Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. PhDr. Martina Rašticová, Ph.D.
Identifikační číslo: 59297
Univerzitní e-mail: martina.rasticova [at] mendelu.cz
 
Akademická pracovnice - docentka - Ústav práva a humanitních věd (PEF)
Proděkanka - Provozně ekonomická fakulta
Vedoucí ústavu - Ústav práva a humanitních věd (PEF)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     
Životopis     Orgány     Vedené práce     Konference     

Na této stránce je zobrazen náhled zvoleného životopisu.

 
Životopis

Projektová činnost     
Česká ekonomika v procesech integrace a globalizace a vývoj agrárního sektoru a sektoru služeb v nových podmínkách evropské...ObhájenýVZprof. Ing. Bohumil Minařík, CSc.Řešitel01. 01. 200531. 12. 2011MSM6215648904
03 Vývoj vztahů obchodní sféry v souvislosti se změnami životního stylu kupního chování obyvatelstva a změnami podnikového ...ObhájenýTS VZprof. Ing. Jana Stávková, CSc.Řešitel01. 01. 200531. 12. 2011VZ MSM 6215648904/03
03 Vypracování analýzy interakcí obchodu a spotřebitelů a návrh systému komplexního řízení vztahu obchodních podnikatelskýc...ObhájenýeTS VZdoc. Ing. Arnošt Motyčka, CSc.Řešitel01. 01. 200531. 12. 2011VZ MSM 6215648904/03/03
04 Návrh a studie proveditelnosti využití IS/ICT při zvyšování konkurenceschopnosti zákaznicky orientovaného obchodu formou...ObhájenýeTS VZprof. RNDr. Milan Mišovič, CSc.Řešitel01. 01. 200531. 12. 2011VZ MSM 6215648904/03/04
01 Analýzy a návrhy směřující k využití IS/ICT při zvyšování konkurenceschopnosti zákaznicky orientovaného podnikáníObhájenýAkt eTS VZBc. RNDr. Ing. Milan Šorm, Ph.D.Řešitel01. 01. 200531. 12. 2011VZ MSM 6215648904/03/03/01
02 Analýza dostupnosti a využitelnosti metodik a postupů sledování a hodnocení vztahu spotřebitele a obchodu a služeb jako ...ObhájenýAkt eTS VZdoc. Ing. Arnošt Motyčka, CSc.Řešitel01. 01. 200531. 12. 2011VZ MSM 6215648904/03/03/02
03 Analýza možností uplatnění řešení ERP, CRM aj. systémů v závislosti na struktuře, strategických cílech a dalších faktore...ObhájenýAkt eTS VZprof. RNDr. Milan Mišovič, CSc.Řešitel01. 01. 200531. 12. 2011VZ MSM 6215648904/03/03/03
04 Možnosti uplatnění technologií modelování v oblasti logistických systémů, analýzy a modely nových vývojových tendencíObhájenýAkt eTS VZdoc. Ing. Ivana Rábová, Ph.D.Řešitel01. 01. 200531. 12. 2011VZ MSM 6215648904/03/03/04
05 Analýza uplatnění a řešení subsystému pro podporu marketingových strategií obchodní firmyObhájenýAkt eTS VZdoc. Ing. František Dařena, Ph.D.Řešitel01. 01. 200531. 12. 2011VZ MSM 6215648904/03/03/05
06 Analýza současné implementace e-technologií, využití ICT v marketingových aktivitáchObhájenýAkt eTS VZBc. Ing. Roman Malo, Ph.D.Řešitel01. 01. 200531. 12. 2011VZ MSM 6215648904/03/03/06
01 Rozpracování návrhu struktury poradenského IS a analýza využití ICT s ohledem na současný stav v oblasti moderních porad...ObhájenýAkt eTS VZprof. RNDr. Milan Mišovič, CSc.Řešitel01. 01. 200531. 12. 2011VZ MSM 6215648904/03/04/01
02 Rozbor dostupnosti a použitelnosti standardů, technologií a primárních faktorů portálových řešení v rámci procesního říz...ObhájenýAkt eTS VZIng. Mgr. Jana Dannhoferová, Ph.D.Řešitel01. 01. 200531. 12. 2011VZ MSM 6215648904/03/04/02
03 Analýzy a návrhy nasazení a uplatnění technologií na bázi IS/ICT v oblasti zvyšování konkurenceschopnosti zákaznicky ori...ObhájenýAkt eTS VZprof. RNDr. Milan Mišovič, CSc.Řešitel01. 01. 200531. 12. 2011VZ MSM 6215648904/03/04/03
04 Rozpracování modelových přístupů k využití eLearningu v rámci typových skupin obchodních podnikatelských subjektů včetně...ObhájenýAkt eTS VZBc. Ing. Roman Malo, Ph.D.Řešitel01. 01. 200531. 12. 2011VZ MSM 6215648904/03/04/04
05 Možnosti uplatnění technologií umělé inteligence v procesech interakce prvků obchodu a služebObhájenýAkt eTS VZdoc. Ing. Vladimír Konečný, CSc.Řešitel01. 01. 200531. 12. 2011VZ MSM 6215648904/03/04/05
