
 
Researcher - Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)
Assistant Professor - Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture (FA)
 
External Teacher - Institut of Lifelong Learning

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     
Projects     Publications     Supervised theses     Conferences     

The following list contains supervised theses at MENDELU.

To limit the information stated in the table below, tick the desired items and click on the Restrict button.

Year of submission: Type of thesis:

Ord.StateTypeFinal thesisUntilDetails
1.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Adéla Bartošková
Arachnofauna kmenů a korun dřevin v okolí liniových staveb
April 2013Displaying the final thesis
2.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Adéla Bartošková
Vliv druhu a zdravotního stavu dřevin v okolí silnic na druhové složení zimujících pavouků
April 2011Displaying the final thesis
3.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Martin Bednařík
Porovnání araneofauny dutin ovocných dřevin v okolí liniových staveb v okolí Brna
April 2016Displaying the final thesis
4.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Jiří Bělohoubek
Araneofauna dutin ovocných dřevin v okolí obce Želetice
April 2016Displaying the final thesis
5.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jiří Bělohoubek
Araneofauna dutin ovocných dřevin v širším okolí obce Želetice
April 2018Displaying the final thesis
6.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Barbora Bestová
Vertikální rozložení fauny slíďákovitých pavouků na toku řeky Morávky (Moravskoslezský kraj)
April 2018Displaying the final thesis
7.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. David Blaha
Biotopové nároky ohroženého pavouka Gnaphosa lucifuga v podmínkách těžebních prostor
April 2009Displaying the final thesis
8.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Jiří Blažek
Porovnání araneofauny dutin ovocných dřevin v okolí Licibořic (kraj Pardubice)
April 2016Displaying the final thesis
9.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jiří Blažek
Porovnání fauny slíďákovitých pavouků pastvin skotu a ovcí v okolí Nasavrk (kraj Pardubice)
April 2018Displaying the final thesis
10.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Monika Boučková
Arachnofauna dutin hlavatých vrb
April 2019Displaying the final thesis
11.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Monika Boučková
Porovnání araneofauny dutin ovocných dřevin v okolí liniových staveb v Brně - Obřany a Rohozná
April 2016Displaying the final thesis
12.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Eva Bravencová
Araneofauna dutin ovocných dřevin v okolí Čejče
April 2015Displaying the final thesis
13.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Dagmar Brunclíková
Denní motýli okolí Zbýšova (Brno - Venkov) se zaměřením na jejich bioindikační schopnosti
April 2009Displaying the final thesis
14.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Lucie Bystřická
Vlivy běžných pesticidů na necílové organizmy
April 2016Displaying the final thesis
15.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Ilona Endlicherová
Araneofauna dutin doprovodných dřevin v okolí silničních komunikací
April 2013Displaying the final thesis
16.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Jindřich Figala
Pařezinové hospodaření v lesích města Brna
April 2008Displaying the final thesis
17.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Jan Flek
Kriticky ohrožený motýl, jasoň dymnivkový (Parnassius mnemosyne), v okolí Vilémovic
April 2013Displaying the final thesis
18.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Bc. Pavlína Gallová
Vliv druhu a zdravotního stavu jabloní v okolí silnic na druhové složení zimujících pavouků na Opavsku
April 2011Displaying the final thesis
19.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Pavlína Gallová
Vliv druhu a zdravotního stavu jabloní v okolí silnic na druhové složení zimujících pavouků na Opavsku
April 2012Displaying the final thesis
20.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Petra Gottwaldová
Zpracování plánu péče pro navrhované chráněné území Harbešské závrty
April 2017Displaying the final thesis
21.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Tomáš Hamřík
Agrární terasy jako refugium xerotermních organizmů - příklad z okolí Veverských Knínic
April 2015Displaying the final thesis
22.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Lucie Havlová
Druhová diverzita, početnost a ekologická vazba synantropních pavouků v areálu MZLU Brno
April 2011Displaying the final thesis
23.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lucie Havlová
Synantropní pavouci vesnic a měst České republiky
April 2013Displaying the final thesis
24.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Veronika Havlová
Ekologie a biotopová preference cedivečky zední (Dictyna civica) - estetický problém nových omítek v České republice
April 2008Displaying the final thesis
25.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Veronika Havlová
Mikrobiotopová preference cedivečky zápřední (Dictyna civica) - jak řešit estetický problém nových omítek v České republice
April 2010Displaying the final thesis
26.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Adéla Jahodová
Arachnofauna kmenů a korun dřevin v extenzivních sadech Vizovic
April 2013Displaying the final thesis
27.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Adéla Jahodová
Vliv typu hospodaření (extenzívní a intenzívní) na druhové složení zimujících pavouků - oblast Vizovicka
April 2011Displaying the final thesis
28.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Barbora Jaklová
Denní motýli Brna a okolí se zaměřením na jejich bioindikační schopnosti
April 2010Displaying the final thesis
29.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Barbora Jaklová
Denní motýli MCHÚ intravilánu města Brna se zaměřením na jejich bioindikační schopnosti
April 2012Displaying the final thesis
30.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Dominika Jindrová
Městské parky a biodiverzita: mikroekologické parametry ovlivňující diverzitu bezobratlých městských parků
April 2019Displaying the final thesis
31.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Jaroslav Karhánek
Hadi rodu Botrops: taxonomie, rozšíření, ekologie a vztah k lesním ekosystémům
April 2014Displaying the final thesis
32.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Ondřej Košulič, Ph.D.
Druhová diverzita slíďákovitých pavouků (Araneida, Lycosidae) na vybraných lokalitách Hustopečska
April 2008Displaying the final thesis
33.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ondřej Košulič, Ph.D.
Porovnání dvou odchytových metod slíďákovitých pavouků (Lycosidae; Araneae) z pohledu využití v bioindikaci
April 2010Displaying the final thesis
34.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Romana Kunderová
Vliv ostrovního efektu na faunu střevlíkovitých (Coleoptera, Carabidae): příklad závrtů v agrární krajině
April 2012Displaying the final thesis
35.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Zuzana Lišková
Průseky pod elektrickým vedením jako šance pro světlomilné druhy organizmů
April 2017Displaying the final thesis
36.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Nikola Merková
Diverzita obojživelníků a vážek vybraných vodních ploch v okolí Krhové (Valašské Meziříčí)
April 2013Displaying the final thesis
37.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martina Michálková
Bezobratlí přezimující v ulitách suchozemských měkkýšu v okolí Štramberka
April 2012Displaying the final thesis
38.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Stanislava Nevrlá
Vliv pařezinového hospodaření na faunu epigeonu - případová studie Hády
April 2011Displaying the final thesis
39.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Břetislav Novotný
Diverzita slíďáků (Araneae: Lycosidae) vyskytujících se na agrárních terasách Znojemska
April 2015Displaying the final thesis
40.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Břetislav Novotný
Rozšíření cedivečky zední (Dictyna civica) na jižní Moravě - limity jejího výskytu
April 2013Displaying the final thesis
41.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Ing. Roman Paclík
Porovnání synantropních druhů pavouků různých biotopů
April 2008Displaying the final thesis
42.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Petronela Pažitková
Fauna nepůvodních bezobratlých tropických skleníků botanických a zoologických zahrad světa a České republiky - review
April 2018Displaying the final thesis
43.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Vojtěch Pešan
Tropické pavilony zoologických zahrad jako životní prostor pro necílové organizmy
April 2016Displaying the final thesis
44.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Vojtěch Pešan
Tropické pavilony zoologických zahrad jako životní prostor pro necílové organizmy (pavouky) - komplexní studie
April 2018Displaying the final thesis
45.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Vojtěch Pospíšil
Vliv pařezinové hospodaření na faunu epigeonu - pokusná plocha Hády
April 2014Displaying the final thesis
