Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

RNDr. Jan Caha, Ph.D.
Identification number: 67451
University e-mail: jan.caha [at] mendelu.cz
 
Assistant Professor - Department of Regional Development (FRDIS)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Analysis of humanitarian projects of the Ministry of Foreign Affairs of the Czech Republic
Written by (author): Ing. Kamila Baurová
Department: Department of Regional Development (FRDIS)
Thesis supervisor: RNDr. Jan Caha, Ph.D.
Opponent:Mgr. Martin Hrabálek, Ph.D.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Analýza humanitárních projektů Ministerstva zahraničních věcí
Summary:Tato diplomová práce se zabývá humanitární pomocí zprostředkovanou Ministerstvem zahraničních věcí České republiky. Představuje charakter tohoto typu pomoci a odlišuje jej od zahraniční rozvojové spolupráce. Pozornost je věnována druhům humanitárních krizí a fázím humanitárních intervencí. Dále se práce zabývá vývojem humanitární pomoci v České republice i ve světě. Uvádí působnost globálně nejvýznamnějších mezinárodních organizací a následně se zaměřuje na nestátní neziskové organizace působící v České republice. Z pohledu největších světových donorů, uvádí dvacet zemí, které nejvíce přispívají na humanitární pomoc ve světě. V neposlední řadě se zabývá vývojem české humanitární pomoci a představení Ministerstva zahraničních věcí České republiky. V rámci hodnocení angažovanosti ministerstva vychází z poskytnutých dokumentů a sleduje humanitární pomoc z hlediska oblastí, zemí, příčin, financí, typu pomoci, podílu nestátních neziskových organizace a dotačních řízení. Při analytickém zpracování autorka vychází z vlastní vytvořené datové sady humanitárních projektů Ministerstva zahraničních věcí České republiky v období let 2002 až 2017. V závěru poukazuje na vnímání humanitární pomoci z pohledu českých občanů, na limitující výši vládního rozpočtu a priority Vlády České republiky.
Key words:Ministerstvo zahraničních věcí České republiky, MZV, Humanitární pomoc

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user RNDr. Jan Caha, Ph.D..