06 Návrh integrace IS/ICT v oblasti podpory finančního řízení zákaznicky orientovaného obchodu a služeb s cílem zvyšování j...ObhájenýAkt eTS VZIng. Martin Pokorný, Ph.D.Řešitel01. 01. 200531. 12. 2011VZ MSM 6215648904/03/04/06
02 Hlavní tendence ve vývoji konkurenčního prostředí v podmínkách integračních a globalizačních procesů a adaptace podnikat...ObhájenýTS VZdoc. Ing. Pavel Žufan, Ph.D.Řešitel06. 05. 200531. 12. 2011VZ MSM 6215648904/02
02-01 Zkoumání změn a dynamiky vývoje podnikatelského prostředí ČR a EU a analýza konkurenční pozice vybraných podnikatelsk...ObhájenýeTS VZprof. Ing. Emil Svoboda, CSc.Řešitel06. 05. 200531. 12. 2011VZ MSM 6215648904/02/01
02-02 Analýza hlavních tendencí ve vývoji oborového prostředí a jeho změny po vstupu do EUObhájenýeTS VZIng. Renata Kučerová, Ph.D.Řešitel06. 05. 200531. 12. 2011VZ MSM 6215648904/02/02
02-03 Analýza chování podnikatelských subjektů v reakci na změny prostředíObhájenýeTS VZIng. Jiří Duda, Ph.D.Řešitel06. 05. 200531. 12. 2011VZ MSM 6215648904/02/03
02-04 Změny konkurenčního prostředí na finančních trzích v podmínkách globalizace a integrace a jejich dopady do řízení vz...ObhájenýeTS VZdoc. Ing. Vlasta Kašparovská, Ph.D.Řešitel06. 05. 200531. 12. 2011VZ MSM 6215648904/02/04
02-05 Analýza vývoje české daňové a účetní soustavy, hodnocení jejích dopadů na chování podnikatelských subjektů a mezináro...ObhájenýeTS VZdoc. Ing. Patrik Svoboda, Ph.D.Řešitel06. 05. 200531. 12. 2011VZ MSM 6215648904/02/05
Formování struktury zemědělství a potravinářského průmyslu a trendy chování podnikatelských subjektů v procesu integrace ČR...ObhájenýVZprof. Ing. Pavel Tomšík, CSc.Řešitel01. 01. 199931. 12. 2004MSM 431100007
04 Vývojové tendence agrobyznysu, formování segmentovaných trhů v rámci komoditních řetězců a potravinových sítí v procesec...ObhájenýTS VZprof. Ing. Věra Bečvářová, CSc.Řešitel01. 01. 200531. 12. 2011VZ MSM 6215648904/04
05 Sociálně ekonomické souvislosti trvale udržitelného multifunkčního zemědělství a opatření agrární a regionální politikyObhájenýTS VZprof. Dr. Ing. Libor GregaŘešitel01. 01. 200531. 12. 2011VZ MSM 6215648904/05
01 Charakteristiky procesů a ekonomické souvislosti formování agrobyznysu, vliv na změny v postavení a konkurenceschopnost ...ObhájenýeTS VZprof. Ing. Věra Bečvářová, CSc.Řešitel01. 01. 200531. 12. 2011VZ MSM 6215648904/04/01
03 Příčinné souvislosti vývoje a změn struktury spotřebitelské poptávky po potravinách jako východisko pro analýzu faktorů ...ObhájenýeTS VZdoc. Ing. Pavel Syrovátka, Ph.D.Řešitel01. 01. 200531. 12. 2011VZ MSM 6215648904/04/03
04 Míra a faktory ekonomické diferenciace zemědělských podniků v soustavách intenzivního a extenzivního hospodaření, tradič...ObhájenýeTS VZprof. Ing. Karel Vinohradský, CSc.Řešitel01. 01. 200531. 12. 2011VZ MSM 6215648904/04/04
02 Právní rámec pro realizaci změn a rozvoje agrobyznysu: pravidla spojování podniků, právní aspekty zákazu zneužívání domi...ObhájenýeTS VZdoc. JUDr. Martin Janků, CSc.Řešitel01. 01. 200531. 12. 2011VZ MSM 6215648904/04/02
05 Analýza zaměření a účinnosti systému dotací SZP EU uplatňovaného v českém agrárním sektoru z hlediska podpory růstu efek...ObhájenýeTS VZprof. Ing. Věra Bečvářová, CSc.Řešitel01. 01. 200531. 12. 2011VZ MSM 6215648904/04/05
01 Východiska a metodologie měření produkčního a mimoprodukčního přínosu zemědělství a agrárního sektoru na bázi ocenění pr...ObhájenýeTS VZprof. Dr. Ing. Libor GregaŘešitel01. 01. 200531. 12. 2011VZ MSM 6215648904/05/01
02 Identifikace rozhodujících faktorů udržitelného rozvoje regionů a mikroregionů včetně mezinárodní komparace řešení v kon...ObhájenýeTS VZPhDr. Helena PavlíčkováŘešitel01. 01. 200531. 12. 2011VZ MSM 6215648904/05/02
03 Typologie regionálních a síťových struktur z hlediska kapitálového potenciálu zkoumaných objektů, návrh standardů a meto...ObhájenýeTS VZprof. PhDr. Stanislav Hubík, CSc.Řešitel01. 01. 200531. 12. 2011VZ MSM 6215648904/05/03
