Lidé na MENDELUHelp


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Pavel Híc, Ph.D.
Identifikační číslo: 6792
Univerzitní e-mail: pavel.hic [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů (ZF)

Kontakty
     
     
Závěrečná práce
     
     
Publikace
     Orgány
     
Konference
     

V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Klesavé víko pro nádoby na víno. HÍC, P. -- HORÁK, M. 33174, Úřad průmyslového vlastnictví, Česká republika. URL: https://isdv.upv.cz/doc/FullFiles/UtilityModels/FullDocuments/FDUM0033/uv033174.pdf

Originální název: Klesavé víko pro nádoby na víno
Anglický název:
Autor: Ing. Pavel Híc, Ph.D.
Ing. Miroslav Horák, Ph.D.
Pracoviště:
Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů
Druh publikace:
výsledky s právní ochranou (užitný vzor, průmyslový vzor)
Druh vzoru: užitný vzor
Číslo vzoru: 33174
Název vydavatele:
Úřad průmyslového vlastnictví
Místo vydání:
Praha
Název vlastníka:
Mendelova univerzita v Brně
Datum registrace:
24. 5. 2019
Datum přijetí:
3. 9. 2019
Způsob využití:
udělený, zapsaný nebo používaný vlastníkem
Povinnost licence: k využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence
Licenční poplatek:
někdy
Původní jazyk: čeština
Popis v originálním jazyce:
Technické řešení se týká utěsnění klesavého víka pro nádoby s vínem pomocí těsnicí duše naplněné pórovitým, pružným materiálem, který samočinně utěsňuje prostor mezi klesavým víkem a stěnou nádoby a v případě manipulace s vínem je z těsnicí duše pomocí vakuové pumpy odsát vzduch, aby se těsnicí duše uvolnila od stěn nádoby.
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění:
2019
Rok odeslání:
Identifikační číslo RIV:
URL: https://isdv.upv.cz/doc/FullFiles/UtilityModels/FullDocuments/FDUM0033/uv033174.pdf
 
Záznam vložil:
Poslední změna:
27.11.2019 09:23 (Markéta Hejčová, DiS.)

Hodnocení publikace:

1
2
3
4
5
        
1
2345
špatné
 
dobré
        
nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0Průměr: -        Hodnotilo: 0Průměr: -
1
2345
        
1
2
34
5
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -