Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. et Ing. Petr Junga, Ph.D.
Identification number: 6078
University e-mail: petr.junga [at] mendelu.cz
 
Assistant Professor - Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
 
External Teacher - Faculty of AgriSciences (MENDELU)
External Teacher - Institut of Lifelong Learning (MENDELU)

Contacts     Lesson     Final thesis     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

The following list contains supervised theses at MENDELU.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.StateTypeFinal thesisUntilDetails
1.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Martina Albertová
Zhodnocení systému nakládání s komunálními odpady v obcích mikroregionu Kahan
April 2016Displaying the final thesis
2.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Ing. Jana Bajzová
Zhodnocení provozu spalovny komunálního odpadu SAKO Brno před a po modernizaci
April 2017Displaying the final thesis
3.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Ludvík Balát
Koncepční návrh technologického zařízení objektu podniku vinařské výroby v oblasti Čejkovic
April 2012Displaying the final thesis
4.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Zuzana Balušková
Analýza možností sanace vybrané staré ekologické zátěže
April 2014Displaying the final thesis
5.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Zuzana Balušková
Analýza odpadového hospodářství vybraného podniku servisních služeb
April 2012Displaying the final thesis
6.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Pavel Bartoník
Hodnocení vad a poruch konstrukcí mostů na konkrétních případových studiích
April 2019Displaying the final thesis
7.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Pavel Bartoník
Hodnocení vybrané strojní techniky využívané pro zemní a stavební práce na dopravních stavbách
April 2017Displaying the final thesis
8.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jakub Bělunek
Zhodnocení možností využití stavebních recyklátů do konstrukčních vrstev železničního spodku
April 2016Displaying the final thesis
9.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Adriana Blechová
Hluk v chráněném vnitřním prostoru staveb pro školství - měření na pracovním místě
May 2020Displaying the final thesis
10.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Eliška Blechová
Zhodnocení provozu čistírny odpadních vod Lelekovice
April 2018Displaying the final thesis
11.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Monika Blinková
Studie možných negativních vlivů na životní prostředí v souvislosti s připravovanou těžbou uhlí ve Frenštátě pod Radhoštěm
April 2015Displaying the final thesis
12.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Monika Blinková
Využití popílků a škváry ze spaloven odpadů ke stavebním účelům
April 2018Displaying the final thesis
13.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. et Ing. Ondřej Bystřický
Zhodnocení provozu komunální kompostárny
April 2016Displaying the final thesis
14.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Tereza Ciencialová
Analýza provozu technologické linky vyroby tuhého alternativního paliva
April 2014Displaying the final thesis
15.Final thesis was successfully defended.FT(FS)Written by (author): Ing. Jan Cupal
Znalecký posudek ocenění nemovitosti k převodu vlastnických práv
May 2014Displaying the final thesis
16.Final thesis is in progressFT(FS)Written by (author): Alois Černoch
Ocenění nemovitosti dle platných právních předpisů a norem za účelem prodeje
May 2016Displaying the final thesis
17.Final thesis is in progressFT(FS)Written by (author): Filip Červenka
Znalecký posudek dle metodiky soudního znalectví na ocenění nemovitosti pro potřeby dědického řízení
May 2017Displaying the final thesis
18.Final thesis was successfully defended.FT(FS)Written by (author): Ing. Monika Češková
Znalecký posudek na určení výše vzniklé škody na movitém a nemovitém majetku v souvislosti s likvidací pojistné události
May 2018Displaying the final thesis
19.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Michal Danác
Zhodnocení provozu čistírny odpadních vod Boskovice
April 2016Displaying the final thesis
20.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Jiří Daněk
