Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

RNDr. Jan Caha, Ph.D.
Identification number: 67451
University e-mail: jan.caha [at] mendelu.cz
 
Assistant Professor - Department of Regional Development (FRDIS)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Construction Limitation Possibilities of Visually Distinct Buildings According to Visibility Analyses
Written by (author): Ing. Ivana Suchánková
Department: Department of Regional Development (FRDIS)
Thesis supervisor: RNDr. Jan Caha, Ph.D.
Opponent:Ing. Jozef Sedláček, Ph.D.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Možnosti limitace výstavby pohledově výrazných staveb na základě viditelnostních analýz
Summary:Tato práce se zabývá viditelností, viditelnostními analýzami a projevení viditelnosti v územním plánování České republiky. V rámci viditelnosti je představena jak booleovská, tak rozšířená viditelnost. Část viditelnosti je věnována i vizuálnímu vnímání krajiny a pojmu viditelnostních zón. Viditelnostní analýzami pro potřeby této práce jsou klasické a reverzní viditelnosti, horizontální viditelnost a viditelnost pomocí úhlů a výšek. Důležité je i představení možností zpracování viditelnostních analýz v GIS a jejich následná vizualizace. Projevení viditelnosti v územním plánu je představeno pomocí jednotlivých nástrojů územního plánování v místním plánování. Mimo jednotlivých nástrojů se práce zabývá rozhodováním v území, orgánům územního plánování a dotčeným orgánům. Uvedena je také problematika střetů veřejného zájmu a soukromého vlastnictví. Pro zachycení současné praxe územního plánování v souvislosti s ochranou významným vizuálních prvků práce obsahuje příklady šesti měst, na kterých je uvedeno, jak tuto problematiku řeší. Druhá část práce je věnována dvěma případovým studiím v území města Brna. Diskuze je věnována využití viditelnostních analýz v územním plánování.
Key words:viditelnostní analýzy, územní plánování, nástroje místního plánování, viditelnost

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user RNDr. Jan Caha, Ph.D..