Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Vladimír Hula, Ph.D.
Identifikační číslo: 6948
Univerzitní e-mail: vladimir.hula [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav ekologie lesa (LDF)
Vědecko-výzkumný pracovník - Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
 
Externí učitel - Institut celoživotního vzdělávání (MENDELU)

Kontakty     Výuka     Závěrečná práce     Projekty     
Publikace     Vedené práce     Konference     

Následující seznam zobrazuje přehled vedených prací na MENDELU.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Rok odevzdání:
Typ práce:

Poř.StavTypZávěrečná práceDokdyPodrobnosti
1.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Adéla Bartošková
Arachnofauna kmenů a korun dřevin v okolí liniových staveb
duben 2013Zobrazení závěrečné práce
2.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Adéla Bartošková
Vliv druhu a zdravotního stavu dřevin v okolí silnic na druhové složení zimujících pavouků
duben 2011Zobrazení závěrečné práce
3.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Martin Bednařík
Porovnání araneofauny dutin ovocných dřevin v okolí liniových staveb v okolí Brna
duben 2016Zobrazení závěrečné práce
4.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Jiří Bělohoubek
Araneofauna dutin ovocných dřevin v okolí obce Želetice
duben 2016Zobrazení závěrečné práce
5.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Jiří Bělohoubek
Araneofauna dutin ovocných dřevin v širším okolí obce Želetice
duben 2018Zobrazení závěrečné práce
6.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Barbora Bestová
Vertikální rozložení fauny slíďákovitých pavouků na toku řeky Morávky (Moravskoslezský kraj)
duben 2018Zobrazení závěrečné práce
7.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. David Blaha
Biotopové nároky ohroženého pavouka Gnaphosa lucifuga v podmínkách těžebních prostor
duben 2009Zobrazení závěrečné práce
8.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Jiří Blažek
Porovnání araneofauny dutin ovocných dřevin v okolí Licibořic (kraj Pardubice)
duben 2016Zobrazení závěrečné práce
9.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Jiří Blažek
Porovnání fauny slíďákovitých pavouků pastvin skotu a ovcí v okolí Nasavrk (kraj Pardubice)
duben 2018Zobrazení závěrečné práce
10.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Monika Boučková
Arachnofauna dutin hlavatých vrb
duben 2019Zobrazení závěrečné práce
11.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Monika Boučková
Porovnání araneofauny dutin ovocných dřevin v okolí liniových staveb v Brně - Obřany a Rohozná
duben 2016Zobrazení závěrečné práce
12.Závěrečná práce je nekompletníBPAutor: Eva Bravencová
Araneofauna dutin ovocných dřevin v okolí Čejče
duben 2015Zobrazení závěrečné práce
13.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Dagmar Brunclíková
Denní motýli okolí Zbýšova (Brno - Venkov) se zaměřením na jejich bioindikační schopnosti
duben 2009Zobrazení závěrečné práce
14.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Lucie Bystřická
Vlivy běžných pesticidů na necílové organizmy
duben 2016Zobrazení závěrečné práce
15.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Ilona Endlicherová
Araneofauna dutin doprovodných dřevin v okolí silničních komunikací
duben 2013Zobrazení závěrečné práce
16.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Jindřich Figala
Pařezinové hospodaření v lesích města Brna
duben 2008Zobrazení závěrečné práce
17.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Jan Flek
Kriticky ohrožený motýl, jasoň dymnivkový (Parnassius mnemosyne), v okolí Vilémovic
duben 2013Zobrazení závěrečné práce
18.Závěrečná práce je nekompletníBPAutor: Vojtěch Fryč
Vlivy senážování na biotu trvalých travních porostů
duben 2020Zobrazení závěrečné práce
19.Závěrečná práce je nekompletníBPAutor: Bc. Pavlína Gallová
Vliv druhu a zdravotního stavu jabloní v okolí silnic na druhové složení zimujících pavouků na Opavsku
duben 2011Zobrazení závěrečné práce
20.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Pavlína Gallová
Vliv druhu a zdravotního stavu jabloní v okolí silnic na druhové složení zimujících pavouků na Opavsku
duben 2012Zobrazení závěrečné práce
21.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Petra Gottwaldová
Zpracování plánu péče pro navrhované chráněné území Harbešské závrty
duben 2017Zobrazení závěrečné práce
22.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Tomáš Hamřík
Agrární terasy jako refugium xerotermních organizmů - příklad z okolí Veverských Knínic
duben 2015Zobrazení závěrečné práce
23.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Lucie Havlová, Ph.D.