Systémy vytápění stavebních objektů rodinných domů
April 2015Displaying the final thesis
21.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Zuzana Divišová
Analýza provozu zařízení pro nakládání s odpady
April 2012Displaying the final thesis
22.Final thesis was successfully defended.FT(FS)Written by (author): Ing. Pavlína Doleželová
Ocenění nemovitého majektu za účelem prodeje
May 2014Displaying the final thesis
23.Final thesis was successfully defended.FT(FS)Written by (author): Ing. Petra Drábková
Znalecký posudek ocenění nemovitosti k převodu vlastnických práv - ovocný sad
May 2017Displaying the final thesis
24.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Andrea Drbálková
Analýza provozu zařízení pro nakládání s odpady
April 2013Displaying the final thesis
25.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Hynek Dvořáček
Koncepční návrh novostavby stáje pro skot
April 2013Displaying the final thesis
26.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Hynek Dvořáček
Stavební obnova vybraného venkovského objektu
April 2014Displaying the final thesis
27.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. et Bc. Lenka Dvořáčková
Stavebně technický vývoj zemědělského areálu ZD Skály ve vztahu k hospodaření zemědělského podniku
April 2017Displaying the final thesis
28.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. et Ing. Petr Fait
Hodnocení mechanických vlastností QSB desky a jejich srovnání s vlastnostmi vybraných konstrukčních materiálů pro dřevostavby
April 2014Displaying the final thesis
29.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Anna Falzonová
Případová studie koncepce zemědělského hospodaření v ostrovním systému s co nejvyšší energetickou a surovinovou soběstačností
April 2019Displaying the final thesis
30.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martin Felcman
Termografické měření obvodového pláště vybraného objektu pro provoz nebo výrobu
April 2019Displaying the final thesis
31.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Martin Foltýn
Zemědělské stavby v rámci vybraného areálu zemědělského podniku s ohledem na vývoj hospodaření
April 2013Displaying the final thesis
32.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martina Goldová
Měření změn povrchové teploty vemene při procesu dojení metodou infračervené termografie
April 2016Displaying the final thesis
33.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Simona Grocholová
Analýza provozu dotřiďovací linky separovaného odpadu v městě Třinci
April 2014Displaying the final thesis
34.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Martin Groman
Analýza produkce a nakládání s odpady vznikajícími ve vybraném podniku
April 2014Displaying the final thesis
35.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martin Groman
Hodnocení provozně technologických charakteristik čistírny odpadních vod Uherský Brod, se zaměřením na problematické aspekty provozu
April 2018Displaying the final thesis
36.Final thesis was successfully defended.FT(FS)Written by (author): Ing. Jitka Guttenberg
Likvidační zpráva o škodě požárem na rodinném domě
May 2016Displaying the final thesis
37.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Denisa Halšková
Zhodnocení sanace kontaminovaného průmyslového areálu v Brně - Horních Heršpicích
April 2015Displaying the final thesis
38.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Jaroslava Hejdová
Nedestruktivní zkoušení stavebních materiálů v podmínkách průmyslové výroby betonových prefabrikátů
April 2019Displaying the final thesis
39.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. et Ing. Lucie Hejtmánková
Zhodnocení vlivu provedených stavebních úprav vybraného objektu rodinného domu na časovou cenu nemovitosti
April 2013Displaying the final thesis
40.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Kateřina Hladíková
Vyhodnocení stavu staré ekologické zátěže pocházející z hornické činnosti v Kutné Hoře a okolí
April 2019Displaying the final thesis
41.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Helena Hladká
Ocenění nemovitosti různými metodami
April 2012Displaying the final thesis
42.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Barbora Hlavsová
Zhodnocení produkce a nakládání se stavebním a demoličním odpadem v ČR a EU.
