Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Aleš Kučera, Ph.D.
Identification number: 6657
University e-mail: ales.kucera [at] mendelu.cz
 
Assistant Professor - Department of Geology and Pedology (FFWT)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     Publications     
Placements     Bodies     Supervised theses     Conferences     

Several final theses have been found. Please select one from the following list.

Title of the thesisIdentificationDetails
Vlastnosti půd holých bučin (lesní půdy skupiny typů geobiocénů Fagetum pauper)FFWT D-LAND-FECOL pres [year 3]
Svět půdy a neživé přírody: představení výukového programu pro environmentální vzdělávání středních školILE L-CPS-TVTS-PS comb [year 2]
Pedologicko-geologické hodnocení vybraných lesních ekosystémů z hlediska vazeb mezi typologickými jednotkami ÚHÚL a typy přírodních stanovišť soustavy Natura 2000FFWT M-FE-FE pres [term 10, year 5]