Lidé na MENDELUHelp


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. et Ing. Martin Cupal, Ph.D.
Identifikační číslo: 59967
Univerzitní e-mail: martin.cupal [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Oddělení expertního inženýrství (ICV)

Kontakty
     
     
Publikace
     
Orgány     Konference
     

Zvolená osoba je autorem následujících publikací.

Poř.
Publikace
Druh výsledku
Rok
Podrobnosti
1.
Historical perspective of residential development and its impact on the current market prices of apartments on the Czech real estate market
Cupal, Martin
Historical perspective of residential development and its impact on the current market prices of apartments on the Czech real estate market. In Business Economics and Management (BEM2015). Amsterdam: Elsevier Science BV, 2015, s. 144--151. ISSN 2212-5671. URL: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212567115009028
stať ve sborníku
2015
2.
Potencionální energetické úspory v malých a středních podnicích v podmínkách ČR
Zach, Martin -- Cupal, Martin
Potencionální energetické úspory v malých a středních podnicích v podmínkách ČR. In Icolle 2014. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2014, s. 368--377. ISBN 978-80-7509-001-0.
stať ve sborníku2014prohlížet
3.Sales comparison approach indicating heterogeneity of particular type of real estate and corresponding valuation accuracy
Cupal, Martin
Sales comparison approach indicating heterogeneity of particular type of real estate and corresponding valuation accuracy. Acta Universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis = Acta of Mendel University of agriculture and forestry Brno = Acta Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně. 2017. sv. 65, č. 3, s. 977--985. ISSN 1211-8516. URL: https://doi.org/10.11118/actaun201765030977
článek v odborném periodiku
2017
prohlížet
4.
The Application of Standard Valuation Approaches to Energy-Efficient Houses in the Czech Republic
Cupal, Martin
The Application of Standard Valuation Approaches to Energy-Efficient Houses in the Czech Republic. In SGEM2016. Nano, Bio And Green - Technologies for a Sustainable Future: Conference Proceedings. Sofie: STEF92 Technology Ltd., 2016, s. 607--614. ISSN 1314-2704.
stať ve sborníku2016prohlížet
5.
Zaměření a volba témat závěrečných vysokoškolských prací v oboru pojišťovnictví
Cupal, Martin -- Zach, Martin
Zaměření a volba témat závěrečných vysokoškolských prací v oboru pojišťovnictví. In DANIELOVÁ, L. -- SCHMIED, J. Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2015, s. 82--92. ISBN 978-80-7509-287-8.
stať ve sborníku
2015

Pomocí následujícího tlačítka můžete zobrazený seznam publikací exportovat do formátu pro tabulkový procesor Excel.