April 2017Displaying the final thesis
43.Final thesis is in progressFT(FS)Written by (author): Peter Hluzák
Ocenění nemovitosti pro peněžní ústavy a likvidační zpráva na škodní událost motorového vozidla
May 2016Displaying the final thesis
44.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. et Ing. Tomáš Holánek
Stavebně technický průzkum technického stavu stávajícího hospodářského objektu a návrh sanačních a rekonstrukčních opatření
April 2016Displaying the final thesis
45.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Lukáš Homola
Urbanistický vývoj objektů zemědělských staveb ve vybraném zemědělském areálu
April 2012Displaying the final thesis
46.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Eva Horáková
Aplikace různých metodik ocenění srovnatelných nemovitostí ve městě Mikulově
April 2014Displaying the final thesis
47.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Eva Horáková
Srovnání ocenění nemovitosti dle cenového předpisu a tržního ocenění pro účely úvěrového řízení v bankovnictví
April 2012Displaying the final thesis
48.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Mária Hoštáková
Možnosti sanace výsypky lučence z bývalé výroby niklu v Seredi
April 2013Displaying the final thesis
49.Final thesis was successfully defended.FT(FS)Written by (author): Bc. Ivana Hubová
Znalecký posudek určení ceny rodinného domu s pozemkem pro účely dědického řízení
May 2014Displaying the final thesis
50.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Šárka Hudečková
Hodnocení vlivu velikosti pásové kompostové zakládky na průběh kompostovacího procesu
April 2015Displaying the final thesis
51.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Miroslav Hustý
Porovnání a hodnocení zařízení pro vermikompostování a kompostování v pásových zakládkách
April 2015Displaying the final thesis
52.Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Bc. David Chadima
Zhodnocení vlivu architektonického, dispozičního řešení a stavebně technického provedení vybrané skupiny stavebních objektů ve vztahu k jejich prodejnosti na realitním trhu
April 2016Displaying the final thesis
53.Final thesis is in progressFT(FS)Written by (author): Vít Chládek
Znalecký posudek určení tržní ceny bytového domu k zástavě nemovitosti
May 2014Displaying the final thesis
54.Final thesis was successfully defended.FT(FS)Written by (author): Bc. Ing. Lenka Chybová
Ocenění nemovitosti - zemědělská budova kólna z důvodu prodeje
May 2015Displaying the final thesis
55.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Ing. Kateřina Janá
Zhodnocení vlivu provedených stavebních úprav na časovou cenu nemovitosti
April 2013Displaying the final thesis
56.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Jan Juklíček
Analýza energetické náročnosti vybraného objektu
April 2012Displaying the final thesis
57.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Adrian Kaczor
Hodnotenie fyzikálnych a chemických vlastností kalu z čistiarní odpadových vôd
April 2016Displaying the final thesis
58.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Ivona Kappelová
Nízkoenergetické a pasivní rodinné domy typu dřevostaveb
April 2019Displaying the final thesis
59.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Tereza Kedroňová
Zhodnocení technického stavu vybraného stavebního objektu
April 2014Displaying the final thesis
60.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Hana Klapušová
Hodnocení rekultivace skládky odpadů v Brně - Černovicích
April 2015Displaying the final thesis
61.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Martina Klímová
Analýza provozu vybrané skládky odpadů
April 2014Displaying the final thesis
62.Final thesis was successfully defended.FT(FS)Written by (author): Ing. Lenka Koprová
Znalecký posudek ocenění rekreační chaty pro převod vlastnictví
May 2014Displaying the final thesis
63.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jana Koutná
Zhodnocení kontaminace a sanace vybraného území
April 2013Displaying the final thesis
64.Final thesis was successfully defended.FT(FS)Written by (author): Ing. Pavel Kresteš
Znalecký posudek na ocenění movitého a nemovitého majetku pro účely dědického řízení - rodinný dům
May 2016Displaying the final thesis
65.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Radek Kronovet
Historické, nezabezpečené skládky komunálního odpadu ve vybraných obcích mikroregionu Kloboucko
April 2012Displaying the final thesis
66.Final thesis was successfully defended.FT(FS)Written by (author): Ing. Tomáš Krulický
Ocenění vybrané věci movité a nemovité - motorového vozidla a stavby bytového domu
May 2019Displaying the final thesis
67.Final thesis was successfully defended.FT(FS)Written by (author): Bc. Michaela Kučabová, DiS.
Znalecký posudek o ceně nemovitosti
May 2014Displaying the final thesis
68.Final thesis is incompleteFT(FS)Written by (author): Ing. Patricia Lepšíková
Likvidační zpráva škody na nemovitém majetku
May 2015Displaying the final thesis
69.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Martin Ležák
Hodnocení vybrané moderní strojní techniky pro zemní práce
April 2012Displaying the final thesis
70.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Andrea Lipková
Přehledová studie o programu Zelená úsporám
August 2013Displaying the final thesis
71.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Bc. Martina Lišková
Urbanistický vývoj zemědělského areálu v obci Záblatí ve vztahu k hospodaření zemědělského podniku
April 2014Displaying the final thesis
72.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Jakub Lofítek
Možnosti využití vybraných druhů stavebních a demoličních odpadů ve stavební výrobě
April 2013Displaying the final thesis
73.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jakub Lofítek
Recyklace odpadu vznikajícího při výrobě minerální vlny
April 2016Displaying the final thesis
74.Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Bc. Daniela Loukotová, DiS.
Hodnocení vlivu složení kompostové zakládky na průběh kompostovacího procesu
April 2015Displaying the final thesis
75.Final thesis was successfully defended.FT(FS)Written by (author): Ing. Miroslav Maděránek
Ocenění nemovitosti za účelem prodeje
May 2017Displaying the final thesis
76.Final thesis was successfully defended.FT(FS)Written by (author): Ing. Jiří Mácha
Ocenění vybrané věci movité a nemovité - motorového vozidla a pozemku
May 2019Displaying the final thesis
77.Final thesis was successfully defended.FT(FS)Written by (author): Ing. Veronika Machová
Ocenění vybrané věci movité a nemovité - osobního motorového vozidla a stavby
May 2019Displaying the final thesis
78.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Lenka Manová
Ocenění vybrané nemovitosti
May 2015Displaying the final thesis
79.Final thesis was successfully defended.FT(FS)Written by (author): Ing. Tomáš Mareček
Ocenění motorového vozidla a likvidační zpráva na škodní událost na nemovitosti
May 2015Displaying the final thesis
80.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Ing. Tomáš Marek
Ocenění nemovitosti po provedených stavebních úpravách a nástavbě
April 2012Displaying the final thesis
81.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Lukáš Měšťan
Zhodnocení provozu zařízení pro nakládání s odpady - sběrného střediska odpadů Blansko
April 2019Displaying the final thesis
82.Final thesis was successfully defended.FT(FS)Written by (author): Ing. Martin Míšek
Ocenění nemovitosti - Lovecká 2905/46, Jablonec nad Nisou
May 2019Displaying the final thesis
83.Final thesis was successfully defended.FT(FS)Written by (author): Ing. Alexandra Míšková
Porovnání vlivu použité metody oceňování na cenu nemovitosti
May 2017Displaying the final thesis
84.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Václav Najzar
Zhodnocení provozu vybrané komunální kompostárny
April 2017Displaying the final thesis
85.Final thesis was successfully defended.FT(FS)Written by (author): Ing. Michaela Nováčková
Administrativní ocenění rodinného domu za účelem prodeje
May 2016Displaying the final thesis
86.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Jana Pavlíčková
Analýza výskytu starých ekologických zátěží ve vybraných obcích regionů Hlinecko a Chrudimsko
April 2012Displaying the final thesis
87.Final thesis is in progressFT(FS)Written by (author): Bc. Roman Pavlík
Znalecký posudek k určení ceny bytového domu
May 2014Displaying the final thesis
88.Final thesis was successfully defended.FT(FS)Written by (author): Ing. Michal Petřík
Znalecký posudek ocenění bytové jednotky
April 2012Displaying the final thesis
89.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Zdenka Piroltová
Urbanistický vývoj zemědělského areálu ve vztahu k hospodaření vybraného zemědělského podniku
April 2014Displaying the final thesis
90.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Klára Pleskačová
Zhodnocení provozu čistírny odpadních vod Březina
April 2018Displaying the final thesis
91.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Libor Pliska
Zhodnocení odpadového hospodářství zařízení péče o seniory - Senior centrum Blansko
April 2016Displaying the final thesis
92.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Tomáš Polcar
Zhodnocení systému nakládání s odpady v obci Žatčany
April 2016Displaying the final thesis
93.Final thesis was successfully defended.FT(FS)Written by (author): Ing. Marek Poledňa
Specifika ocenění věcného břemene ve vztahu k realizaci rozvoje distribuční sítě
May 2016Displaying the final thesis
94.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Lukáš Přichystal
Zhodnocení provozu zařízení pro nakládání s odpady - sběrného střediska odpadů Rajhradice
April 2018Displaying the final thesis
95.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Jan Přikryl
Analýza odpadů, vznikajících v rámci provozu sladoven
April 2014Displaying the final thesis
96.Final thesis was successfully defended.FT(FS)Written by (author): Bc. Eva Rabenseifnerová
Ocenění nemovitosti pro účely refinancování úvěru
May 2015Displaying the final thesis
97.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Lucie Raichlová
Ocenění nemovitosti různými metodami
April 2012Displaying the final thesis
98.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Jiří Raitmajer
Analýza provozu kompostárny Náměšť nad Oslavou
April 2014Displaying the final thesis
99.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Tomáš Rozmahel
Zhodnocení provozu bioplynové stanice ve Velké Bíteši
April 2016Displaying the final thesis
100.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Martin Ryšavý
Koncepční návrh novostavby farmy pro chov 160 ks dojnic
April 2012Displaying the final thesis
101.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martin Ryšavý
Vliv stavebně konstrukčního řešení vozovky na bezpečnost dopravy
April 2013Displaying the final thesis
102.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Matyáš Řihák
Zhodnocení situace v oblasti pojištění spojených se zemědělskou činností
April 2018Displaying the final thesis
103.Final thesis is in progressFT(FS)Written by (author): Ing. Lukáš Salajka
Ocenění nemovitosti - vinice
May 2015Displaying the final thesis
104.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Lucie Sáňková
Zhodnocení nakládání s odpady v mikroregionu Letovice
April 2016Displaying the final thesis
105.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jiří Skála, DiS.
Hodnocení dopravně technického řešení a stavu silnice II. třídy č. 635 v úseku Loštice - Litovel
May 2015Displaying the final thesis
106.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Michaela Skrovná
Hodnocení vybraných vlastností elektroodpadu
April 2017Displaying the final thesis
107.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Bc. Sabina Smetanová
Hodnocení systému separovaného sběru odpadů ve městě Kuřimi
April 2016Displaying the final thesis
108.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. et Bc. Radka Smolinská
Porovnání výše rozpočtových investičních nákladů novostavby rodinného domu s věcnou hodnotou řešeného objektu stanovenou dle oceňovacího předpisu
April 2019Displaying the final thesis
109.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ladislav Smutný
Technicko-ekonomické vyhodnocení rekonstrukce stavebního objektu
April 2014Displaying the final thesis
110.Final thesis is in progressFT(FS)Written by (author): Klára Sokolová
Znalecký posudek na určení ceny nemovitosti pro potřeby dědického řízení
May 2014Displaying the final thesis
111.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Marek Sokop
Technicko-ekonomické zhodnocení provozu bioplynové stanice společnosti Ing. Josef Kamaryt v Žatci
April 2015Displaying the final thesis
112.Final thesis was successfully defended.FT(FS)Written by (author): Lucie Stehlíková
Ocenění nemovitosti (bytu) podle platných předpisů
May 2015Displaying the final thesis
113.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Lucie Stehlíková
Vývoj ceny bytových jednotek ve městě Brně
April 2016Displaying the final thesis
114.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Věra Stejskalová
Analýza odpadového hospodářství vybraného průmyslového podniku
April 2012Displaying the final thesis
115.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Věra Stejskalová
Hodnocení vybraných rizikových vlastností elektroodpadu
April 2014Displaying the final thesis
116.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Veronika Stráníková
Urbanistický vývoj zemědělského areálu provozovaného AGRO Brno-Tuřany, a.s., ve vztahu k hospodaření podniku
April 2018Displaying the final thesis
117.Final thesis was successfully defended.FT(FS)Written by (author): Jiří Stulík
Likvidační zpráva ke škodné události na rodinném domě, způsobené výbuchem s následným požárem, s oceněním poškozené nemovitosti pro kontrolu pojistné částky
May 2018Displaying the final thesis
118.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Ing. Pavlína Suchomelová
Posouzení teplotně-vlhkostního stavu ve vybraném konstrukčním systému pro dřevostavby
April 2018Displaying the final thesis
119.Final thesis is in progressFT(FS)Written by (author): Ing. Radovan Svoboda
Likvidační zpráva k určení výše škody na rekreačním objektu vloupáním a krádeží
May 2014Displaying the final thesis
120.Final thesis is incompleteFT(FS)Written by (author): Ing. Jan Šebek
Ocenění souboru nemovitého majetku
May 2014Displaying the final thesis
121.Final thesis was successfully defended.FT(FS)Written by (author): Ing. Petr Šimek
Znalecký posudek ocenění rodinného domu
April 2012Displaying the final thesis
122.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Bohdana Šlégrová
Zhodnocení revitalizace obytného domu panelového konstrukčního systému B60
April 2012Displaying the final thesis
123.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Marie Špidlenová, DiS.
