Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

RNDr. Jan Caha, Ph.D.
Identification number: 67451
University e-mail: jan.caha [at] mendelu.cz
 
Assistant Professor - Department of Regional Development (FRDIS)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Analysis of the supported projects OP RDE
Written by (author): Bc. Tereza Svobodová
Department: Department of Regional Development (FRDIS)
Thesis supervisor: RNDr. Jan Caha, Ph.D.
Opponent:Mgr. Ondřej Konečný, Ph.D.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Zhodnocení podpořených projektů OP VVV
Summary:Tato bakalářská práce hodnotí projekty podpořené fondy Evropské unie v oblasti vzdělávání. Cílem je porovnání disparit s ohledem na územní členění České republiky. Vyhodnocení probíhalo na základě zpracování dat podpořených projektů OP VVV a údajů Českého statistického úřadu. Součástí práce je vizualizace dat zobrazujíc úspěšnost regionů ve využívání dostupné podpory.
Key words:vzdělávání, programové období 2014 – 2020 , dotace, strukturální fondy , ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy, OP Výzkum, vývoj a vzdělávání

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user RNDr. Jan Caha, Ph.D..