Druhová diverzita, početnost a ekologická vazba synantropních pavouků v areálu MZLU Brno
duben 2011Zobrazení závěrečné práce
24.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Lucie Havlová, Ph.D.
Synantropní pavouci vesnic a měst České republiky
duben 2013Zobrazení závěrečné práce
25.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Veronika Havlová
Ekologie a biotopová preference cedivečky zední (Dictyna civica) - estetický problém nových omítek v České republice
duben 2008Zobrazení závěrečné práce
26.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Veronika Havlová
Mikrobiotopová preference cedivečky zápřední (Dictyna civica) - jak řešit estetický problém nových omítek v České republice
duben 2010Zobrazení závěrečné práce
27.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Adéla Jahodová
Arachnofauna kmenů a korun dřevin v extenzivních sadech Vizovic
duben 2013Zobrazení závěrečné práce
28.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Adéla Jahodová
Vliv typu hospodaření (extenzívní a intenzívní) na druhové složení zimujících pavouků - oblast Vizovicka
duben 2011Zobrazení závěrečné práce
29.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Barbora Jaklová
Denní motýli Brna a okolí se zaměřením na jejich bioindikační schopnosti
duben 2010Zobrazení závěrečné práce
30.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Barbora Jaklová
Denní motýli MCHÚ intravilánu města Brna se zaměřením na jejich bioindikační schopnosti
duben 2012Zobrazení závěrečné práce
31.Závěrečná práce je rozpracovánaBPAutor: Dominika Jindrová
Městské parky a biodiverzita: mikroekologické parametry ovlivňující diverzitu bezobratlých městských parků
duben 2019Zobrazení závěrečné práce
32.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Jaroslav Karhánek
Hadi rodu Botrops: taxonomie, rozšíření, ekologie a vztah k lesním ekosystémům
duben 2014Zobrazení závěrečné práce
33.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Ondřej Košulič, Ph.D.
Druhová diverzita slíďákovitých pavouků (Araneida, Lycosidae) na vybraných lokalitách Hustopečska
duben 2008Zobrazení závěrečné práce
34.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Ondřej Košulič, Ph.D.
Porovnání dvou odchytových metod slíďákovitých pavouků (Lycosidae; Araneae) z pohledu využití v bioindikaci
duben 2010Zobrazení závěrečné práce
35.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Romana Kunderová
Vliv ostrovního efektu na faunu střevlíkovitých (Coleoptera, Carabidae): příklad závrtů v agrární krajině
duben 2012Zobrazení závěrečné práce
36.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Zuzana Lišková
Průseky pod elektrickým vedením jako šance pro světlomilné druhy organizmů
duben 2017Zobrazení závěrečné práce
37.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Nikola Merková
Diverzita obojživelníků a vážek vybraných vodních ploch v okolí Krhové (Valašské Meziříčí)
duben 2013Zobrazení závěrečné práce
38.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Martina Michálková
Bezobratlí přezimující v ulitách suchozemských měkkýšu v okolí Štramberka
duben 2012Zobrazení závěrečné práce
39.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Stanislava Nevrlá
Vliv pařezinového hospodaření na faunu epigeonu - případová studie Hády
duben 2011Zobrazení závěrečné práce
40.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Břetislav Novotný
Diverzita slíďáků (Araneae: Lycosidae) vyskytujících se na agrárních terasách Znojemska
duben 2015Zobrazení závěrečné práce
41.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Břetislav Novotný
Rozšíření cedivečky zední (Dictyna civica) na jižní Moravě - limity jejího výskytu
duben 2013Zobrazení závěrečné práce
42.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Ing. Roman Paclík
Porovnání synantropních druhů pavouků různých biotopů
duben 2008Zobrazení závěrečné práce
43.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Petronela Pažitková
Fauna nepůvodních bezobratlých tropických skleníků botanických a zoologických zahrad světa a České republiky - review
duben 2018Zobrazení závěrečné práce
44.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Vojtěch Pešan
Tropické pavilony zoologických zahrad jako životní prostor pro necílové organizmy
duben 2016Zobrazení závěrečné práce
45.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Vojtěch Pešan
Tropické pavilony zoologických zahrad jako životní prostor pro necílové organizmy (pavouky) - komplexní studie
duben 2018Zobrazení závěrečné práce
46.Závěrečná práce je nekompletníBPAutor: Vojtěch Pospíšil
Vliv pařezinové hospodaření na faunu epigeonu - pokusná plocha Hády
duben 2014Zobrazení závěrečné práce
