Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. PhDr. Martina Rašticová, Ph.D.
Identifikační číslo: 59297
Univerzitní e-mail: martina.rasticova [at] mendelu.cz
 
Akademická pracovnice - docentka - Ústav práva a humanitních věd (PEF)
Proděkanka - Provozně ekonomická fakulta
Vedoucí ústavu - Ústav práva a humanitních věd (PEF)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     
Životopis     Orgány     Vedené práce     Konference     

Následující seznam zobrazuje přehled vedených prací na MENDELU.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Rok odevzdání:
Typ práce:

Poř.StavTypZávěrečná práceDokdyPodrobnosti
1.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Michaela Bachanová
Aplikace age managementu v korporátní sféře
leden 2017Zobrazení závěrečné práce
2.Závěrečná práce je rozpracovánaBPAutor: Kateřina Bachová
Turismus a aktivní stárnutí ve vybraném regionu
květen 2019Zobrazení závěrečné práce
3.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Viktória Balážová
Cestovní ruch a senioři ve vybraných regionech
červen 2019Zobrazení závěrečné práce
4.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Erika Biskupová
Specifika diverzity managementu ve strojírenském průmyslu
červen 2019Zobrazení závěrečné práce
5.Závěrečná práce je rozpracovánaDisPAutor: Ing. Jiří Černý
Vliv Age Managementu na sociální a ekonomický blahobyt zaměstnanců
červenec 2020Zobrazení závěrečné práce
6.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Marie Doupovcová
Využití age managementu při řízení lidských zdrojů v organizaci
květen 2017Zobrazení závěrečné práce
7.Závěrečná práce je nekompletníBPAutor: Miriam Drgoňová
Causes of employee turnover in PCA Slovakia, s. r. o.
květen 2018Zobrazení závěrečné práce
8.Závěrečná práce je nekompletníDPAutor: Bc. Klára Dubnická
Specifika leadershipu v neziskové organizaci s mezinárodním působením
květen 2018Zobrazení závěrečné práce
9.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Zuzana Dundálková
Aplikace age managementu u skupiny absolventů v nadnárodních korporacích
květen 2017Zobrazení závěrečné práce
10.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Alžběta Filová
Vedení obchodních týmů ve specifickém segmentu
červen 2019Zobrazení závěrečné práce
11.Závěrečná práce je rozpracovánaBPAutor: Sarah Gathoni
Diversity management in selected company
červen 2020Zobrazení závěrečné práce
12.Závěrečná práce je rozpracovánaDisPAutor: Roxana-Anka Hinzmann
Exchange rate forecasting
listopad 2020Zobrazení závěrečné práce
13.Závěrečná práce je rozpracovánaBPAutor: Sára Hloušková
Cestování brněnských seniorů jako možnost aktivního stárnutí
květen 2019Zobrazení závěrečné práce
14.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Blanka Hoferiková, BA (Hons)
Aplikace diverzity managementu ve stavebním sektoru
únor 2017Zobrazení závěrečné práce
15.Závěrečná práce je rozpracovánaDPAutor: Bc. Marek Hošek
Dopady konceptu Industry 4.0 na obchodní strategii podniků v odvětví automotive
květen 2020Zobrazení závěrečné práce
16.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Michaela Hustáková
Age management ve strojírenství ve vybraných regionech ČR
leden 2019Zobrazení závěrečné práce
17.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Michaela Hustáková
Návrh na zlepšení postupů age managementu ve vybrané společnosti
