Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. PhDr. Martina Rašticová, Ph.D.
Identification number: 59297
University e-mail: martina.rasticova [at] mendelu.cz
 
Academic staff - associate Professor - Department of Law and Social Sciences (FBE)
Head of department - Department of Law and Social Sciences (FBE)
Vice-dean - Faculty of Business and Economics

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Curriculum vitae     Bodies     Supervised theses     Conferences     

The following list contains supervised theses at MENDELU.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.StateTypeFinal thesisUntilDetails
1.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Michaela Bachanová
Aplikace age managementu v korporátní sféře
January 2017Displaying the final thesis
2.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Kateřina Bachová
Turismus a aktivní stárnutí ve vybraném regionu
May 2019Displaying the final thesis
3.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Viktória Balážová
Cestovní ruch a senioři ve vybraných regionech
June 2019Displaying the final thesis
4.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Erika Biskupová
Specifika diverzity managementu ve strojírenském průmyslu
June 2019Displaying the final thesis
5.Final thesis is in progressDisTWritten by (author): Ing. Jiří Černý
Vliv Age Managementu na sociální a ekonomický blahobyt zaměstnanců
July 2020Displaying the final thesis
6.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Marie Doupovcová
Využití age managementu při řízení lidských zdrojů v organizaci
May 2017Displaying the final thesis
7.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Miriam Drgoňová
Causes of employee turnover in PCA Slovakia, s. r. o.
May 2018Displaying the final thesis
8.Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Bc. Klára Dubnická
Specifika leadershipu v neziskové organizaci s mezinárodním působením
May 2018Displaying the final thesis
9.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Zuzana Dundálková
Aplikace age managementu u skupiny absolventů v nadnárodních korporacích
May 2017Displaying the final thesis
10.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Alžběta Filová
Vedení obchodních týmů ve specifickém segmentu
June 2019Displaying the final thesis
11.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Sarah Gathoni
Diversity management in selected company
June 2020Displaying the final thesis
12.Final thesis is in progressDisTWritten by (author): Roxana-Anka Hinzmann
Exchange rate forecasting
November 2020Displaying the final thesis
13.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Sára Hloušková
Cestování brněnských seniorů jako možnost aktivního stárnutí
May 2019Displaying the final thesis
14.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Blanka Hoferiková, BA (Hons)
Aplikace diverzity managementu ve stavebním sektoru
February 2017Displaying the final thesis
15.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Marek Hošek
Dopady konceptu Industry 4.0 na obchodní strategii podniků v odvětví automotive
May 2020Displaying the final thesis
16.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Michaela Hustáková
Age management ve strojírenství ve vybraných regionech ČR
January 2019Displaying the final thesis
17.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Michaela Hustáková
Návrh na zlepšení postupů age managementu ve vybrané společnosti
June 2016Displaying the final thesis
18.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Tereza Chadimová
Age management v bankovním sektoru České republiky
May 2017Displaying the final thesis
19.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Petra Chromá
Aplikace diversity managementu s ohledem na věk a gender zaměstnanců
May 2020Displaying the final thesis
20.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Kateřina Jágrová
Management diverzitních týmů v mezinárodní společnosti
May 2018Displaying the final thesis
21.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Pavlína Jahůdková
Možnosti flexibilních forem práce v HR managementu
June 2019Displaying the final thesis
22.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Katarína Janečková
Diversity management vo vybranej medzinárodnej spoločnosti
May 2019Displaying the final thesis
23.Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Bc. Radka Jirásková
Návrh měření vybraných oblastí Národního akčního plánu podporujícího pozitivní stárnutí pro období let 2013-2017
December 2015Displaying the final thesis
24.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Martina Jirátková
Age management ve vybrané firmě
June 2020Displaying the final thesis
25.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Michaela Jírovská
Vliv Průmyslu 4.0 na zaměstnanost v oblasti servisních center sdílených služeb
June 2020Displaying the final thesis
26.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Lucie Johaníková
Vybrané právní a ekonomické problémy vnitřního trhu EU
July 2018Displaying the final thesis
27.Final thesis is in progressDisTWritten by (author): Dominik Otto Heinz Jürges
Transport of values and culture across the national borders
October 2021Displaying the final thesis
28.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Klára Kalová
Age a gender management v oděvním průmyslu
June 2019Displaying the final thesis
29.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Lenka Kasperová
Aplikace Průmyslu 4.0 ve výrobních firmách a jeho vliv na lidské zdroje
May 2020Displaying the final thesis
30.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Blanka Kohoutková
Vliv průmyslu 4.0 na management lidských zdrojů ve vybrané firmě
May 2020Displaying the final thesis
31.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Ivana Kolářová
Vliv age managementu na ekonomický well-being zaměstnanců
July 2018Displaying the final thesis
32.Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Bc. Monika Kollmannová
Zaměstnanost věkové skupiny 50 plus v České republice
January 2018Displaying the final thesis
33.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Eliška Komínková
Diversity management ve vybraných strojírenských firmách v kraji Vysočina
January 2020Displaying the final thesis
34.Final thesis is in progressDTWritten by (author): PhDr. Mgr. Olga Komínková
Diversity management ve veřejných vzdělávacích institucích se zaměřením na zaměstnance základních škol
January 2020Displaying the final thesis
35.Final thesis is in progressDisTWritten by (author): Ing. Veronika Králíková
Podvodné a neetické chování a jeho ekonomické důsledky
July 2020Displaying the final thesis
36.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Markéta Kreizlová
Formy bydlení a jejich vliv na well-being seniorů
May 2019Displaying the final thesis
37.Final thesis is in progressDisTWritten by (author): Ing. Aneta Krejčová
Diverzitní management v organizacích.
August 2021Displaying the final thesis
38.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Aneta Krejčová
Důvody pro setrvání na trhu práce u seniorů v ČR
January 2018Displaying the final thesis
39.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Kateřina Krejčová
Aplikace age managementu v průmyslovém sektoru
January 2017Displaying the final thesis
40.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Rashmi Kumari
Older workers in the era of digitalisation
May 2020Displaying the final thesis
41.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Kristýna Labiková
Aplikace diversity managementu ve vybrané společnosti
May 2020Displaying the final thesis
42.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Vlasta Michlíčková
Diversity management ve výzkumném centru CEITEC
January 2020Displaying the final thesis
43.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Radim Miklík
Možnosti flexibilních forem práce v oblasti strojírenského průmyslu
January 2019Displaying the final thesis
44.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Michaela Molnárová
Zastoupení žen na vedoucích pozicích ve vybrané společnosti
June 2020Displaying the final thesis
45.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Marta Náplavová
Age management s ohledem na specifika podnikání v zemědělství
January 2019Displaying the final thesis
46.Final thesis is in progressDisTWritten by (author): Dipl.-Ing. Michael Nord
Finanční kontrola ve veřejné správy
November 2018Displaying the final thesis
47.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Leoš Páleník
Age management ve stavebnictví ve vybraném regionu
January 2018Displaying the final thesis
48.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Simona Pohanková
Návrhy opatření pro zlepšení služeb seniorům ve vybraných městech
May 2016Displaying the final thesis
49.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Simona Pohanková
Specifika pracovních podmínek zaměstnanců nad 50 let
May 2018Displaying the final thesis
50.Final thesis is in progressDisTWritten by (author): Haci Hasan Polat
Exchange rate forecasting
November 2020Displaying the final thesis
51.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Kateřina Rampulová
Změny v aplikaci rovných příležitostí ve veřejné správě a v korporátní sféře
July 2018Displaying the final thesis
52.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Margaréta Rečková
Age management v terciárnom sektore
January 2018Displaying the final thesis
53.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Gabriela Rousková
Aplikace age managementu ve vybrané firmě
May 2017Displaying the final thesis
54.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Gabriela Rousková
Diverzity management jako nástroj řízení obchodního týmu v bance
June 2019Displaying the final thesis
55.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Pavel Starý
Well-being seniorů z ekonomické perspektivy
January 2018Displaying the final thesis
56.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Eliška Strejčková
Flexibilní formy práce a jejich aplikace v managementu lidských zdrojů
May 2016Displaying the final thesis
57.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Xénia Struhárová
Management diverzitních týmů v ICT sektoru
June 2018Displaying the final thesis
58.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Dana Švecová
Aplikácia diversity leadershipu v podnikoch automobilového odvetvia
January 2020Displaying the final thesis
59.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Zuzana Varhoľová
Management diverzných tímov
May 2017Displaying the final thesis
60.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jana Vošmerová
Návrhy na zlepšení mezigenerační spolupráce zaměstnanců v oblasti služeb
January 2017Displaying the final thesis
61.Final thesis is in progressDisTWritten by (author): Ing. Drahomíra Zajíčková
Komunikační platforma pro seniory závislé na péči druhých osob a jejich neformálních pečovatelů
August 2021Displaying the final thesis
62.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Erika Zinkova
Aplikace diversity managementu ve vybrané firmě
May 2020Displaying the final thesis
63.Final thesis is in progressDisTWritten by (author): Nick Zühlke
Exchange rate forecasting
November 2020Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BTBachelor thesis
DTDiploma thesis
DisTDissertation thesis
DisThPrDissertation thesis propositions
FtMBAFinal MBA thesis
Final thesisFinal thesis
FT(ILL)Final thesis - foreign students
FT(FS)Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabTHabilitation thesis
RigTRigorous thesis
Final thesis is incompleteFinal thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submittedFinal thesis is submitted
Final thesis is in progressFinal thesis is in progress