04 Analýza demografického vývoje ČR, důsledky zpoždění oproti vyspělým západním zemím, projevy ve venkovském prostředí u zá...ObhájenýeTS VZprof. Ing. Jaroslav Dufek, DrSc.Řešitel01. 01. 200531. 12. 2011VZ MSM 6215648904/05/04
05 Ekologické zemědělství a výroba bioproduktů jako alternativní forma podnikání spojená s aktivací příjmového potenciálu v...ObhájenýeTS VZdoc. Ing. Jaroslav Jánský, CSc.Řešitel01. 01. 200531. 12. 2011VZ MSM 6215648904/05/05
01 Vypracování analýzy změn v chování spotřebitelů (změny ve spotřebitelských vzorcích chování, změny životního stylu, stru...ObhájenýeTS VZprof. PhDr. Miroslav Foret, CSc.Řešitel01. 01. 200531. 12. 2011VZ MSM 6215648904/03/01
02 Vypracování analýzy a modelování nových vývojových tendencí v obchodní síti, v chování obchodních řetězců vybraných podn...ObhájenýeTS VZdoc. Ing. Lea Kubíčková, Ph.D.Řešitel01. 01. 200531. 12. 2011VZ MSM 6215648904/03/02
06 Prostorové modelování rozhodovacích procesů v oblasti obchodu a cestovního ruchu s využitím GIS, hodnocení dopadl rozhod...ObhájenýeTS VZdoc. Ing. Kateřina Ryglová, Ph.D.Řešitel01. 01. 200531. 12. 2011VZ MSM 6215648904/03/06
01 Makroekonomická a mikroekonomická výkonnost české ekonomiky a hospodářsko-politická opatření vlády ČR v podmínkách evrop...ObhájenýTS VZprof. Ing. Milan Sojka, CSc.Řešitel01. 01. 200531. 12. 2011VZ MSM 6215648904/01
01 Charakteristika makroekonomického vývoje české ekonomiky a změny jeho dynamiky po vstupu do EU, analýza procesů reálné a...ObhájenýeTS VZprof. Ing. Milan Sojka, CSc.Řešitel01. 01. 200531. 12. 2011 VZ MSM 6215648904/01/01
02 Identifikace hlavních rizik spojených s ekonomickou výkonností české ekonomiky a s vývojem konvergenčního procesu, s ner...ObhájenýeTS VZprof. Ing. Milan Sojka, CSc.Řešitel01. 01. 200531. 12. 2011VZ MSM 6215648904/01/02
03 Analýza strukturálních změn v česjé ekonomice a jejich dopadů na konkurenceschopnost, identifikace komparativních výhod ...ObhájenýeTS VZprof. Ing. Milan Sojka, CSc.Řešitel01. 01. 200531. 12. 2011VZ MSM 6215648904/01/03
04 Formulace potřebných změn a priorit hospodářské politiky vyplývajících z provedených analýz zejména v oblastech reformy ...ObhájenýeTS VZprof. Ing. Milan Sojka, CSc.Řešitel01. 01. 200531. 12. 2011VZ MSM 6215648904/01/04
06 Faktory ovlivňující nabídku a poptávku po biopotravinách v rámci vybraných komoditních vertikál, ekonomické vazby mezi p...ObhájenýeTS VZprof. Ing. Iva Živělová, CSc.Řešitel01. 01. 200631. 12. 2011VZ MSM 6215648904/04/06
HR rolové modely a kompetence - mezinárodní komparaceŘešenýJinýdoc. PhDr. Martina Rašticová, Ph.D.Administrativa04. 05. 201531. 12. 2016
Zvyšování efektivnosti Národního akčního plánu podporujícího pozitivní stárnutí pro období let 2013 - 2017ŘešenýTAČRdoc. PhDr. Martina Rašticová, Ph.D.Administrativa04. 05. 201531. 08. 2016TB02MPSV019
Metodika řízení diverzity a slaďování pracovního a soukromého života na pracovištiŘešenýTAČRdoc. PhDr. Martina Rašticová, Ph.D.Administrativa29. 05. 2015TD020134
Gender dimenze implementace aktivního stárnutí v českém soukromém a veřejném sektoru ve srovnání se západními zeměmi.ŘešenýJinýdoc. PhDr. Martina Rašticová, Ph.D.Administrativa01. 11. 201531. 12. 2017LD15065
Globální leadership - globalnileadership.pef.mendelu.czPřipravovanýInterníIng. Ivo VyskočilŘešitel10. 10. 2016
Tvorba metodiky pro implementaci, evaluaci a efektivnost realizace Národního akčního plánu podporujícího pozitivní stárnutí.PřipravovanýTAČRdoc. Ing. Lea Kubíčková, Ph.D.Řešitel01. 04. 201621. 12. 2017TD03000366

Publikační činnost     
Unity in Diversitykapitola v knize
Measuring Social Effectiveness of Public Institutions: A Contribution to Methodologystať ve sborníku
Ovládnou ženy 21. století svět podnikání?kapitola v knize