červen 2016Zobrazení závěrečné práce
18.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Tereza Chadimová
Age management v bankovním sektoru České republiky
květen 2017Zobrazení závěrečné práce
19.Závěrečná práce je rozpracovánaBPAutor: Petra Chromá
Aplikace diversity managementu s ohledem na věk a gender zaměstnanců
květen 2020Zobrazení závěrečné práce
20.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Kateřina Jágrová
Management diverzitních týmů v mezinárodní společnosti
květen 2018Zobrazení závěrečné práce
21.Závěrečná práce je rozpracovánaDPAutor: Bc. Pavlína Jahůdková
Možnosti flexibilních forem práce v HR managementu
červen 2019Zobrazení závěrečné práce
22.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Katarína Janečková
Diversity management vo vybranej medzinárodnej spoločnosti
květen 2019Zobrazení závěrečné práce
23.Závěrečná práce je nekompletníDPAutor: Bc. Radka Jirásková
Návrh měření vybraných oblastí Národního akčního plánu podporujícího pozitivní stárnutí pro období let 2013-2017
prosinec 2015Zobrazení závěrečné práce
24.Závěrečná práce je rozpracovánaBPAutor: Martina Jirátková
Age management ve vybrané firmě
červen 2020Zobrazení závěrečné práce
25.Závěrečná práce je rozpracovánaDPAutor: Bc. Michaela Jírovská
Vliv Průmyslu 4.0 na zaměstnanost v oblasti servisních center sdílených služeb
červen 2020Zobrazení závěrečné práce
26.Závěrečná práce je nekompletníDisPAutor: Ing. Lucie Johaníková
Vybrané právní a ekonomické problémy vnitřního trhu EU
červenec 2018Zobrazení závěrečné práce
27.Závěrečná práce je rozpracovánaDisPAutor: Dominik Otto Heinz Jürges
Transport of values and culture across the national borders
říjen 2021Zobrazení závěrečné práce
28.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Klára Kalová
Age a gender management v oděvním průmyslu
červen 2019Zobrazení závěrečné práce
29.Závěrečná práce je rozpracovánaDPAutor: Bc. Lenka Kasperová
Aplikace Průmyslu 4.0 ve výrobních firmách a jeho vliv na lidské zdroje
květen 2020Zobrazení závěrečné práce
30.Závěrečná práce je rozpracovánaBPAutor: Blanka Kohoutková
Vliv průmyslu 4.0 na management lidských zdrojů ve vybrané firmě
květen 2020Zobrazení závěrečné práce
31.Závěrečná práce je nekompletníDisPAutor: Ing. Ivana Kolářová
Vliv age managementu na ekonomický well-being zaměstnanců
červenec 2018Zobrazení závěrečné práce
32.Závěrečná práce je nekompletníDPAutor: Bc. Monika Kollmannová
Zaměstnanost věkové skupiny 50 plus v České republice
leden 2018Zobrazení závěrečné práce
33.Závěrečná práce je rozpracovánaDPAutor: Bc. Eliška Komínková
Diversity management ve vybraných strojírenských firmách v kraji Vysočina
leden 2020Zobrazení závěrečné práce
34.Závěrečná práce je rozpracovánaDPAutor: PhDr. Mgr. Olga Komínková
Diversity management ve veřejných vzdělávacích institucích se zaměřením na zaměstnance základních škol
leden 2020Zobrazení závěrečné práce
35.Závěrečná práce je rozpracovánaDisPAutor: Ing. Veronika Králíková
Podvodné a neetické chování a jeho ekonomické důsledky
červenec 2020Zobrazení závěrečné práce
36.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Markéta Kreizlová
Formy bydlení a jejich vliv na well-being seniorů
květen 2019Zobrazení závěrečné práce
37.Závěrečná práce je rozpracovánaDisPAutor: Ing. Aneta Krejčová
Diverzitní management v organizacích.