Vznik a nakládání se stavebními a demoličními odpady
April 2017Displaying the final thesis
124.Final thesis was successfully defended.FT(FS)Written by (author): Ing. Olga Šrámková
Oceňování nemovitosti za účelem prodeje
May 2015Displaying the final thesis
125.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Hana Štěrbová
Analýza provozu zařízení pro nakládání s odpady
April 2012Displaying the final thesis
126.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Hana Štěrbová
Hodnocení tepelně-technických vlastností stavebních konstrukcí vybraného objektu odpadového hospodářství
April 2014Displaying the final thesis
127.Final thesis was successfully defended.FT(FS)Written by (author): Bc. Jitka Šubrtová, DiS.
Znalecký posudek o ceně rodinného domu
May 2014Displaying the final thesis
128.Final thesis is in progressFT(FS)Written by (author): Bc. Zdeněk Šulc
Znalecký posudek určení ceny nemovitosti k doložení FÚ
May 2014Displaying the final thesis
129.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Alexandra Timofeeva
Zhodnocení systému odpadového hospodářství v Ruské federaci a vybrané regionální oblasti
April 2019Displaying the final thesis
130.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Pavel Turek
Zhodnocení provozu a technického řešení sběrného dvoru
April 2016Displaying the final thesis
131.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jana Uhlířová
Aplikace infračervené termografie jako neinvazivní metody posuzování zdravotního stavu koní
April 2015Displaying the final thesis
132.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Jana Urbanová
Analýza vlivu provedené revitalizace objektu občanské výstavby na jeho časovou cenu
April 2012Displaying the final thesis
133.Final thesis was successfully defended.FT(FS)Written by (author): Bc. František Vačkář
Určení ceny movitého a nemovitého majetku
May 2015Displaying the final thesis
134.Final thesis was successfully defended.FT(FS)Written by (author): Ing. Dana Valešová
Znalecký posudek ocenění bytové jednotky
April 2012Displaying the final thesis
135.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Hana Vaňurová
Zhodnocení výsledků revitalizace obytného domu panelového konstrukčního systému
May 2020Displaying the final thesis
136.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martina Viktorinová
Návrh čistírny odpadních vod ve vybraném zemědělském areálu
April 2014Displaying the final thesis
137.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Michaela Vítková
Zhodnocení provozu zařízení pro nakládání s odpady (druhotnými surovinami) v obci Zdounky
April 2019Displaying the final thesis
138.Final thesis was successfully defended.FT(FS)Written by (author): Matěj Vlček
Znalecký posudek na stanovení výše škody nemovitém a movitém majetku pro potřeby likvidace pojistné události rodinného domu
May 2018Displaying the final thesis
139.Final thesis was successfully defended.FT(FS)Written by (author): Ing. Tomáš Vlček
Znalecký posudek určení ceny časové a obecné motorového vozidla a znalecký posudek určení ceny nemovitosti za účelem dražby
May 2014Displaying the final thesis
140.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Marcela Vurbalová
Využití stavebních odpadů při realizaci dopravních staveb
April 2016Displaying the final thesis
141.Final thesis was successfully defended.FT(FS)Written by (author): Ing. Jana Vyjídáčková
Ocenění nemovitého majetku za účelem prodeje
May 2014Displaying the final thesis
142.Final thesis is in progressFT(FS)Written by (author): Žaneta Zapletalová, MSc, MBA
Znalecký posudek na rodinný dům Halenkovice za účelem prodeje
May 2016Displaying the final thesis
143.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Leoš Zemánek
Analýza provozu zařízení pro nakládání s odpady
April 2013Displaying the final thesis
144.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Miroslav Zonyga
Hodnocení variant řešení dodatečného fasádního tepelně izolačního systému
April 2014Displaying the final thesis
145.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Barbora Zukalová
Analýza vlivu místního průmyslu na stav životního prostředí Šlapanic
April 2012Displaying the final thesis
146.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Veronika Žáková
Specifika oceňování zemědělských pozemků
April 2012Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BTBachelor thesis
DTDiploma thesis
DisTDissertation thesis
DisThPrDissertation thesis propositions
FtMBAFinal MBA thesis
Final thesisFinal thesis
FT(ILL)Final thesis - foreign students
FT(FS)Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabTHabilitation thesis
RigTRigorous thesis
Final thesis is incompleteFinal thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.Final thesis was successfully defended.
Final thesis is in progressFinal thesis is in progress