Lidé na MENDELUHelp


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Pavel Híc, Ph.D.
Identifikační číslo: 6792
Univerzitní e-mail: pavel.hic [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů (ZF)

Kontakty          Závěrečná práce     
Projekty
     
Publikace
     
     
Konference     

Omezit na:rok zahájení: rok ukončení:

Zvolená osoba je oficiálním řešitelem následujících projektů.

Stav
Poř.
Název projektu
Garant
Druh
Oficiální role
Odkdy
Dokdy
zamítnutý
1
 Biologicky aktivní látky v čerstvých plodech a výrobcích z integrované produkce jablekNAZVdalší pracovník01.01.200931.12.2011
řešený2 Extrakce lignanů z dřevní hmoty a jejich využití v doplňcích stravy s významnými biologickými účinkyJ. BalíkNAZV
řešitel
01.04.201231.12.2016
obhájený
3
 Integrovaná produkce třešní a višní
NAZV
řešitel
01.12.2005
31.12.2009
řešený
4
 Látkové složení náhražek sudů barrique.
IGA
garant02.03.2015
31.12.2015
obhájený
5
 Návrh potravinářského využití plodů bezu černého a příprava podkladů pro podávání užitného vzoru (JIC-Innovation Voucheres)
J. Balík
řešitel
14.09.2010
30.04.2011
zamítnutý
6
 Odrůdy jablek se zvýšeným obsahem biologicky aktivních látek a jejich využití při výrobě funkčních potravin.
NAZVdalší pracovník
01.06.2009
31.12.2013
zamítnutý
7
 Odrůdy jablek se zvýšeným obsahem biologicky aktivních látek a jejich využití při výrobě funkčních potravin.
NAZV
další pracovník
01.01.2010
31.12.2014
ukončený
8
 Olima Olomouc - prezentace ZFP. Kaššák
Jiný
pomocník
12.10.2008
12.10.2008
ukončený
9
 Optimalizace texturních vlastností džemů
Smluvní výzkum
řešitel
16.06.2014
31.12.2014
obhájený10
 Rozvoj laboratoří studijních disciplin zaměřených na posklizňové technologie a kontrolu jakosti zahradnických produktů
FRVŠ
řešitel01.01.2010
31.12.2010
řešený11 Řešení aktuálních problémů pěstování třešní a višní s tržní kvalitou plodů se zaměřením na ekologicky šetrné postupyA. NěmcováNAZVtechnik
01.04.2012
31.12.2016
obhájený
12
 Skladování zeleninových druhů v plynných směsích
řešitel
10.02.2011
15.06.2011
zamítnutý
13
 Studium experimentálních podmínek analýzy antioxidační kapacity v rostlinném materiálu
J. BalíkIGAřešitel
01.01.2006
31.01.2006
připravovaný
14
 Technologie utěsnění plovoucího víka u nádob s vínemP. HícTAČR
garant
01.09.2018
31.08.2019
obhájený
15
 Testování vybraných analytických parametrů dodaných odrůd jablek
J. Balík
řešitel
24.10.2011
30.11.2011
obhájený
16 Vplyv základných číriacích prostriedkov na zmeny antioxidačnej kapacity vínJ. BalíkIGAřešitel
01.05.2009
31.12.2009
zamítnutý
17
 Výběr vhodných odrůd pro ekologické systémy pěstování jabloní
NAZV
člen řešitelského týmu
01.01.2012
31.12.2012
obhájený
18 Vybrané problémy pěstitelských systémů slivoní, rozšířené o skladování plodů
NAZV
řešitel
01.01.200831.12.2012
řešený
19
 Využití nových ovocných druhů pro dlouhodobé udržení produkčního potenciálu ovocných výsadeb v podmínkách měnícího se klimatu
NAZV
spoluřešitel
01.01.2019
31.12.2023
řešený
20J. Balík
Jiný
řešitel
01.04.2014
30.11.2016

Pomocí následujícího tlačítka můžete zobrazený seznam projektů exportovat do formátu pro tabulkový procesor Excel.

Legenda:
Aktivní stavy:
podaný
podaný
přijatýpřijatý
připravovaný
připravovaný
řešenýřešenýukončenýukončený
Neaktivní stavy:
neobhájený
neobhájený
obhájený
obhájený
vyřazený
vyřazený
zamítnutý
zamítnutý
zrušený
zrušený