srpen 2021Zobrazení závěrečné práce
38.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Aneta Krejčová
Důvody pro setrvání na trhu práce u seniorů v ČR
leden 2018Zobrazení závěrečné práce
39.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Kateřina Krejčová
Aplikace age managementu v průmyslovém sektoru
leden 2017Zobrazení závěrečné práce
40.Závěrečná práce je rozpracovánaDPAutor: Rashmi Kumari
Older workers in the era of digitalisation
květen 2020Zobrazení závěrečné práce
41.Závěrečná práce je rozpracovánaBPAutor: Kristýna Labiková
Aplikace diversity managementu ve vybrané společnosti
květen 2020Zobrazení závěrečné práce
42.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Vlasta Michlíčková
Diversity management ve výzkumném centru CEITEC
leden 2020Zobrazení závěrečné práce
43.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Radim Miklík
Možnosti flexibilních forem práce v oblasti strojírenského průmyslu
leden 2019Zobrazení závěrečné práce
44.Závěrečná práce je rozpracovánaDPAutor: Bc. Michaela Molnárová
Zastoupení žen na vedoucích pozicích ve vybrané společnosti
červen 2020Zobrazení závěrečné práce
45.Závěrečná práce je rozpracovánaDPAutor: Bc. Marta Náplavová
Age management s ohledem na specifika podnikání v zemědělství
leden 2019Zobrazení závěrečné práce
46.Závěrečná práce je rozpracovánaDisPAutor: Dipl.-Ing. Michael Nord
Finanční kontrola ve veřejné správy
listopad 2018Zobrazení závěrečné práce
47.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Leoš Páleník
Age management ve stavebnictví ve vybraném regionu
leden 2018Zobrazení závěrečné práce
48.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Simona Pohanková
Návrhy opatření pro zlepšení služeb seniorům ve vybraných městech
květen 2016Zobrazení závěrečné práce
49.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Simona Pohanková
Specifika pracovních podmínek zaměstnanců nad 50 let
květen 2018Zobrazení závěrečné práce
50.Závěrečná práce je rozpracovánaDisPAutor: Haci Hasan Polat
Exchange rate forecasting
listopad 2020Zobrazení závěrečné práce
51.Závěrečná práce je nekompletníDisPAutor: Ing. Kateřina Rampulová
Změny v aplikaci rovných příležitostí ve veřejné správě a v korporátní sféře
červenec 2018Zobrazení závěrečné práce
52.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Margaréta Rečková
Age management v terciárnom sektore
leden 2018Zobrazení závěrečné práce
53.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Gabriela Rousková
Aplikace age managementu ve vybrané firmě
květen 2017Zobrazení závěrečné práce
54.Závěrečná práce je rozpracovánaDPAutor: Bc. Gabriela Rousková
Diverzity management jako nástroj řízení obchodního týmu v bance
červen 2019Zobrazení závěrečné práce
55.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Pavel Starý
Well-being seniorů z ekonomické perspektivy
leden 2018Zobrazení závěrečné práce
56.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Eliška Strejčková
Flexibilní formy práce a jejich aplikace v managementu lidských zdrojů
květen 2016Zobrazení závěrečné práce
57.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Xénia Struhárová
Management diverzitních týmů v ICT sektoru
červen 2018Zobrazení závěrečné práce
58.Závěrečná práce je rozpracovánaDPAutor: Bc. Dana Švecová
Aplikácia diversity leadershipu v podnikoch automobilového odvetvia
leden 2020Zobrazení závěrečné práce
59.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Zuzana Varhoľová
Management diverzných tímov
květen 2017Zobrazení závěrečné práce
60.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Jana Vošmerová
Návrhy na zlepšení mezigenerační spolupráce zaměstnanců v oblasti služeb
leden 2017Zobrazení závěrečné práce
61.Závěrečná práce je rozpracovánaDisPAutor: Ing. Drahomíra Zajíčková
Komunikační platforma pro seniory závislé na péči druhých osob a jejich neformálních pečovatelů
srpen 2021Zobrazení závěrečné práce
62.Závěrečná práce je rozpracovánaBPAutor: Erika Zinkova
Aplikace diversity managementu ve vybrané firmě
květen 2020Zobrazení závěrečné práce
63.Závěrečná práce je rozpracovánaDisPAutor: Nick Zühlke
Exchange rate forecasting
listopad 2020Zobrazení závěrečné práce

Legenda (otevře/zavře se po kliknutí)
BPBakalářská práce
DPDiplomová práce
DisPDisertační práce
HabPHabilitační práce
RigPRigorózní práce
TzDisPTeze disertační práce
ZpMBAZávěrečná MBA práce
ZPZávěrečná práce
ZPicvZávěrečná práce - Institut celoživotního vzdělávání
ZPzsZávěrečná práce - zahraniční studenti
Závěrečná práce je nekompletníZávěrečná práce je nekompletní
Závěrečná práce nebyla úspěšně obhájenaZávěrečná práce nebyla úspěšně obhájena
Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaZávěrečná práce byla úspěšně obhájena
Závěrečná práce je odevzdánaZávěrečná práce je odevzdána
Závěrečná práce je rozpracovánaZávěrečná práce je rozpracována