47.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. et Ing. Jaroslav Prchal
Epigeická fauna střevlíkovitých brouků na různých typech biotopů v okolí NPR Pouzdřanská step
duben 2009Zobrazení závěrečné práce
48.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. David Procházka
Porovnání synantropních druhů pavouků veřejně přístupných budov ve venkovské krajině
duben 2013Zobrazení závěrečné práce
49.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Alexandra Protopapasová
Synantropní pavouci města Šumperka - teplotni ostrov uprostřed hor
duben 2013Zobrazení závěrečné práce
50.Závěrečná práce je nekompletníBPAutor: Tomáš Ryška
Vliv typu hospodaření na vinicích na pavouky
duben 2018Zobrazení závěrečné práce
51.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Barbora Skopalová
Využití ramopových pastí (ramp traps) pro průzkum biodiverzity - review
duben 2013Zobrazení závěrečné práce
52.Závěrečná práce je rozpracovánaBPAutor: Radka Slezáková
Porovnání dutinové fauny různých dřevin v okolí Ledče nad Sázavou
duben 2018Zobrazení závěrečné práce
53.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Petra Staňa
Monitoring dynamiky zimování netopýrů v CHKO Moravský kras
duben 2008Zobrazení závěrečné práce
54.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Ing. Kamila Surovcová
Vliv pařezinového hospodaření na faunu epigeonu - pokusná plocha Soběšice
duben 2013Zobrazení závěrečné práce
55.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Ing. Kamila Surovcová
Vlivy pesticidů používaných ve vinohradnické praxi na necílové organizmy
duben 2016Zobrazení závěrečné práce
56.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Patrik Synek
Působení pesticidů na pavouky - letální a subletální efekt
duben 2017Zobrazení závěrečné práce
57.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Jaroslav Šafář, Ph.D.
Vliv typu zemních pastí a typu konzervační kapaliny na odchycenou epigeickou faunu
duben 2009Zobrazení závěrečné práce
58.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Daniela Šišková
Vliv pastvy skotu a ovcí na arachnofaunu žijící na vegetaci
duben 2013Zobrazení závěrečné práce
59.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Kristína Štempáková
Bezobratlí přezimující v ulitách suchozemských měkkýšu v širším okolí Vranova nad Topľou (Slovensko)
duben 2014Zobrazení závěrečné práce
60.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Kristína Štempáková
Vliv prostředí a hospodaření na přezimování pavouků v ulitách suchozemských plžů
duben 2016Zobrazení závěrečné práce
61.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Jiřina Trač
Bourovec trnkový (Eriogaster catax) v okolí obce Polichno (EVL Polichno)
duben 2011Zobrazení závěrečné práce
62.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Iveta Vašková
Fauna drobných pavouků různých agroekosystémů
duben 2010Zobrazení závěrečné práce
63.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Zuzana Vítková
Osídlování vápencového lomu pavouky - vliv okrajového efektu
duben 2011Zobrazení závěrečné práce
64.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Hana Vondrušková
Způsoby podpory pavouků jako antagonistů škůdců v agroekosystémech - review
duben 2018Zobrazení závěrečné práce
65.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Martin Vyhlídal
Biodiverzita motýlů v okolí obce Stará Ves (okr. Bruntál)
duben 2010Zobrazení závěrečné práce
66.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Martin Vyhlídal
Vliv stupně zakmenění na faunu nočních motýlů
duben 2014Zobrazení závěrečné práce
67.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Pavla Vymazalová
Araneofauna dutin různých dřevin v okolí obce Hrotovice
duben 2015Zobrazení závěrečné práce
68.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Kateřina Weissová
Druhová diverzita, početnost a ekologická vazba vybraných skupin synantropních členovců v obci Bošovice
duben 2007Zobrazení závěrečné práce
69.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Pavla Xaverová
Synantropní pavouci města Brna - co žije na domech
duben 2011Zobrazení závěrečné práce

Legenda (otevře/zavře se po kliknutí)
BPBakalářská práce
DPDiplomová práce
DisPDisertační práce
HabPHabilitační práce
RigPRigorózní práce
TzDisPTeze disertační práce
ZpMBAZávěrečná MBA práce
ZPZávěrečná práce
ZPicvZávěrečná práce - Institut celoživotního vzdělávání
ZPzsZávěrečná práce - zahraniční studenti
Závěrečná práce je nekompletníZávěrečná práce je nekompletní
Závěrečná práce nebyla úspěšně obhájenaZávěrečná práce nebyla úspěšně obhájena
Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaZávěrečná práce byla úspěšně obhájena
Závěrečná práce je rozpracovánaZávěrečná práce je rozpracována