Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. et Ing. Petr Junga, Ph.D.
Identifikační číslo: 6078
Univerzitní e-mail: petr.junga [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
 
Externí učitel - Agronomická fakulta (MENDELU)
Externí učitel - Institut celoživotního vzdělávání (MENDELU)

Kontakty     Výuka     Závěrečná práce     Publikace     
Orgány     Vedené práce     Konference     

Následující seznam zobrazuje přehled vedených prací na MENDELU.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Rok odevzdání:
Typ práce:

Poř.StavTypZávěrečná práceDokdyPodrobnosti
1.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Martina Albertová
Zhodnocení systému nakládání s komunálními odpady v obcích mikroregionu Kahan
duben 2016Zobrazení závěrečné práce
2.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Ing. Jana Bajzová
Zhodnocení provozu spalovny komunálního odpadu SAKO Brno před a po modernizaci
duben 2017Zobrazení závěrečné práce
3.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Ludvík Balát
Koncepční návrh technologického zařízení objektu podniku vinařské výroby v oblasti Čejkovic
duben 2012Zobrazení závěrečné práce
4.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Zuzana Balušková
Analýza možností sanace vybrané staré ekologické zátěže
duben 2014Zobrazení závěrečné práce
5.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Zuzana Balušková
Analýza odpadového hospodářství vybraného podniku servisních služeb
duben 2012Zobrazení závěrečné práce
6.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Pavel Bartoník
Hodnocení vad a poruch konstrukcí mostů na konkrétních případových studiích
duben 2019Zobrazení závěrečné práce
7.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Pavel Bartoník
Hodnocení vybrané strojní techniky využívané pro zemní a stavební práce na dopravních stavbách
duben 2017Zobrazení závěrečné práce
8.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Jakub Bělunek
Zhodnocení možností využití stavebních recyklátů do konstrukčních vrstev železničního spodku
duben 2016Zobrazení závěrečné práce
9.Závěrečná práce je rozpracovánaDPAutor: Bc. Adriana Blechová
Hluk v chráněném vnitřním prostoru staveb pro školství - měření na pracovním místě
květen 2020Zobrazení závěrečné práce
10.Závěrečná práce je odevzdánaBPAutor: Eliška Blechová
Zhodnocení provozu čistírny odpadních vod Lelekovice
duben 2018Zobrazení závěrečné práce
11.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Monika Blinková
Studie možných negativních vlivů na životní prostředí v souvislosti s připravovanou těžbou uhlí ve Frenštátě pod Radhoštěm
duben 2015Zobrazení závěrečné práce
12.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Monika Blinková
Využití popílků a škváry ze spaloven odpadů ke stavebním účelům
duben 2018Zobrazení závěrečné práce
13.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. et Ing. Ondřej Bystřický
Zhodnocení provozu komunální kompostárny
duben 2016Zobrazení závěrečné práce
14.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Tereza Ciencialová
Analýza provozu technologické linky vyroby tuhého alternativního paliva
duben 2014Zobrazení závěrečné práce
15.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaZPicvAutor: Ing. Jan Cupal
Znalecký posudek ocenění nemovitosti k převodu vlastnických práv
květen 2014Zobrazení závěrečné práce
16.Závěrečná práce je rozpracovánaZPicvAutor: Alois Černoch
Ocenění nemovitosti dle platných právních předpisů a norem za účelem prodeje
květen 2016Zobrazení závěrečné práce
17.Závěrečná práce je rozpracovánaZPicvAutor: Filip Červenka
Znalecký posudek dle metodiky soudního znalectví na ocenění nemovitosti pro potřeby dědického řízení
květen 2017Zobrazení závěrečné práce
18.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaZPicvAutor: Ing. Monika Češková
Znalecký posudek na určení výše vzniklé škody na movitém a nemovitém majetku v souvislosti s likvidací pojistné události
květen 2018Zobrazení závěrečné práce
19.Závěrečná práce je nekompletníBPAutor: Michal Danác
Zhodnocení provozu čistírny odpadních vod Boskovice
duben 2016Zobrazení závěrečné práce
20.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Jiří Daněk
Systémy vytápění stavebních objektů rodinných domů
duben 2015Zobrazení závěrečné práce
21.Závěrečná práce je nekompletníBPAutor: Zuzana Divišová
Analýza provozu zařízení pro nakládání s odpady
duben 2012Zobrazení závěrečné práce
22.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaZPicvAutor: Ing. Pavlína Doleželová
Ocenění nemovitého majektu za účelem prodeje
květen 2014Zobrazení závěrečné práce
23.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaZPicvAutor: Ing. Petra Drábková
Znalecký posudek ocenění nemovitosti k převodu vlastnických práv - ovocný sad
květen 2017Zobrazení závěrečné práce
24.Závěrečná práce je nekompletníBPAutor: Andrea Drbálková
Analýza provozu zařízení pro nakládání s odpady
duben 2013Zobrazení závěrečné práce
25.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Hynek Dvořáček
Koncepční návrh novostavby stáje pro skot
duben 2013Zobrazení závěrečné práce
26.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Hynek Dvořáček
Stavební obnova vybraného venkovského objektu
duben 2014Zobrazení závěrečné práce
27.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. et Bc. Lenka Dvořáčková
Stavebně technický vývoj zemědělského areálu ZD Skály ve vztahu k hospodaření zemědělského podniku
duben 2017Zobrazení závěrečné práce
28.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. et Ing. Petr Fait
Hodnocení mechanických vlastností QSB desky a jejich srovnání s vlastnostmi vybraných konstrukčních materiálů pro dřevostavby
duben 2014Zobrazení závěrečné práce
29.Závěrečná práce je rozpracovánaDPAutor: Bc. Anna Falzonová
Případová studie koncepce zemědělského hospodaření v ostrovním systému s co nejvyšší energetickou a surovinovou soběstačností
duben 2019Zobrazení závěrečné práce
30.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Martin Felcman
Termografické měření obvodového pláště vybraného objektu pro provoz nebo výrobu
duben 2019Zobrazení závěrečné práce
31.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Martin Foltýn
Zemědělské stavby v rámci vybraného areálu zemědělského podniku s ohledem na vývoj hospodaření
duben 2013Zobrazení závěrečné práce
32.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Martina Goldová
Měření změn povrchové teploty vemene při procesu dojení metodou infračervené termografie
duben 2016Zobrazení závěrečné práce
33.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Simona Grocholová
Analýza provozu dotřiďovací linky separovaného odpadu v městě Třinci
duben 2014Zobrazení závěrečné práce
34.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Martin Groman
Analýza produkce a nakládání s odpady vznikajícími ve vybraném podniku
duben 2014Zobrazení závěrečné práce
35.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Martin Groman
Hodnocení provozně technologických charakteristik čistírny odpadních vod Uherský Brod, se zaměřením na problematické aspekty provozu
duben 2018Zobrazení závěrečné práce
36.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaZPicvAutor: Ing. Jitka Guttenberg
Likvidační zpráva o škodě požárem na rodinném domě
květen 2016Zobrazení závěrečné práce
37.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Denisa Halšková
Zhodnocení sanace kontaminovaného průmyslového areálu v Brně - Horních Heršpicích
duben 2015Zobrazení závěrečné práce
38.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Jaroslava Hejdová
Nedestruktivní zkoušení stavebních materiálů v podmínkách průmyslové výroby betonových prefabrikátů
duben 2019Zobrazení závěrečné práce
39.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. et Ing. Lucie Hejtmánková
Zhodnocení vlivu provedených stavebních úprav vybraného objektu rodinného domu na časovou cenu nemovitosti
duben 2013Zobrazení závěrečné práce
40.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Kateřina Hladíková
Vyhodnocení stavu staré ekologické zátěže pocházející z hornické činnosti v Kutné Hoře a okolí
duben 2019Zobrazení závěrečné práce
41.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Helena Hladká
Ocenění nemovitosti různými metodami
duben 2012Zobrazení závěrečné práce
42.Závěrečná práce je odevzdánaDPAutor: Bc. Barbora Hlavsová
Zhodnocení produkce a nakládání se stavebním a demoličním odpadem v ČR a EU.
duben 2017Zobrazení závěrečné práce
43.Závěrečná práce je rozpracovánaZPicvAutor: Peter Hluzák
Ocenění nemovitosti pro peněžní ústavy a likvidační zpráva na škodní událost motorového vozidla
květen 2016Zobrazení závěrečné práce
44.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. et Ing. Tomáš Holánek
Stavebně technický průzkum technického stavu stávajícího hospodářského objektu a návrh sanačních a rekonstrukčních opatření
duben 2016Zobrazení závěrečné práce
45.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Lukáš Homola
Urbanistický vývoj objektů zemědělských staveb ve vybraném zemědělském areálu
duben 2012Zobrazení závěrečné práce
46.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Eva Horáková
Aplikace různých metodik ocenění srovnatelných nemovitostí ve městě Mikulově
duben 2014Zobrazení závěrečné práce
47.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Eva Horáková
Srovnání ocenění nemovitosti dle cenového předpisu a tržního ocenění pro účely úvěrového řízení v bankovnictví
duben 2012Zobrazení závěrečné práce
48.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Mária Hoštáková
Možnosti sanace výsypky lučence z bývalé výroby niklu v Seredi
duben 2013Zobrazení závěrečné práce
49.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaZPicvAutor: Bc. Ivana Hubová
Znalecký posudek určení ceny rodinného domu s pozemkem pro účely dědického řízení
květen 2014Zobrazení závěrečné práce
50.Závěrečná práce je nekompletníBPAutor: Šárka Hudečková
Hodnocení vlivu velikosti pásové kompostové zakládky na průběh kompostovacího procesu
duben 2015Zobrazení závěrečné práce
51.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Miroslav Hustý
Porovnání a hodnocení zařízení pro vermikompostování a kompostování v pásových zakládkách
duben 2015Zobrazení závěrečné práce
52.Závěrečná práce je nekompletníDPAutor: Bc. David Chadima
Zhodnocení vlivu architektonického, dispozičního řešení a stavebně technického provedení vybrané skupiny stavebních objektů ve vztahu k jejich prodejnosti na realitním trhu
duben 2016Zobrazení závěrečné práce
53.Závěrečná práce je rozpracovánaZPicvAutor: Vít Chládek
Znalecký posudek určení tržní ceny bytového domu k zástavě nemovitosti
květen 2014Zobrazení závěrečné práce
54.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaZPicvAutor: Bc. Ing. Lenka Chybová
Ocenění nemovitosti - zemědělská budova kólna z důvodu prodeje
květen 2015Zobrazení závěrečné práce
55.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Ing. Kateřina Janá
Zhodnocení vlivu provedených stavebních úprav na časovou cenu nemovitosti
duben 2013Zobrazení závěrečné práce
56.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Jan Juklíček
Analýza energetické náročnosti vybraného objektu
duben 2012Zobrazení závěrečné práce
57.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Adrian Kaczor
Hodnotenie fyzikálnych a chemických vlastností kalu z čistiarní odpadových vôd
duben 2016Zobrazení závěrečné práce
58.Závěrečná práce je rozpracovánaBPAutor: Ivona Kappelová
Nízkoenergetické a pasivní rodinné domy typu dřevostaveb
duben 2019Zobrazení závěrečné práce
59.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Tereza Kedroňová
Zhodnocení technického stavu vybraného stavebního objektu
duben 2014Zobrazení závěrečné práce
60.Závěrečná práce je nekompletníBPAutor: Hana Klapušová
Hodnocení rekultivace skládky odpadů v Brně - Černovicích
duben 2015Zobrazení závěrečné práce
61.Závěrečná práce je nekompletníBPAutor: Martina Klímová
Analýza provozu vybrané skládky odpadů
duben 2014Zobrazení závěrečné práce
62.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaZPicvAutor: Ing. Lenka Koprová
Znalecký posudek ocenění rekreační chaty pro převod vlastnictví
květen 2014Zobrazení závěrečné práce
63.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Jana Koutná
Zhodnocení kontaminace a sanace vybraného území
duben 2013Zobrazení závěrečné práce
64.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaZPicvAutor: Ing. Pavel Kresteš
Znalecký posudek na ocenění movitého a nemovitého majetku pro účely dědického řízení - rodinný dům
květen 2016Zobrazení závěrečné práce
65.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Radek Kronovet
Historické, nezabezpečené skládky komunálního odpadu ve vybraných obcích mikroregionu Kloboucko
duben 2012Zobrazení závěrečné práce
66.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaZPicvAutor: Ing. Tomáš Krulický
Ocenění vybrané věci movité a nemovité - motorového vozidla a stavby bytového domu
květen 2019Zobrazení závěrečné práce
67.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaZPicvAutor: Bc. Michaela Kučabová, DiS.
Znalecký posudek o ceně nemovitosti
květen 2014Zobrazení závěrečné práce
68.Závěrečná práce je nekompletníZPicvAutor: Ing. Patricia Lepšíková
Likvidační zpráva škody na nemovitém majetku
květen 2015Zobrazení závěrečné práce
69.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Martin Ležák
Hodnocení vybrané moderní strojní techniky pro zemní práce
duben 2012Zobrazení závěrečné práce
70.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Andrea Lipková
Přehledová studie o programu Zelená úsporám
srpen 2013Zobrazení závěrečné práce
71.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Bc. Martina Lišková
Urbanistický vývoj zemědělského areálu v obci Záblatí ve vztahu k hospodaření zemědělského podniku
duben 2014Zobrazení závěrečné práce
72.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Jakub Lofítek
Možnosti využití vybraných druhů stavebních a demoličních odpadů ve stavební výrobě
duben 2013Zobrazení závěrečné práce
73.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Jakub Lofítek
Recyklace odpadu vznikajícího při výrobě minerální vlny
duben 2016Zobrazení závěrečné práce
74.Závěrečná práce je nekompletníDPAutor: Bc. Daniela Loukotová, DiS.
Hodnocení vlivu složení kompostové zakládky na průběh kompostovacího procesu
duben 2015Zobrazení závěrečné práce
75.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaZPicvAutor: Ing. Miroslav Maděránek
Ocenění nemovitosti za účelem prodeje
květen 2017Zobrazení závěrečné práce
76.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaZPicvAutor: Ing. Jiří Mácha
Ocenění vybrané věci movité a nemovité - motorového vozidla a pozemku
květen 2019Zobrazení závěrečné práce
77.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaZPicvAutor: Ing. Veronika Machová
Ocenění vybrané věci movité a nemovité - osobního motorového vozidla a stavby
květen 2019Zobrazení závěrečné práce
78.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Lenka Manová
Ocenění vybrané nemovitosti
květen 2015Zobrazení závěrečné práce
79.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaZPicvAutor: Ing. Tomáš Mareček
Ocenění motorového vozidla a likvidační zpráva na škodní událost na nemovitosti
květen 2015Zobrazení závěrečné práce
80.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Ing. Tomáš Marek
Ocenění nemovitosti po provedených stavebních úpravách a nástavbě
duben 2012Zobrazení závěrečné práce
81.Závěrečná práce je nekompletníBPAutor: Lukáš Měšťan
Zhodnocení provozu zařízení pro nakládání s odpady - sběrného střediska odpadů Blansko
duben 2019Zobrazení závěrečné práce
82.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaZPicvAutor: Ing. Martin Míšek
Ocenění nemovitosti - Lovecká 2905/46, Jablonec nad Nisou
květen 2019Zobrazení závěrečné práce
83.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaZPicvAutor: Ing. Alexandra Míšková
Porovnání vlivu použité metody oceňování na cenu nemovitosti
květen 2017Zobrazení závěrečné práce
84.Závěrečná práce je nekompletníBPAutor: Václav Najzar
Zhodnocení provozu vybrané komunální kompostárny
duben 2017Zobrazení závěrečné práce
85.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaZPicvAutor: Ing. Michaela Nováčková
Administrativní ocenění rodinného domu za účelem prodeje
květen 2016Zobrazení závěrečné práce
86.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Jana Pavlíčková
Analýza výskytu starých ekologických zátěží ve vybraných obcích regionů Hlinecko a Chrudimsko
duben 2012Zobrazení závěrečné práce
87.Závěrečná práce je rozpracovánaZPicvAutor: Bc. Roman Pavlík
Znalecký posudek k určení ceny bytového domu
květen 2014Zobrazení závěrečné práce
88.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaZPicvAutor: Ing. Michal Petřík
Znalecký posudek ocenění bytové jednotky
duben 2012Zobrazení závěrečné práce
89.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Zdenka Piroltová
Urbanistický vývoj zemědělského areálu ve vztahu k hospodaření vybraného zemědělského podniku
duben 2014Zobrazení závěrečné práce
90.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Klára Pleskačová
Zhodnocení provozu čistírny odpadních vod Březina
duben 2018Zobrazení závěrečné práce
91.Závěrečná práce je nekompletníBPAutor: Libor Pliska
Zhodnocení odpadového hospodářství zařízení péče o seniory - Senior centrum Blansko
duben 2016Zobrazení závěrečné práce
92.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Tomáš Polcar
Zhodnocení systému nakládání s odpady v obci Žatčany
duben 2016Zobrazení závěrečné práce
93.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaZPicvAutor: Ing. Marek Poledňa
Specifika ocenění věcného břemene ve vztahu k realizaci rozvoje distribuční sítě
květen 2016Zobrazení závěrečné práce
94.Závěrečná práce je odevzdánaBPAutor: Lukáš Přichystal
Zhodnocení provozu zařízení pro nakládání s odpady - sběrného střediska odpadů Rajhradice
duben 2018Zobrazení závěrečné práce
95.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Jan Přikryl
Analýza odpadů, vznikajících v rámci provozu sladoven
duben 2014Zobrazení závěrečné práce
96.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaZPicvAutor: Bc. Eva Rabenseifnerová
Ocenění nemovitosti pro účely refinancování úvěru
květen 2015Zobrazení závěrečné práce
97.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Lucie Raichlová
Ocenění nemovitosti různými metodami
duben 2012Zobrazení závěrečné práce
98.Závěrečná práce je nekompletníBPAutor: Jiří Raitmajer
Analýza provozu kompostárny Náměšť nad Oslavou
duben 2014Zobrazení závěrečné práce
99.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Tomáš Rozmahel
Zhodnocení provozu bioplynové stanice ve Velké Bíteši
duben 2016Zobrazení závěrečné práce
100.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Martin Ryšavý
Koncepční návrh novostavby farmy pro chov 160 ks dojnic
duben 2012Zobrazení závěrečné práce
101.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Martin Ryšavý
Vliv stavebně konstrukčního řešení vozovky na bezpečnost dopravy
duben 2013Zobrazení závěrečné práce
102.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Matyáš Řihák
Zhodnocení situace v oblasti pojištění spojených se zemědělskou činností
duben 2018Zobrazení závěrečné práce
103.Závěrečná práce je rozpracovánaZPicvAutor: Ing. Lukáš Salajka
Ocenění nemovitosti - vinice
květen 2015Zobrazení závěrečné práce
104.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Lucie Sáňková
Zhodnocení nakládání s odpady v mikroregionu Letovice
duben 2016Zobrazení závěrečné práce
105.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Jiří Skála, DiS.
Hodnocení dopravně technického řešení a stavu silnice II. třídy č. 635 v úseku Loštice - Litovel
květen 2015Zobrazení závěrečné práce
106.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Michaela Skrovná
Hodnocení vybraných vlastností elektroodpadu
duben 2017Zobrazení závěrečné práce
107.Závěrečná práce je nekompletníBPAutor: Bc. Sabina Smetanová
Hodnocení systému separovaného sběru odpadů ve městě Kuřimi
duben 2016Zobrazení závěrečné práce
108.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. et Bc. Radka Smolinská
Porovnání výše rozpočtových investičních nákladů novostavby rodinného domu s věcnou hodnotou řešeného objektu stanovenou dle oceňovacího předpisu
duben 2019Zobrazení závěrečné práce
109.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Ladislav Smutný
Technicko-ekonomické vyhodnocení rekonstrukce stavebního objektu
duben 2014Zobrazení závěrečné práce
110.Závěrečná práce je rozpracovánaZPicvAutor: Klára Sokolová
Znalecký posudek na určení ceny nemovitosti pro potřeby dědického řízení
květen 2014Zobrazení závěrečné práce
111.Závěrečná práce je nekompletníBPAutor: Marek Sokop
Technicko-ekonomické zhodnocení provozu bioplynové stanice společnosti Ing. Josef Kamaryt v Žatci
duben 2015Zobrazení závěrečné práce
112.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaZPicvAutor: Lucie Stehlíková
Ocenění nemovitosti (bytu) podle platných předpisů
květen 2015Zobrazení závěrečné práce
113.Závěrečná práce je nekompletníBPAutor: Lucie Stehlíková
Vývoj ceny bytových jednotek ve městě Brně
duben 2016Zobrazení závěrečné práce
114.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Věra Stejskalová
Analýza odpadového hospodářství vybraného průmyslového podniku
duben 2012Zobrazení závěrečné práce
115.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Věra Stejskalová
Hodnocení vybraných rizikových vlastností elektroodpadu
duben 2014Zobrazení závěrečné práce
116.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Veronika Stráníková
Urbanistický vývoj zemědělského areálu provozovaného AGRO Brno-Tuřany, a.s., ve vztahu k hospodaření podniku
duben 2018Zobrazení závěrečné práce
117.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaZPicvAutor: Jiří Stulík
Likvidační zpráva ke škodné události na rodinném domě, způsobené výbuchem s následným požárem, s oceněním poškozené nemovitosti pro kontrolu pojistné částky
květen 2018Zobrazení závěrečné práce
118.Závěrečná práce je nekompletníDPAutor: Ing. Pavlína Suchomelová
Posouzení teplotně-vlhkostního stavu ve vybraném konstrukčním systému pro dřevostavby
duben 2018Zobrazení závěrečné práce
119.Závěrečná práce je rozpracovánaZPicvAutor: Ing. Radovan Svoboda
Likvidační zpráva k určení výše škody na rekreačním objektu vloupáním a krádeží
květen 2014Zobrazení závěrečné práce
120.Závěrečná práce je nekompletníZPicvAutor: Ing. Jan Šebek
Ocenění souboru nemovitého majetku
květen 2014Zobrazení závěrečné práce
121.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaZPicvAutor: Ing. Petr Šimek
Znalecký posudek ocenění rodinného domu
duben 2012Zobrazení závěrečné práce
122.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Bohdana Šlégrová
Zhodnocení revitalizace obytného domu panelového konstrukčního systému B60
duben 2012Zobrazení závěrečné práce
123.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Marie Špidlenová, DiS.
Vznik a nakládání se stavebními a demoličními odpady
duben 2017Zobrazení závěrečné práce
124.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaZPicvAutor: Ing. Olga Šrámková
Oceňování nemovitosti za účelem prodeje
květen 2015Zobrazení závěrečné práce
125.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Hana Štěrbová
Analýza provozu zařízení pro nakládání s odpady
duben 2012Zobrazení závěrečné práce
126.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Hana Štěrbová
Hodnocení tepelně-technických vlastností stavebních konstrukcí vybraného objektu odpadového hospodářství
duben 2014Zobrazení závěrečné práce
127.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaZPicvAutor: Bc. Jitka Šubrtová, DiS.
