Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. PhDr. Martina Rašticová, Ph.D.
Identifikační číslo: 59297
 
Akademická pracovnice - docentka - Ústav práva a humanitních věd (PEF)
Proděkanka - Provozně ekonomická fakulta

Kontakty
     
Výuka
     
Projekty     Publikace     
     
Orgány     
     

Zvolená osoba je oficiálním řešitelem následujících projektů.

StavPoř.
Název projektu
GarantDruhOficiální role
Odkdy
Dokdy
1
 Gender dimenze implementace aktivního stárnutí v českém soukromém a veřejném sektoru ve srovnání se západními zeměmi.
Jiný
garant
01.11.2015
31.12.2017
2
 HR rolové modely a kompetence - mezinárodní komparace
Jiný
spoluřešitel
04.05.2015
31.12.2016
3
 Metodika řízení diverzity a slaďování pracovního a soukromého života na pracovišti
M. RašticováTAČRgarant29.05.2015
4
 Zvyšování efektivnosti Národního akčního plánu podporujícího pozitivní stárnutí pro období let 2013 - 2017
TAČR
garant
04.05.2015
31.08.2016

Pomocí následujícího tlačítka můžete zobrazený seznam projektů exportovat do formátu pro tabulkový procesor Excel.

Legenda:
Aktivní stavy:
podaný
přijatý
připravovaný
řešený
ukončený
Neaktivní stavy:
neobhájený
obhájený
vyřazený
zamítnutýzrušený