Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Tomáš Kopta, Ph.D.
Identification number: 6754
University e-mail: tomas.kopta [at] mendelu.cz
 
Academic staff - Associate Professor - Department of Vegetable Growing and Floriculture (FH)

Contacts          Final thesis     
     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

The following list contains supervised theses at MENDELU.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.
State
Final thesisUntil
Details
1.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Simona Bárová
Možnosti biologické ochrany u zeleniny
June 2009
Displaying the final thesis
2.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Katarína Brajerová
Hodnocení růstových a kvalitativních parametrů vybraných odrůd chilli paprik
May 2019
Displaying the final thesis
3.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Barbora Cifrová
Hodnocení odrůdového sortimentu kadeřávku z České republiky a Asie
May 2017
Displaying the final thesis
4.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ondřej Drobil
Nové možnosti využití pozitivních mikroorganismů při pěstování zeleniny
May 2014
Displaying the final thesis
5.
Final thesis is in progress
DT
Written by (author): Bc. Vojtěch Ferby
Vliv stresorů na obsahové látky chilli paprik
May 2020
Displaying the final thesis
6.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Barbora Frišaufová
Hodnocení odrůdového sortimentu chilli paprik z pohledu růstových a kvalitativních parametrů
May 2019Displaying the final thesis
7.
Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Barbora Frišaufová
Produkce a využití chilli pariky
May 2017Displaying the final thesis
8.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Pavla Halouzková
Charakteristika netradičních druhů zeleniny z čeledi Cucurbitaceae a jejich využití
May 2016
Displaying the final thesis
9.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Barbora Hlaváčová
Využití smíšených kultur v zahradnictví
June 2011Displaying the final thesis
10.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Tereza Jirková
Vliv různých způsobů zpracování chilli paprik na změny obsahových látek
May 2019
Displaying the final thesis
11.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Lenka Kneblová
Kvalitativní hodnocení ekologicky a konvenčně pěstovaných tykví (Cucurbita maxima Duch.)
May 2014
Displaying the final thesis
12.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Jana Konečková
Hodnocení pěstitelských vlastností vybraných zástupců chilli paprik v podmínkách Jižní Moravy
May 2017
Displaying the final thesis
13.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Jana Konečková
Význam mimoprodukční vegetace ve vinohradnictví
May 2015
Displaying the final thesis
14.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Bc. Lenka Kříčková
Hodnocení dostupnosti vybraných zahradnických bioproduktů v obchodní síti ČR
May 2015
Displaying the final thesis
15.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Lucie Kučová, Ph.D.
Hodnocení dostupnosti bio-zeleniny ve vybraných obchodních řetězcích
June 2010Displaying the final thesis
16.Final thesis is incompleteDT
Written by (author): Bc. Michal Lunter
Hodnocení odrůdového sortimentu rajčat v hydroponické produkci z pohledu kvality plodů
May 2020
Displaying the final thesis
17.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Radka Malečková
Hodnocení kvalitativních parametrů rajčat v hydroponické produkci
May 2019
Displaying the final thesis
18.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Jana Martincová
Využití alternativních postupů (homeopatie) v zahradnické produkci
May 2014Displaying the final thesis
19.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Johannes Milanda
Zahradnická produkce v podmínkách Subsaharské Afriky
May 2014
Displaying the final thesis
20.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Kateřina Nollová
Hodnocení vybraných druhů asijských salátů v podmínkách ČR
May 2017
Displaying the final thesis
21.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Kateřina Nollová
Využití netradičních asijských zeleninových druhů
May 2015
Displaying the final thesis
22.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Jakub Pečenka
Využití bioaditiv v produkci bazalky (Ocimum basilicum)
May 2014
Displaying the final thesis
23.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Lucia Ragasová
Charakteristika druhu Ipomea batatas a jeho využití
May 2013
Displaying the final thesis
24.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Lucia Ragasová
Význam a využití květnatých pásů v ekologickém hospodaření
May 2015
Displaying the final thesis
25.
Final thesis is in progress
DT
Written by (author): Bc. Anna Řičánková
Hodnocení odrůdového sortimentu mrkví v systému ekologického zemědělství
April 2021Displaying the final thesis
26.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Petr Sekanina
Hodnocení kvalitativních parametrů okurek v hydroponické produkci
May 2019
Displaying the final thesis
27.
Final thesis is in progress
BT
Written by (author): Jan Špaček
Možnosti hydroponické produkce zeleniny v ČR
May 2019
Displaying the final thesis
28.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Jana Šplíchalová
Význam a hodnocení mimoprodukční vegetace v ekologickém hospodaření
May 2019Displaying the final thesis
29.Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Bc. Anna Šrejmová
Biodynamické zemědělství a jeho současný stav v ČR a sousedních zemích
May 2018Displaying the final thesis
30.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Vendula Todorovičová
Hodnocení kvality produkčního procesu v systému ekologické produkce
May 2018
Displaying the final thesis
31.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Pavla Trojanová
Ekologická produkce květin
June 2011
Displaying the final thesis
32.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Pavla Trojanová
Využití smíšených kultur v pěstování zeleniny
May 2013
Displaying the final thesis
33.
Final thesis is in progress
DT
Written by (author): Bc. Miroslav Vyhnánek
Hodnocení tykví (Cucurbita maxima Duch.) v systému ekologického zemědělství
April 2021Displaying the final thesis
34.Final thesis is in progress
BT
Written by (author): Marie Zajíčková, DiS.
Rozvoj hydroponické produkce zeleniny v ČR
May 2020
Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BT
Bachelor thesis
DT
Diploma thesis
DisTDissertation thesis
DisThPr
Dissertation thesis propositions
FtMBA
Final MBA thesis
Final thesis
Final thesis
FT(ILL)
Final thesis - foreign students
FT(FS)Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabT
Habilitation thesis
RigT
Rigorous thesis
Final thesis is incomplete
Final thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.
Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submitted
Final thesis is submitted
Final thesis is in progress
Final thesis is in progress