Lidé na MENDELUHelp


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Zdeněk Vala, Ph.D.
Identifikační číslo: 6298
Univerzitní e-mail: zdenek.vala [at] mendelu.cz
 
Akademický vědecko-výzkumný pracovník - Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)

Kontakty     Závěrečná práce     Projekty     Publikace     Vedené práce     Konference     

Následující seznam zobrazuje přehled vedených prací na MENDELU.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Rok odevzdání:
Typ práce:

Poř.StavTypZávěrečná práceDokdyPodrobnosti
1.ADPAutor: Ing. Pavel Badanko
Vyhodnocení chovu mufloní zvěře na Kroměřížsku
duben 2010prohlížet
2.NBPAutor: Roman Bičiště
Zhodnocení managementu chovu divokých kachen v modelové honitbě
duben 2016prohlížet
3.ADPAutor: Ing. Martin Bláha
Analýza kraniometrických znaků daňka evropského ve vztahu k velikosti paroží
duben 2010prohlížet
4.NBPAutor: Nikol Borkovcová
Zhodnocení vývoje populace srnčí zvěře v honitbě Deblín
duben 2017prohlížet
5.NBPAutor: František Boštík
Zhodnocení faktorů ovlivňující výskyt koroptve polní ve vybrané oblasti ČR
duben 2016prohlížet
6.NBPAutor: Josef Čundrla
Minerální krmiva a jejich využití v myslivecké praxi
duben 2012prohlížet
7.ABPAutor: Ing. Tomáš Holoubek
Efektivita přezimovacích obůrek pro jelení zvěř v zájmové oblasti Krušných hor
duben 2013prohlížet
8.ADPAutor: Ing. Jan Hrbek
Posouzení možností pěstování topinamburu jako doplňkového zdroje potravy pro krmivářské využití zvěří
duben 2011prohlížet
9.ABPAutor: Ing. Ondřej Jonáš
Analýza výše škod na zvěři ve vybraných modelových honitbách
duben 2016prohlížet
10.NBPAutor: Michal Kazimír
Zhodnocení managementu prasete divokého na území ŠLP - Křtiny
duben 2014prohlížet
11.ABPAutor: Ing. Jan Konečný
Minerální krmiva pro zvěř a jejich využití v myslivecké praxi
duben 2015prohlížet
12.NBPAutor: Lukáš Kozelský
Vyhodnocení kvality chovu zvěře v oboře Na Heleně
duben 2012prohlížet
13.NBPAutor: Michal Kremser
Vyhodnocení správnosti provedení průběrného odstřelu holé srnčí zvěře na základě kraniometrických hodnot dolní čelisti
duben 2015prohlížet
14.NBPAutor: Radek Lubina
Využití laboratorních metod pro určení věku srnčí zvěře
duben 2015prohlížet
15.ABPAutor: Bc. Pavel Macháček
Projekt založení farmového chovu zvěře
duben 2019prohlížet
16.NBPAutor: Markéta Machátová
Zhodnocení stávajících podmínek pro chovnost teriérů, návrh změn a jejich využití v lovecké praxi
duben 2014prohlížet
17.RBPAutor: Luboš Nesládek
Lapací zařízení pro predátory, zásady a efektivita jejich provozu
duben 2020prohlížet
18.NBPAutor: Martin Okáník
Hodnocení kvality prostředí pro zvěř
duben 2012prohlížet
19.NBPAutor: Petr Oubrychta
Zhodnocení faktorů ovlivňující výskyt koroptve polní ve vybraných oblastech ČR
duben 2020prohlížet
20.NBPAutor: Marek Patočka
Zhodnocení přírodních podmínek pro chov zvěře v oboře Holedná
duben 2015prohlížet
21.ABPAutor: Ing. Martin Putala
Zhodnocení minerální výživy srnčí zvěře ve vybraných honitbách
duben 2013prohlížet
22.NBPAutor: Martin Slezák