Older Workers Economic Activity and the Health Status - the Implication of Age Managementčlánek v odborném periodiku
Perception of foreigners as one of the indicators of social dimension of globalisationčlánek v odborném periodiku
Ženy podnikatelky na startovní čáře, nebo-li jak začít podnikat na Moravě. Výsledky výzkumustať ve sborníku
Zaměstnávání a podnikání žen ve věkových kohortách 50 - 64 a 65+ a srovnání s EUstať ve sborníku
Management a leadership diverzitních týmůskripta a učebnice
Zaměstnávání starších lidí v ČR a srovnání s EUuspořádání (zorganizování) workshopu
Pension System in Czechia from Seniors' Perspectivesstať ve sborníku
Job opportunities for people over 50 in the Netherlandsčlánek v odborném periodiku
Seniors' life satisfaction in regions of the Czech republicstať ve sborníku
How Selected Generations Consider Immigrants' Needs in Times of Globalization: the Research Resultsstať ve sborníku
O podnikatelkách na startovní čáře, jejich motivech, obavách a podnikatelských snechkapitola v knize
Employment Policy with Focus on Ageing Population In the Czech Republic as a Service of General Intereststať ve sborníku
Active ageing in the Czech Republic - comparison of Active Ageing Index and National Action Plan for Positive Ageing for the Period 2013-2017stať ve sborníku
Intergenerational Cooperation in Selected Czech Small and Medium Enterprises - Research Resultsstať ve sborníku
Factors Influencing Life Satisfaction of Elderly. Perspectives of Three Generationsstať ve sborníku
The Perception of Inequality in Employment of Specific Groups of Employees in the Czech Republicstať ve sborníku
Proposals to improve the satisfaction of senior citizens at the municipality level. Research resultsstať ve sborníku
Looking for early retirement. Difference between the self-employed and the salaried. Evidence from the EU Shareabstrakt článku ve sborníku
Extension of working lives: gender perspective of retirement timing in the Czech Republic and Sweden. Preliminary resultsstať ve sborníku
Práce, nebo důchod? Načasování odchodu do důchodu.kapitola v knize
Social Effectiveness of the Czech Public Administrationstať ve sborníku
Social Effectiveness of Public Institutions through the Eyes of Citizensstať ve sborníku
Metodika pro implementaci, evaluaci a efektivnost realizace národního akčního plánu podporujícího pozitivní stárnutícertifikované, akreditované, schválené metodiky, léčebné nebo památkové postupy
Active work participation of the Czech elderlyčlánek v odborném periodiku
You've Got to Ask Yourself one Question: Do Seniors Feel Safe?článek v odborném periodiku
The gender and age differences in economic sectors - evidence from selected European countriesabstrakt článku ve sborníku
Metodika hodnocení společenské efektivnosti institucí vykonávajících veřejné politikycertifikované, akreditované, schválené metodiky, léčebné nebo památkové postupy
To leave or to stay?: Factors influencing retirement timing decisions of seniors in selected European countriesabstrakt článku ve sborníku
Older workers, economic activity, and the health status. The implication of age management on the labour marketabstrakt článku ve sborníku
Differences Between Generations' Engagement at the Workplaceabstrakt článku ve sborníku
Retire - Why Yes, Why Not? Results of a Study on the Czech Seniorsabstrakt článku ve sborníku
Women's entrepreneurship in transition economies such as the Czech Republicčlánek v odborném periodiku
Is national identity important to young people from Bulgaria and the Czech Republic: comparative analysesstať ve sborníku
National Identity of Young Adolescents of Czech and Bulgarian Originčlánek v odborném periodiku
Z mezinárodního workshopu "Zaměstnávání starších lidí v ČR a srovnání s EU" v Brněčlánek v odborném periodiku
Life satisfaction of Czech seniors: what actually matters?článek v odborném periodiku
Efektivní přístupy k vedení diverzitních týmů v českých podnicích. odborná kniha
Efektivní přístupy k vedení diverzitních týmů v českých podnicích. 1. vyd. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2012, 141 s. ISBN 978-80-7204-809-0.odborná kniha
et al. Age Management. Actual Challenges and Promising Solutions Regarding the Ageing European Populationodborná kniha
Managing Diversity with the focus on Ageing European Populationkapitola v knize
Work-Life Balance in Male and Female Managers of Selected Companies in the Czech Republicstať ve sborníku
ALUCAST s.r.o. — Czech Republickapitola v knize
Aplikace age managementu v kontextu zemí evropské unie se zaměřením na českou republikustať ve sborníku
Gender Management with the focus on Women in Research and Development: The Case of the Czech Republic and Icelandkapitola v knize
Hofstede Cultural Dimensions in a Czech Retail Chainčlánek v odborném periodiku
Efektivní přístupy k vedení diverzitních týmů v českých podnicích. odborná kniha
Efektivní přístupy k vedení diverzitních týmů v českých podnicích. odborná kniha
Efektivní přístupy k vedení diverzitních týmů v českých podnicích.odborná kniha
Kritéria spokojenosti s kvalitou služeb vysokých škol, z pohledu studentů vybraných evropských zemístať ve sborníku
Age Management. Actual Challenges and Promising Solutions Regarding the Ageing European Populationodborná kniha
Efektivní přístupy k vedení diverzitních týmů v českých podnicích. 1. vyd. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2012, 141 s. ISBN 978-80-7204-809-0.odborná kniha
Age management: actual challenges and promising solutions regarding the ageing European populationodborná kniha
Diversity is Reality. Effective Leadership of Diverse Teams in a Global Environmentodborná kniha
Measuring student satisfaction with the quality of services offered by universities - central european viewčlánek v odborném periodiku
Efektivní přístupy k vedení diverzitních týmů v českých podnicíchodborná kniha
Managerial decisions on optimal number of demand segmentsstať ve sborníku
et al. Age Management. Actual Challenges and Promising Solutions Regarding the Ageing European Populationodborná kniha
Analysis of the Standards of Seniors' Living: Case Study of the Czech Republicstať ve sborníku
Work-Life Balance Reality among Czech Managers: Staying Halfwayčlánek v odborném periodiku
Age Management - Who Is the Older Worker?stať ve sborníku
Myths about Ageing Population - Findings of A Researchstať ve sborníku
Factors Influencing Motivation of Communication Between Generation Y, Generation X and Baby Boomersstať ve sborníku

Osobní údaje     
doc. PhDr. Martina Rašticová, Ph.D.23. 04. 1975

Pedagogická činnost na univerzitě     
ESA-M20Module 20: Introduction to Leadership2019/2020 - kurzyzápočet
ESA-M01Module 01: Global Leadership2019/2020 - kurzyzkouška
DISDiplomní seminářLS 2014/20152571zápočet
SOCASociologie a sociální psychologie v AJLS 2014/20154538zkouška
SOCSociologie a sociální psychologieLS 2014/2015257zkouška
MPSManažerská psychologieLS 2014/2015290zkouška
LDTLeadership diverzitních týmuZS 2015/2016zkouška
DISDiplomní seminářZS 2015/20161162zápočet
SOCSociologie a sociální psychologieZS 2015/2016200zkouška
DP2Diplomová práceZS 2015/2016131zápočet
BSBakalářský seminářZS 2015/20165462zápočet
DISDiplomní seminářLS 2015/20163129zápočet
SOCASociologie a sociální psychologie v AJLS 2015/201651zkouška
BPBakalářská práceLS 2015/20164732zápočet
DISDiplomní seminářZS 2016/2017784zápočet
LDTLeadership diverzitních týmuZS 2016/20174119zkouška
DP2Diplomová práceZS 2016/20171111zápočet
BSBakalářský seminářZS 2016/2017431zápočet
SOASociální analýzaLS 2016/201716zkouška
DISDiplomní seminářLS 2016/20172843zápočet
DP2Diplomová práceLS 2016/20172416zápočet
SOCASociologie a sociální psychologie v AJLS 2016/201749zkouška