Znalecký posudek o ceně rodinného domu
květen 2014Zobrazení závěrečné práce
128.Závěrečná práce je rozpracovánaZPicvAutor: Bc. Zdeněk Šulc
Znalecký posudek určení ceny nemovitosti k doložení FÚ
květen 2014Zobrazení závěrečné práce
129.Závěrečná práce je rozpracovánaBPAutor: Alexandra Timofeeva
Možnosti recyklace textilu v ČR a EU
duben 2020Zobrazení závěrečné práce
130.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Pavel Turek
Zhodnocení provozu a technického řešení sběrného dvoru
duben 2016Zobrazení závěrečné práce
131.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Jana Uhlířová
Aplikace infračervené termografie jako neinvazivní metody posuzování zdravotního stavu koní
duben 2015Zobrazení závěrečné práce
132.Závěrečná práce je nekompletníBPAutor: Jana Urbanová
Analýza vlivu provedené revitalizace objektu občanské výstavby na jeho časovou cenu
duben 2012Zobrazení závěrečné práce
133.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaZPicvAutor: Bc. František Vačkář
Určení ceny movitého a nemovitého majetku
květen 2015Zobrazení závěrečné práce
134.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaZPicvAutor: Ing. Dana Valešová
Znalecký posudek ocenění bytové jednotky
duben 2012Zobrazení závěrečné práce
135.Závěrečná práce je rozpracovánaDPAutor: Bc. Hana Vaňurová
Zhodnocení výsledků revitalizace obytného domu panelového konstrukčního systému
květen 2020Zobrazení závěrečné práce
136.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Martina Viktorinová
Návrh čistírny odpadních vod ve vybraném zemědělském areálu
duben 2014Zobrazení závěrečné práce
137.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Michaela Vítková
Zhodnocení provozu zařízení pro nakládání s odpady (druhotnými surovinami) v obci Zdounky
duben 2019Zobrazení závěrečné práce
138.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaZPicvAutor: Matěj Vlček
Znalecký posudek na stanovení výše škody nemovitém a movitém majetku pro potřeby likvidace pojistné události rodinného domu
květen 2018Zobrazení závěrečné práce
139.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaZPicvAutor: Ing. Tomáš Vlček
Znalecký posudek určení ceny časové a obecné motorového vozidla a znalecký posudek určení ceny nemovitosti za účelem dražby
květen 2014Zobrazení závěrečné práce
140.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Marcela Vurbalová
Využití stavebních odpadů při realizaci dopravních staveb
duben 2016Zobrazení závěrečné práce
141.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaZPicvAutor: Ing. Jana Vyjídáčková
Ocenění nemovitého majetku za účelem prodeje
květen 2014Zobrazení závěrečné práce
142.Závěrečná práce je rozpracovánaZPicvAutor: Žaneta Zapletalová, MSc, MBA
Znalecký posudek na rodinný dům Halenkovice za účelem prodeje
květen 2016Zobrazení závěrečné práce
143.Závěrečná práce je nekompletníBPAutor: Leoš Zemánek
Analýza provozu zařízení pro nakládání s odpady
duben 2013Zobrazení závěrečné práce
144.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Miroslav Zonyga
Hodnocení variant řešení dodatečného fasádního tepelně izolačního systému
duben 2014Zobrazení závěrečné práce
145.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Barbora Zukalová
Analýza vlivu místního průmyslu na stav životního prostředí Šlapanic
duben 2012Zobrazení závěrečné práce
146.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Veronika Žáková
Specifika oceňování zemědělských pozemků
duben 2012Zobrazení závěrečné práce

Legenda (otevře/zavře se po kliknutí)
BPBakalářská práce
DPDiplomová práce
DisPDisertační práce
HabPHabilitační práce
RigPRigorózní práce
TzDisPTeze disertační práce
ZpMBAZávěrečná MBA práce
ZPZávěrečná práce
ZPicvZávěrečná práce - Institut celoživotního vzdělávání
ZPzsZávěrečná práce - zahraniční studenti
Závěrečná práce je nekompletníZávěrečná práce je nekompletní
Závěrečná práce nebyla úspěšně obhájenaZávěrečná práce nebyla úspěšně obhájena
Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaZávěrečná práce byla úspěšně obhájena
Závěrečná práce je odevzdánaZávěrečná práce je odevzdána
Závěrečná práce je rozpracovánaZávěrečná práce je rozpracována