Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Pavel Híc, Ph.D.
Identification number: 6792
University e-mail: pavel.hic [at] mendelu.cz
 
Výzkumník projektu II - Department of Post-Harvest Technology of Horticultural Products (FH)
Assistant Professor - Department of Post-Harvest Technology of Horticultural Products (FH)

     
Lesson
     
     
Projects
     
Publications
     
Bodies     Conferences     

Limit to:
year of start:
year of termination:

The selected person is an official solver of the following projects.

StateOrd.Project title
Supervisor
Type
Official roles
SinceUntil
1
 Biologically active compounds in fresh apples and in the products from their integrated production.A. Němcová
NAZV
další pracovník
01/01/2009
12/31/2011
2 Cultivars of apples with a higher content of biologically active substances and their use in the manufacture of functional foods.
NAZV
další pracovník
06/01/200912/31/2013
3J. BalíkNAZV
řešitel
04/01/201212/31/2016
4
 Látkové složení náhražek sudů barrique.
P. Híc
IGA
supervisor
03/02/2015
12/31/2015
5
 Návrh potravinářského využití plodů bezu černého a příprava podkladů pro podávání užitného vzoru (JIC-Innovation Voucheres)J. Balíkřešitel09/14/201004/30/2011
6
 Odrůdy jablek se zvýšeným obsahem biologicky aktivních látek a jejich využití při výrobě funkčních potravin.
A. NěmcováNAZVdalší pracovník
01/01/2010
12/31/2014
7
Other
pomocník
10/12/2008
10/12/2008
8
 Optimalization of jams' textural properties
A. NěmcováSmluvní výzkum
Investigator
06/16/2014
12/31/2014
9
 Rozvoj laboratoří studijních disciplin zaměřených na posklizňové technologie a kontrolu jakosti zahradnických produktůJ. BalíkFRVŠřešitel
01/01/2010
12/31/2010
10 Skladování zeleninových druhů v plynných směsíchJ. Goliášřešitel
02/10/2011
06/15/2011
11A. Němcová
NAZV
technik
04/01/2012
12/31/2016
12 Studium experimentálních podmínek analýzy antioxidační kapacity v rostlinném materiáluIGA
řešitel
01/01/2006
01/31/2006
13
 Technologie utěsnění plovoucího víka u nádob s vínemP. Híc
TAČR
supervisor09/01/201808/31/2019
14
 Testování vybraných analytických parametrů dodaných odrůd jablekJ. Balík
řešitel10/24/2011
11/30/2011
15 The integrated sweet cherries and sour cherries production
NAZV
řešitel
12/01/200512/31/2009
16 Vitivinicultural wastes valorisation for biologically active compoundsOtherřešitel
04/01/2014
11/30/2016
17 Vplyv základných číriacích prostriedkov na zmeny antioxidačnej kapacity vínIGA
řešitel
05/01/2009
12/31/2009
18
 Výběr vhodných odrůd pro ekologické systémy pěstování jabloní
NAZV
člen řešitelského týmu
01/01/2012
12/31/2012
19
 Vybrané problémy pěstitelských systémů slivoní, rozšířené o skladování plodů
NAZV
řešitel
01/01/2008
12/31/2012
20
 Využití nových ovocných druhů pro dlouhodobé udržení produkčního potenciálu ovocných výsadeb v podmínkách měnícího se klimatuNAZV
spoluřešitel
01/01/2019
12/31/2023

Use the following button to export the list of projects to a format suitable for Excel.

Key:
Active states:
accepted
completed
in preparation
in progress
submitted
Inactive states:
cancelled
defended
excluded
not defendedrejected