SOCSociologie a sociální psychologieLS 2016/2017245zkouška
BPBakalářská práceLS 2016/20173611zápočet
DISDiplomní seminářZS 2017/2018841zápočet
LDTLeadership diverzitních týmuZS 2017/201856zkouška
DP2Diplomová práceZS 2017/20181335zápočet
SOCSociologie a sociální psychologieZS 2017/2018264zkouška
KAPLKroužek aplikované psychologie a leadershipuLS 2017/201811zápočet
LDTLeadership diverzitních týmůLS 2017/2018zkouška
SOASociální analýzaLS 2017/201822zkouška
DISDiplomní seminářLS 2017/20182417zápočet
DP2Diplomová práceLS 2017/20182243zápočet
SOCASociologie a sociální psychologie v AJLS 2017/201839zkouška
KPPrávo EULS 2017/201883zkouška
SOCSociologie a sociální psychologieLS 2017/2018259zkouška
KAPLKroužek aplikované psychologie a leadershipuZS 2018/20197zápočet
XD-INEXZkušenosti z mezinárodního prostředí v AJZS 2018/2019zápočet
DISADiplomní seminář v AJZS 2018/20199zápočet
BSAABakalářský seminář v AJZS 2018/201931zápočet
DISDiplomní seminářZS 2018/201959zápočet
LDTLeadership diverzitních týmůZS 2018/201982zkouška
DP2Diplomová práceZS 2018/20191453zápočet
BSBakalářský seminářZS 2018/20192831zápočet
SOCSociologie a sociální psychologieZS 2018/2019304zkouška
LDTLeadership diverzitních týmůLS 2018/201911zkouška
DISADiplomní seminář v AJLS 2018/2019221zápočet
XD-INEXZkušenosti z mezinárodního prostředí v AJLS 2018/201932zápočet
KAPLKroužek aplikované psychologie a leadershipuLS 2018/20193zápočet
SOASociální analýzaLS 2018/201930zkouška
PSKPsychologie komunikaceLS 2018/20192322zkouška
DISDiplomní seminářLS 2018/20191876zápočet
DP2Diplomová práceLS 2018/20192325zápočet
SOCASociologie a sociální psychologie v AJLS 2018/201929zkouška
MPSAManažerská psychologie v AJLS 2018/201946zkouška
MPSManažerská psychologieLS 2018/2019271zkouška
BPBakalářská práceLS 2018/20192742zápočet
SOCSociologie a sociální psychologieLS 2018/201923917zkouška
DISDiplomní seminářZS 2019/202051zápočet
EXA-INEXZkušenosti z mezinárodního prostředí v AJZS 2019/20205zápočet
EXC-KAPLKroužek aplikované psychologie a leadershipuZS 2019/20209zápočet
LDTLeadership diverzitních týmůZS 2019/20208zkouška
IKKInterkulturní kompetenceZS 2019/20204zkouška
DP2Diplomová práceZS 2019/2020110zápočet
BSAABakalářský seminář v AJZS 2019/202018zápočet
BPBakalářská práceZS 2019/202093zápočet
OSSPOdborný seminář - Sociální psychologieZS 2019/202037zápočet
BSBakalářský seminářZS 2019/2020277zápočet
SOCSociologie a sociální psychologieZS 2019/2020240zkouška
LDTLeadership diverzitních týmůLS 2019/2020zkouška
SOASociální analýzaLS 2019/2020zkouška
SOCSociologie a sociální psychologieLS 2019/2020zkouška
SOCASociologie a sociální psychologie v AJLS 2019/2020zkouška
EXA-INEXZkušenosti z mezinárodního prostředí v AJLS 2019/2020zápočet
RRSPHSprávní právo hmotnéLS 2014/201547zkouška

Pedagogická činnost na univerzitě - agregovaná     
BPBakalářská práceProvozně ekonomická fakulta
BSBakalářský seminářProvozně ekonomická fakulta
DISDiplomní seminářProvozně ekonomická fakulta
DP2Diplomová práceProvozně ekonomická fakulta
IKKInterkulturní kompetenceProvozně ekonomická fakulta
LDTLeadership diverzitních týmůProvozně ekonomická fakulta
SOASociální analýzaProvozně ekonomická fakulta
SOCSociologie a sociální psychologieProvozně ekonomická fakulta
BSAABakalářský seminář v AJProvozně ekonomická fakulta
OSSPOdborný seminář - Sociální psychologieProvozně ekonomická fakulta
SOCASociologie a sociální psychologie v AJProvozně ekonomická fakulta
ESA-M01Module 01: Global LeadershipProvozně ekonomická fakulta
ESA-M20Module 20: Introduction to LeadershipProvozně ekonomická fakulta
EXA-INEXZkušenosti z mezinárodního prostředí v AJProvozně ekonomická fakulta
EXC-KAPLKroužek aplikované psychologie a leadershipuProvozně ekonomická fakulta

Publikace     
Unity in Diversitykapitola v knize
Measuring Social Effectiveness of Public Institutions: A Contribution to Methodologyčlánek ve sborníku
