Lidé na MENDELUHelp


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Pavel Híc, Ph.D.
Identifikační číslo: 6792
Univerzitní e-mail: pavel.hic [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů (ZF)

     Výuka     Závěrečná práce     Projekty     
Publikace     Orgány
     
     

V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

BALÍK, J. -- HÍC, P. -- TŘÍSKA, J. -- VRCHOTOVÁ, N. -- HOUŠKA, M. Beer and beer-based beverage containing lignans. In 13th International Congress on Engineering and Food (ICEF13). 2019,

Originální název: Beer and beer-based beverage containing lignans
Český název:
Autor:
prof. Ing. Josef Balík, Ph.D.
Ing. Pavel Híc, Ph.D.
Jan Tříska
Naděžda Vrchotová
Milan Houška
Pracoviště:
Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů
Druh publikace: abstrakt článku ve sborníku
Sborník: 13th International Congress on Engineering and Food (ICEF13)
Charakter článku:
odborný článek
Číslo části:
Od strany:
Do strany:
Počet stran:
1
Původní jazyk:
angličtina
Popis v originálním jazyce: It is believed that the intake of dietary fiber and antioxidants such as lignans can reduce the risk of coronary heart disease and cardiovascular disease mortality [1]. Lignans can be found in various plant-based products such as hops, which is used to produce beer and beer based beverages. However, these beverages naturally contain less than 0.3 mg/L of lignans. Using our technology, we are able to produce beer and beer-based beverages, which contain up to 200 mg/L of lignans and up to 1.0 g/L of granulated hops. Lignans, used as an additive in beer and beer beverage production, are extracted, without using organic solvents, from European spruce knot chips into boiling drinking water, and can be later diluted into ethanol. Lignan enriched beer products can be produced by adding lignan extracts at various productions stages depending on the products final properties. To produce a light flavoured beer product, lignan extracts should preferably be added during the initial stages of wort boiling, to ensure that the effect of lignans on the beer aroma and flavour is minimal. Alternatively, spruce knot chips can be directly added during the final stages of wort boiling, to ensure that the effect of lignans on the beer aroma and flavour is much more intense. Consequently, it is appropriate to add a reduced amount of hops at the end of wort boiling to develop the expected beer aroma. The product was recently patented under code WO 2016207820 A1. Registered June 23, 2016 [2].
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění:
2019
Poznámka: Založeno jako abstrakt, druh publikace poster UIS nenabízí
 
Záznam vložil:
Poslední změna:
08.01.2020 17:11 (Markéta Hejčová, DiS.)

Hodnocení publikace:

123
4
5
        
1
2
3
45
špatné
 
dobré
        
nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0
Průměr: -        
Hodnotilo: 0
Průměr: -
1
2
3
4
5
        
123
4
5
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0Průměr: -        Hodnotilo: 0
Průměr: -


Bližší určení zdroje:

13th International Congress on Engineering and Food (ICEF13). 2019.

Originální název:
13th International Congress on Engineering and Food (ICEF13)
Anglický název:
Český název:
Editor:
Druh publikace:
sborník
ISBN:
Nakladatel:
Místo vydání:
Forma vydání:
Edice a číslo svazku:
Rok vydání:
2019
Číslo vydání:
Počet stran:
Akce:
13th International Congress on Engineering and Food (ICEF13)
Původní jazyk:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
 
Záznam vložil:
Markéta Hejčová, DiS.
Poslední změna: 08.01.2020 17:10 (Markéta Hejčová, DiS.)

Hodnocení publikace:

1
2
34
5
        
12345
špatné
 
dobré
        
nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -
1
2
3
4
5
        
12
3
4
5
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -


Bližší určení zdroje:

13th International Congress on Engineering and Food (ICEF13). 2019, Melbourne.

Originální název:
13th International Congress on Engineering and Food (ICEF13)
Anglický název:
Český název:
Organizátor:
Druh publikace: uspořádání (zorganizování) konference
Místo konání:
Melbourne
Pořadatel:
Stát:
Rozsah akce:
celosvětová akce
Typ konference:
Zkratka:
Pořadové číslo:
Datum zahájení:
Datum ukončení:
Rok konání:
2019
Počet účastníků celkem:
Počet účastníků ze zahraničí:
Původní jazyk:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok odeslání:
Identifikační číslo RIV:
 
Záznam vložil:
Markéta Hejčová, DiS.
Poslední změna: 08.01.2020 17:10 (Markéta Hejčová, DiS.)

Hodnocení publikace:

1
2
3
45
        
1
2
3
45
špatné
 
dobré
        
nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0Průměr: -
        
Hodnotilo: 0Průměr: -
1
2
3
4
5
        
1
2
3
4
5
laické
 
odborné        teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -