Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Soňa Kukučková, Ph.D.
Identification number: 67232
University e-mail: sona.kukuckova [at] mendelu.cz
 
Assistant Professor - Department of Finance (FBE)

     
     
Publications
     
     
     
     

The following list contains all information available to the publication.

KUKUČKOVÁ, S. -- LACINA, L. Jak splnilo Estonsko maastrichtská konvergenční kritéria před vstupem do eurozóny v době finanční krize?. In Hospodářská politika v zemích EU: na cestě z krize?. 1st ed. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, 2011, p. 261--272. ISBN 978-80-248-2458-1.

Original name:
Jak splnilo Estonsko maastrichtská konvergenční kritéria před vstupem do eurozóny v době finanční krize?
English name:
HOW ESTONIA SUCCEEDED TO FULFILL MAASTRICHT CRITERIA IN TIME OF FINANCIAL CRISIS?
Written by (author):
Department:
Department of Finance
Kind of publication:
article in proceedings
Collection:
Hospodářská politika v zemích EU: na cestě z krize?
Nature of article:
paper
Part number:
3
Starting page:
261
Up to page:
272
Number of pages: 12
UT code by Web of Science:
EID code by Scopus:
Original language:
Czech
Description in original language:
V části 1. se článek zabývá analýzou vývoje faktorů ovlivňujících plnění maastrichtského inflačního kriteria v období krize v Estonsku– konkrétně se zaměřuje na trh realit, bankovní sektor, trh práce a vývoj mezd a externí cenové vlivy. Část 2. se věnuje dopadu finanční krize na vývoj veřejných financí a plnění maastrichtských fiskálních kriterií Estonska.
Description in English:
Paper analyzes how the Estonian economic policy cope with fulfillment of Maastricht criteria’s in difficult times of financial and economic crisis. The aim of the paper is to describe concrete measures of economic policy, pros and cons of used tools and find specifics with comparison of other Baltic countries. In conclusions authors suggest optimal set of economic policies for rest of Baltic countries entering EMU in future.
Description in Czech:
Key words:
czech: HMU, maastrichtská konvergenční kritéria, Estonsko, euro
english: Maastricht criteria, EMU, Estonia, euro
Field of result:
AE
AH
Year of submission:
2011
Year of transmission:
RIV identification number:
 
Entry made by:
prof. Ing. Lubor Lacina, Ph.D.
Last change:
12/02/2016 13:46 (Mgr. et Mgr. Tomáš Mazáč)

Evaluation of publication:

12
3
4
5
        
1
2
3
4
5
bad
 
good
        
uninteresting
 
interesting
Assessed: 0Average score: -
        
Assessed: 0
Average score: -
1
2
3
4
5
        
12
3
4
5
amateur
 
professional        
theoretical
 
practical
Assessed: 0
Average score: -
        
Assessed: 0
Average score: -


Source specification:

Hospodářská politika v zemích EU: na cestě z krize?. 1st ed. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, 2011. ISBN 978-80-248-2458-1.

Original name: Hospodářská politika v zemích EU: na cestě z krize?
English name:
Czech name:
Editor:
Kind of publication:
conference proceedings
ISBN:
978-80-248-2458-1
Publisher:
VŠB - TU Ostrava
Place of publishing:
Ostrava
Form of publication:
printed version
Issue and volume number:
Year of publication:
2011
Issue number:
1
Number of pages:
Entry:
Original language:
Description in original language:
Description in English:
Description in Czech:
 
Entry made by: prof. Ing. Lubor Lacina, Ph.D.
Last change:

Evaluation of publication:

1
2
345
        
1
2
3
4
5
bad
 
good
        
uninteresting
 
interesting
Assessed: 0
Average score: -
        
Assessed: 0
Average score: -
1
2
3
4
5
        
1
2
3
45
amateur
 
professional
        
theoretical
 
practical
Assessed: 0Average score: -
        
Assessed: 0
Average score: -