Ovládnou ženy 21. století svět podnikání?kapitola v knize
Older Workers Economic Activity and the Health Status - the Implication of Age Managementčlánek v periodiku
Perception of foreigners as one of the indicators of social dimension of globalisationčlánek v periodiku
Ženy podnikatelky na startovní čáře, nebo-li jak začít podnikat na Moravě. Výsledky výzkumučlánek ve sborníku
Zaměstnávání a podnikání žen ve věkových kohortách 50 - 64 a 65+ a srovnání s EUčlánek ve sborníku
Management a leadership diverzitních týmůskripta, učebnice
Zaměstnávání starších lidí v ČR a srovnání s EUworkshop
Pension System in Czechia from Seniors' Perspectivesčlánek ve sborníku
Job opportunities for people over 50 in the Netherlandsčlánek v periodiku
Seniors' life satisfaction in regions of the Czech republicčlánek ve sborníku
How Selected Generations Consider Immigrants' Needs in Times of Globalization: the Research Resultsčlánek ve sborníku
O podnikatelkách na startovní čáře, jejich motivech, obavách a podnikatelských snechkapitola v knize
Employment Policy with Focus on Ageing Population In the Czech Republic as a Service of General Interestčlánek ve sborníku
Active ageing in the Czech Republic - comparison of Active Ageing Index and National Action Plan for Positive Ageing for the Period 2013-2017článek ve sborníku
Intergenerational Cooperation in Selected Czech Small and Medium Enterprises - Research Resultsčlánek ve sborníku
Factors Influencing Life Satisfaction of Elderly. Perspectives of Three Generationsčlánek ve sborníku
The Perception of Inequality in Employment of Specific Groups of Employees in the Czech Republicčlánek ve sborníku
Proposals to improve the satisfaction of senior citizens at the municipality level. Research resultsčlánek ve sborníku
Looking for early retirement. Difference between the self-employed and the salaried. Evidence from the EU Shareabstrakt ve sborníku
Extension of working lives: gender perspective of retirement timing in the Czech Republic and Sweden. Preliminary resultsčlánek ve sborníku
Práce, nebo důchod? Načasování odchodu do důchodu.kapitola v knize
Social Effectiveness of the Czech Public Administrationčlánek ve sborníku
Social Effectiveness of Public Institutions through the Eyes of Citizensčlánek ve sborníku
Metodika pro implementaci, evaluaci a efektivnost realizace národního akčního plánu podporujícího pozitivní stárnutímetodika, postup
Active work participation of the Czech elderlyčlánek v periodiku
You've Got to Ask Yourself one Question: Do Seniors Feel Safe?článek v periodiku
The gender and age differences in economic sectors - evidence from selected European countriesabstrakt ve sborníku
Metodika hodnocení společenské efektivnosti institucí vykonávajících veřejné politikymetodika, postup
To leave or to stay?: Factors influencing retirement timing decisions of seniors in selected European countriesabstrakt ve sborníku
Older workers, economic activity, and the health status. The implication of age management on the labour marketabstrakt ve sborníku
Differences Between Generations' Engagement at the Workplaceabstrakt ve sborníku
Retire - Why Yes, Why Not? Results of a Study on the Czech Seniorsabstrakt ve sborníku
Women's entrepreneurship in transition economies such as the Czech Republicčlánek v periodiku
Is national identity important to young people from Bulgaria and the Czech Republic: comparative analysesčlánek ve sborníku
National Identity of Young Adolescents of Czech and Bulgarian Originčlánek v periodiku
Z mezinárodního workshopu "Zaměstnávání starších lidí v ČR a srovnání s EU" v Brněčlánek v periodiku
Life satisfaction of Czech seniors: what actually matters?článek v periodiku
Efektivní přístupy k vedení diverzitních týmů v českých podnicích. odborná kniha