Monitoring krmiv používaných v myslivecké praxi a způsobu jejich předkládání zvěři
duben 2015prohlížet
23.RBPAutor: doc. Ing. Kristina Somerlíková, Ph.D.
Porovnání výše škod na zvěři v honitbách MS Beškov - Blatce a Bažantnice Černovice
duben 2019prohlížet
24.NBPAutor: Radek Šerý
Způsoby stanovení úživnosti prostředí pro spárkatou zvěř
duben 2012prohlížet
25.ABPAutor: Bc. Martin Šťastný
Ověření možnosti chovu krocana divokého v Rajhradské bažantnici
duben 2017prohlížet
26.RBPAutor: Jan Továrek
Vyhodnocení aplikace minerálních krmiv v modelových honitbách Velká Štáhle a Břidličná
duben 2018prohlížet
27.ABPAutor: Ing. Lukáš Trávníček
Vývoj populace dančí zvěře na území bývalé obory Nové Zámky
duben 2012prohlížet
28.ADPAutor: Ing. Lukáš Trávníček
Zhodnocení vývoje populace daňka evropského na území bývalé obory Nové Zámky
duben 2016prohlížet
29.ABPAutor: Ing. Jaroslav Vacula
Hodnocení kvality krmiv vhodných pro výživu spárkaté zvěře
duben 2012prohlížet
30.ADPAutor: Ing. Jaroslav Vacula
Zhodnocení kvality vybraných druhů krmiv a jejich využití ve výživě spárkaté zvěře
duben 2014prohlížet
31.ADPAutor: Ing. Lukáš Vašek
Skloubení problematiky oborního chovu zvěře s rekreačním využitím honitby obory Holedná
duben 2014prohlížet
32.NBPAutor: Markéta Vašendová
Lapací zařízení pro predátory, zásady a efektivita jejich provozu v honitbě Ženklava
duben 2019prohlížet
33.NBPAutor: Petr Veselý
Návrh managementu chovu bažantí zvěře v bažantnici Rajhrad
duben 2015prohlížet
34.NBPAutor: Jiří Vích
Porovnání a návrh úprav managementu chovu bažantí zvěře ve volnosti a v části honitby, která je bažantnicí
duben 2016prohlížet
35.NBPAutor: Jan Vodička
Vyhodnocení správnosti provedení průběrného odstřelu holé srnčí zvěře na základě odhadu věku a kraniometrických hodnot dolní čelisti
duben 2018prohlížet
36.NBPAutor: Martin Vodička
Hodnocení kvality prostředí pro zvěř
duben 2012prohlížet
37.ABPAutor: Bc. Ludvík Vrbas
Netradiční krmiva pro zvěř a jejich využití v myslivecké praxi
duben 2013prohlížet
38.NBPAutor: Juraj Zeman
Zhodnocení chovu zubra evropského v oboře Topoľčianky
duben 2014prohlížet
39.ABPAutor: Ing. Petr Zimmermann, DiS.
Vyhodnocení chovu mufloní zvěře na Melechově
duben 2012prohlížet
40.ADPAutor: Ing. Petr Zimmermann, DiS.
Zhodnocení přírodních podmínek a kvality chovu mufloní zvěře na Melechově
duben 2014prohlížet
41.ABPAutor: Ing. Nikol Zmeková
Posouzení vlivu mufloní zvěře na odrůstání kultur a nárostů na pozemcích obhospodařovaných Lesním družstvem obcí Ledeč nad Sázavou
duben 2017prohlížet

Legenda (otevře/zavře se po kliknutí)
BPBakalářská práce
DPDiplomová práce
DisPDisertační práce
HabPHabilitační práce
RigPRigorózní práce
TzDisPTeze disertační práce
ZpMBAZávěrečná MBA práce
ZPZávěrečná práce
ZPicvZávěrečná práce - Institut celoživotního vzdělávání
ZPzsZávěrečná práce - zahraniční studenti
NZávěrečná práce je nekompletní
NZávěrečná práce nebyla úspěšně obhájena
AZávěrečná práce byla úspěšně obhájena
PZávěrečná práce je odevzdána
RZávěrečná práce je rozpracována