Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Stanislav Vrzala
Identification number: 6630
University e-mail: 6630 [at] node.mendelu.cz
 
M 41 07  Forest Engineering (LDF)
Master type of study, full-time form
Forest Engineering, study successfully completed

Contacts     Graduate     Final thesis     Placements     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Zalesnovani a navrh hospodareni v ochrannych zonach prirodnich pramenu v provincii Vallegrande v Bolivii
Written by (author): Ing. Stanislav Vrzala
Department: Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)
Thesis supervisor: doc. Dr. Ing. Jindřich Pavliš
Opponent:Ing. Tomáš Holík
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Zalesňování a návrh hospodaření v ochranných zónach přírodních pramenů v provincii Vallegrande v Bolívii
Summary:Tato práce je založena na projektu ochrany vodních zdrojů v provincii Vallegrande v Bolívii, následném zalesnění těchto zón a návrhu náhradního způsobu hospodaření. Práce vznikla ve spolupráci s Mendelovou zemědělskou a lesnickou univerzitou v Brně, s nevládní organizací ATS Vallegrande a s technickou a vědeckou podporou organizace zabývající se výzkumem tropického a subtropického zemědělství CIAT (Centro de investigación Agrícola Tropical) ve Vallegrande v Bolívii. Terénní práce na projektech byly realizovány v prosinci až květnu 2006. Předmětem této práce bylo: určit potřebu místních vodních zdrojů pro obyvatele, určit jejich způsob ochrany, zalesnit původními autochtonními dřevinami a navrhnout způsob náhradního hospodaření vedoucího k trvale udržitelnému hospodaření. Hlavním důvodem ochrany vodních zdrojů a apelování na přísné dodržování náhradního způsobu hospodaření bylo vybudování systémů pitné vody pro okolní vesnice. Práce se skládá ze tří samostatných projektů. První projekt se zabývá vybudováním lesní školky produkující sadební materiál sloužící k zalesňování ochranných zón vodních zdrojů Moro Moro, horské oblasti provincie Vallegrande. Druhá je analýza a zalesňovací projekt údolí Lagunitas. Poslední projekt se zabývá náhradním způsobem hospodaření vedoucím k trvale udržitelnému hospodaření. Náhradním způsobem hospodaření je v tomto případě včelařství.
Key words:Ochrana, vodních, zdrojů

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment formFinal thesisThesis appendicesSupervisor's reviewOpponent's review