Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Pavel Híc, Ph.D.
Identification number: 6792
University e-mail: pavel.hic [at] mendelu.cz
 
Výzkumník projektu II - Department of Post-Harvest Technology of Horticultural Products (FH)
Assistant Professor - Department of Post-Harvest Technology of Horticultural Products (FH)

     
Lesson
     
     
Projects     
     
     
Conferences
     

Limit to:
year of start:
year of termination:

The selected person is an official solver of the following projects.

State
Ord.
Project title
Supervisor
Type
Official roles
Since
Until
1 Biologically active compounds in fresh apples and in the products from their integrated production.NAZV
další pracovník
01/01/2009
12/31/2011
2
 Cultivars of apples with a higher content of biologically active substances and their use in the manufacture of functional foods.
NAZV
další pracovník
06/01/2009
12/31/2013
3
NAZV
řešitel04/01/2012
12/31/2016
4
 Látkové složení náhražek sudů barrique.
IGAsupervisor03/02/2015
12/31/2015
5
 Návrh potravinářského využití plodů bezu černého a příprava podkladů pro podávání užitného vzoru (JIC-Innovation Voucheres)
J. Balíkřešitel09/14/201004/30/2011
6 Odrůdy jablek se zvýšeným obsahem biologicky aktivních látek a jejich využití při výrobě funkčních potravin.
NAZV
další pracovník
01/01/201012/31/2014
7
 Olima Olomouc - prezentace ZFP. Kaššák
Other
pomocník
10/12/200810/12/2008
8 Optimalization of jams' textural properties
Smluvní výzkum
Investigator
06/16/2014
12/31/2014
9
 Rozvoj laboratoří studijních disciplin zaměřených na posklizňové technologie a kontrolu jakosti zahradnických produktůJ. BalíkFRVŠ
řešitel
01/01/2010
12/31/2010
10
 Skladování zeleninových druhů v plynných směsích
řešitel
02/10/2011
06/15/2011
11NAZV
technik
04/01/201212/31/2016
12
 Studium experimentálních podmínek analýzy antioxidační kapacity v rostlinném materiálu
IGA
řešitel
01/01/2006
01/31/2006
13
 Technologie utěsnění plovoucího víka u nádob s vínem
P. HícTAČR
supervisor
09/01/201808/31/2019
14
 Testování vybraných analytických parametrů dodaných odrůd jablek
řešitel
10/24/2011
11/30/2011
15
NAZV
řešitel
12/01/2005
12/31/2009
16
Other
řešitel
04/01/201411/30/2016
17
 Vplyv základných číriacích prostriedkov na zmeny antioxidačnej kapacity vín
IGAřešitel
05/01/2009
12/31/2009
18 Výběr vhodných odrůd pro ekologické systémy pěstování jabloníNAZVčlen řešitelského týmu
01/01/2012
12/31/2012
19
 Vybrané problémy pěstitelských systémů slivoní, rozšířené o skladování plodů
J. GoliášNAZV
řešitel
01/01/2008
12/31/2012
20 Využití nových ovocných druhů pro dlouhodobé udržení produkčního potenciálu ovocných výsadeb v podmínkách měnícího se klimatuT. Nečas
NAZV
spoluřešitel
01/01/2019
12/31/2023

Use the following button to export the list of projects to a format suitable for Excel.

Key:
Active states:
accepted
completed
in preparation
in progress
submitted
Inactive states:
cancelled
defendedexcludednot defended
rejected