Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Dominika Králiková
Identification number: 68600
University e-mail: dominika.kralikova [at] mendelu.cz
 
Referentka public relations - Oddělení Public Relations (DOFE FBE)
 
N 99 99  Economics and Management C-EAM
FBE C-EAM-ENM comb [term 1, year 1]
Master continuing type of study, part-time form
1st year of study / 1st semester of study

     
Final thesis
     Placements     Bodies     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:
Determinants of Student Dropouts
Written by (author):
Department: Department of Economics (FBE)
Thesis supervisor:
Opponent:
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Czech        Slovak        English

Title of the thesis:
Determinanty študijnej neúspešnosti
Summary:
Bakalárska práca sa zameriava na identifikáciu determinantov študijnej neúspešnosti v 1. semestri štúdia na Provozně ekonomické fakultě Mendelovy univerzity v Brně a následný dopad študijnej neúspešnosti na financovanie Mendelovy univerzity v Brně. V práci je spracovaný prehľad poznatkov k problematike študijnej neúspešnosti vo vysokom školstve. Práca taktiež obsahuje základný prehľad systému financovania verejných vysokých škôl v Českej republike. Výsledky práce sú použité k načrtnutiu aktuálnej situácie študijnej neúspešnosti na Provozně ekonomické fakultě Mendelovy univerzity v Brně a postavenie Mendelovy univerzity v Brně vo výkonovej časti rozpočtu, ktorý zostavuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky.
Key words:Logit model, vysoké školstvo, študijná neúspešnosť, financovanie

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user Ing. Bc. Martin Machay, Ph.D..