46.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. et Ing. Jaroslav Prchal
Epigeická fauna střevlíkovitých brouků na různých typech biotopů v okolí NPR Pouzdřanská step
April 2009Displaying the final thesis
47.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. David Procházka
Porovnání synantropních druhů pavouků veřejně přístupných budov ve venkovské krajině
April 2013Displaying the final thesis
48.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Alexandra Protopapasová
Synantropní pavouci města Šumperka - teplotni ostrov uprostřed hor
April 2013Displaying the final thesis
49.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Tomáš Ryška
Vliv typu hospodaření na vinicích na pavouky
April 2018Displaying the final thesis
50.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Barbora Skopalová
Využití ramopových pastí (ramp traps) pro průzkum biodiverzity - review
April 2013Displaying the final thesis
51.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Radka Slezáková
Porovnání dutinové fauny různých dřevin v okolí Ledče nad Sázavou
April 2018Displaying the final thesis
52.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Petra Staňa
Monitoring dynamiky zimování netopýrů v CHKO Moravský kras
April 2008Displaying the final thesis
53.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Ing. Kamila Surovcová
Vliv pařezinového hospodaření na faunu epigeonu - pokusná plocha Soběšice
April 2013Displaying the final thesis
54.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Ing. Kamila Surovcová
Vlivy pesticidů používaných ve vinohradnické praxi na necílové organizmy
April 2016Displaying the final thesis
55.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Patrik Synek
Působení pesticidů na pavouky - letální a subletální efekt
April 2017Displaying the final thesis
56.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jaroslav Šafář, Ph.D.
Vliv typu zemních pastí a typu konzervační kapaliny na odchycenou epigeickou faunu
April 2009Displaying the final thesis
57.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Daniela Šišková
Vliv pastvy skotu a ovcí na arachnofaunu žijící na vegetaci
April 2013Displaying the final thesis
58.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Kristína Štempáková
Bezobratlí přezimující v ulitách suchozemských měkkýšu v širším okolí Vranova nad Topľou (Slovensko)
April 2014Displaying the final thesis
59.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Kristína Štempáková
Vliv prostředí a hospodaření na přezimování pavouků v ulitách suchozemských plžů
April 2016Displaying the final thesis
60.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Jiřina Trač
Bourovec trnkový (Eriogaster catax) v okolí obce Polichno (EVL Polichno)
April 2011Displaying the final thesis
61.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Iveta Vašková
Fauna drobných pavouků různých agroekosystémů
April 2010Displaying the final thesis
62.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Zuzana Vítková
Osídlování vápencového lomu pavouky - vliv okrajového efektu
April 2011Displaying the final thesis
63.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Hana Vondrušková
Způsoby podpory pavouků jako antagonistů škůdců v agroekosystémech - review
April 2018Displaying the final thesis
64.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Martin Vyhlídal
Biodiverzita motýlů v okolí obce Stará Ves (okr. Bruntál)
April 2010Displaying the final thesis
65.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martin Vyhlídal
Vliv stupně zakmenění na faunu nočních motýlů
April 2014Displaying the final thesis
66.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Pavla Vymazalová
Araneofauna dutin různých dřevin v okolí obce Hrotovice
April 2015Displaying the final thesis
67.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Kateřina Weissová
Druhová diverzita, početnost a ekologická vazba vybraných skupin synantropních členovců v obci Bošovice
April 2007Displaying the final thesis
68.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Pavla Xaverová
Synantropní pavouci města Brna - co žije na domech
April 2011Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BTBachelor thesis
DTDiploma thesis
DisTDissertation thesis
DisThPrDissertation thesis propositions
Final thesisFinal thesis
FT(ILL)Final thesis - foreign students
FT(FS)Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabTHabilitation thesis
RigTRigorous thesis
Final thesis is incompleteFinal thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.Final thesis was successfully defended.
Final thesis is in progressFinal thesis is in progress