Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

RNDr. Jan Caha, Ph.D.
Identification number: 67451
University e-mail: jan.caha [at] mendelu.cz
 
Assistant Professor - Department of Regional Development (FRDIS)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:The usage of open data in assisting developing countries in crisis situations based on the example of Haiti
Written by (author): Ing. Hana Krevňáková
Department: Department of Regional Development (FRDIS)
Thesis supervisor: RNDr. Jan Caha, Ph.D.
Opponent:doc. RNDr. Aleš Ruda, Ph.D.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Využití otevřených dat při poskytování pomoci v rozvojových zemích při krizových situacích na příkladu Haiti
Summary:Tato bakalářská práce se zabývá využitím otevřených dat při poskytování pomoci v rozvojových zemích při krizových situacích na příkladu Haiti. Práce má rešeršní charakter, zpočátku jsou definovány základní principy otevřených dat zahrnující podmínky, význam, přínosy, rizika či jejich historický vývoj. Následně jsou představeny nejznámější licence, bez kterých by otevřená data nemohla být provozována a aplikace, jež představují významnou roli pro organizace i širokou veřejnost. Zhodnocena je také současná situace ve světě, jak jednotlivé státy přistupují k otevřeným datům. Značná část je věnována analýze využití otevřených dat na příkladu Latinskoamerické rozvojové země Haiti, kde v roce 2010 došlo k zemětřesení. Bakalářská práce zkoumá především efekt prospěšnosti otevřených dat.
Key words:otevřená data, licence, aplikace, katastrofa, Haiti

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user RNDr. Jan Caha, Ph.D..