Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

RNDr. Jan Caha, Ph.D.
Identification number: 67451
University e-mail: jan.caha [at] mendelu.cz
 
Assistant Professor - Department of Regional Development (FRDIS)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Evaluation of open data in developing countries of Southeast Asia
Written by (author): Ing. Hana Krevňáková
Department: Department of Regional Development (FRDIS)
Thesis supervisor: RNDr. Jan Caha, Ph.D.
Opponent:Mgr. Ing. Richard Turcsányi, Ph.D.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Hodnocení stavu otevřených dat v rozvojových státech jihovýchodní Asie
Summary:Tato diplomová práce se zabývá hodnocením stavu otevřených dat v rozvojových státech jihovýchodní Asie. Fenomén otevřená data v současné době stále ve vyšší míře nabývá na významu. Nové technologie a digitální transformace nutí jednotlivé země se neustále přizpůsobovat novým trendům, aby zůstaly v globálním měřítku konkurenceschopné. Ačkoliv v minulosti byl tento pojem doménou pouze vyspělých rozvinutých zemí, dnes stále ve větším rozsahu otevírají svá data také země rozvojové, jež vidí příležitost jak se vymanit ze své minulosti a dosáhnout dobré ekonomické úrovně. Diplomová práce proto podává nejenom souhrn o základních i obtíženějších principech, jež se v tomto kontextu objevují, ale také poskytuje uživatelům dat přehled o tom, jak se otevřené datové portály liší v regionu jihovýchodní Asie
Key words:jihovýchodní Asie, ASEAN, rozvoj, otevřená data

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user RNDr. Jan Caha, Ph.D..