Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

RNDr. Jan Caha, Ph.D.
Identification number: 67451
University e-mail: jan.caha [at] mendelu.cz
 
Assistant Professor - Department of Regional Development (FRDIS)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Current solutions for the acquisition and transport of water to the arid regions of developing countries
Written by (author): Bc. Lucie Chmelová
Department: Department of Regional Development (FRDIS)
Thesis supervisor: RNDr. Jan Caha, Ph.D.
Opponent:Ing. Helena Lorencová, Ph.D.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Současná řešení získávání a dopravy vody do aridních oblastí rozvojových zemí
Summary:Práce pojednává o současných řešeních získávání a dopravy vody do aridních oblastí rozvojových zemí. Práce má rešeršní charakter a jejím cílem je představit problematiku aridních oblastí s ohledem na nedostatečné množství dostupné či jinak dopravované vody a zároveň představení dostupných řešení při jejím získávání. V práci je přiblíženo aridní podnebí a nedostatek vody právě v takto vymezených oblastech. Druhá část práce se věnuje samotným řešením nedostatku vody a jistá část je věnována i alternativnímu získávání vody. Zároveň je v práci uveden krátký přehled neziskových organizací, zabývajících se nedostatkem vody v rozvojových zemích a výčet projektů, které byly těmito organizacemi realizovány. Práce objasňuje danou problematiku a upozorňuje na nezbytnost řešení nedostatečného zásobení vodou v jistých oblastech světa.
Key words:nedostatek vody, vodní management, privatizace vody

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user RNDr. Jan Caha, Ph.D..