Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Soňa Kukučková, Ph.D.
Identifikačné číslo: 67232
Univerzitný e-mail: sona.kukuckova [at] mendelu.cz
 
Akademická pracovníčka - odborná asistentka - Ústav financí (PEF)

          
Publikácie
     Stáže
     
     
     

Vybraná osoba je autorom nasledujúcich publikácií.

Por.PublikácieDruh výsledku
Rok
Podrobnosti
1.
Determinants of Deposit and Credit Euroization in Eastern Europe: A Bayesian Model Averaging Evidence
Kukučková, Soňa -- Vaněk, Petr -- Koráb, Petr
Determinants of Deposit and Credit Euroization in Eastern Europe: A Bayesian Model Averaging Evidence. Ekonomický časopis: časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = Journal of economics : journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. 2019. zv. 67, č. 5, s. 550--566. ISSN 0013-3035.
článok v odbornom periodiku2019Podrobnosti
2.
Does Participatory Budgeting Bolster Voter Turnout in Elections ? The Case of the Czech Republic
Kukučková, Soňa -- Bakoš, Eduard
Does Participatory Budgeting Bolster Voter Turnout in Elections ? The Case of the Czech Republic. The NISPAcee Journal of Public Administration and Policy. 2019. zv. 12, č. 2, s. 109--129. ISSN 1337-9038. URL: https://content.sciendo.com/view/journals/nispa/12/2/article-p109.xml?tab_body=pdf
článok v odbornom periodiku
2019
Podrobnosti
3.Free-Rider Problem in Classroom Games - Impact of Gender and Intergroup Conditions
Kukučková, Soňa -- Žiaran, Pavel
Free-Rider Problem in Classroom Games - Impact of Gender and Intergroup Conditions. Acta Universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis = Acta of Mendel University of agriculture and forestry Brno = Acta Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně. 2018. zv. 66, č. 6, s. 1517--1525. ISSN 1211-8516. URL: https://doi.org/10.11118/actaun201866061517
článok v odbornom periodiku
2018Podrobnosti
4.
Jak splnilo Estonsko maastrichtská konvergenční kritéria před vstupem do eurozóny v době finanční krize?
Kukučková, Soňa -- Lacina, Lubor
Jak splnilo Estonsko maastrichtská konvergenční kritéria před vstupem do eurozóny v době finanční krize?. In Hospodářská politika v zemích EU: na cestě z krize?. 1. vyd. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, 2011, s. 261--272. ISBN 978-80-248-2458-1.
článok v zborníku
2011
Podrobnosti
5.
The influence of participatory budgeting on voter turnout in municipal elections: The Case of the Czech Republic
Kukučková, Soňa -- Bakoš, Eduard
The influence of participatory budgeting on voter turnout in municipal elections: The Case of the Czech Republic. In Teoretické a praktické aspekty veřejných financí: XXIV. ročník mezinárodní odborné konference: sborník abstraktů. Praha: Oeconomica, 2019, s. 11. ISBN 978-80-245-2313-2.
abstrakt článku v zborníku
2019
Podrobnosti
6.Voluntary Contribution Mechanism in Classroom Games - Experiments Using Smartphones
Kukučková, Soňa -- Žiaran, Pavel
Voluntary Contribution Mechanism in Classroom Games - Experiments Using Smartphones. In Proceedings of scientific conference Pension - Ageing - Public Finances: Future challenges and opportunities. Bratislava: Ekonomický ústav SAV, 2017,
abstrakt článku v zborníku
2017
Podrobnosti

Pomocou nasledujúceho tlačidla môžete zobrazený zoznam publikácií exportovať do formátu pre tabuľkový procesor Excel.