Efektivní přístupy k vedení diverzitních týmů v českých podnicích. 1. vyd. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2012, 141 s. ISBN 978-80-7204-809-0.odborná kniha
et al. Age Management. Actual Challenges and Promising Solutions Regarding the Ageing European Populationodborná kniha
Managing Diversity with the focus on Ageing European Populationkapitola v knize
Work-Life Balance in Male and Female Managers of Selected Companies in the Czech Republicčlánek ve sborníku
ALUCAST s.r.o. — Czech Republickapitola v knize
Aplikace age managementu v kontextu zemí evropské unie se zaměřením na českou republikučlánek ve sborníku
Gender Management with the focus on Women in Research and Development: The Case of the Czech Republic and Icelandkapitola v knize
Hofstede Cultural Dimensions in a Czech Retail Chainčlánek v periodiku
Efektivní přístupy k vedení diverzitních týmů v českých podnicích. odborná kniha
Efektivní přístupy k vedení diverzitních týmů v českých podnicích. odborná kniha
Efektivní přístupy k vedení diverzitních týmů v českých podnicích.odborná kniha
Kritéria spokojenosti s kvalitou služeb vysokých škol, z pohledu studentů vybraných evropských zemíčlánek ve sborníku
Age Management. Actual Challenges and Promising Solutions Regarding the Ageing European Populationodborná kniha
Efektivní přístupy k vedení diverzitních týmů v českých podnicích. 1. vyd. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2012, 141 s. ISBN 978-80-7204-809-0.odborná kniha
Age management: actual challenges and promising solutions regarding the ageing European populationodborná kniha
Diversity is Reality. Effective Leadership of Diverse Teams in a Global Environmentodborná kniha
Measuring student satisfaction with the quality of services offered by universities - central european viewčlánek v periodiku
Efektivní přístupy k vedení diverzitních týmů v českých podnicíchodborná kniha
Managerial decisions on optimal number of demand segmentsčlánek ve sborníku
et al. Age Management. Actual Challenges and Promising Solutions Regarding the Ageing European Populationodborná kniha
Analysis of the Standards of Seniors' Living: Case Study of the Czech Republicčlánek ve sborníku
Work-Life Balance Reality among Czech Managers: Staying Halfwayčlánek v periodiku
Age Management - Who Is the Older Worker?článek ve sborníku
Myths about Ageing Population - Findings of A Researchčlánek ve sborníku
Factors Influencing Motivation of Communication Between Generation Y, Generation X and Baby Boomersčlánek ve sborníku

Řešené projekty     
Česká ekonomika v procesech integrace a globalizace a vývoj agrárního sektoru a sektoru služeb v nových podmínkách evropské...ObhájenýVZprof. Ing. Bohumil Minařík, CSc.Řešitel01. 01. 200531. 12. 2011MSM6215648904
03 Vývoj vztahů obchodní sféry v souvislosti se změnami životního stylu kupního chování obyvatelstva a změnami podnikového ...ObhájenýTS VZprof. Ing. Jana Stávková, CSc.Řešitel01. 01. 200531. 12. 2011VZ MSM 6215648904/03
03 Vypracování analýzy interakcí obchodu a spotřebitelů a návrh systému komplexního řízení vztahu obchodních podnikatelskýc...ObhájenýeTS VZdoc. Ing. Arnošt Motyčka, CSc.Řešitel01. 01. 200531. 12. 2011VZ MSM 6215648904/03/03
04 Návrh a studie proveditelnosti využití IS/ICT při zvyšování konkurenceschopnosti zákaznicky orientovaného obchodu formou...ObhájenýeTS VZprof. RNDr. Milan Mišovič, CSc.Řešitel01. 01. 200531. 12. 2011VZ MSM 6215648904/03/04
01 Analýzy a návrhy směřující k využití IS/ICT při zvyšování konkurenceschopnosti zákaznicky orientovaného podnikáníObhájenýAkt eTS VZBc. RNDr. Ing. Milan Šorm, Ph.D.Řešitel01. 01. 200531. 12. 2011VZ MSM 6215648904/03/03/01
02 Analýza dostupnosti a využitelnosti metodik a postupů sledování a hodnocení vztahu spotřebitele a obchodu a služeb jako ...ObhájenýAkt eTS VZdoc. Ing. Arnošt Motyčka, CSc.Řešitel01. 01. 200531. 12. 2011VZ MSM 6215648904/03/03/02
03 Analýza možností uplatnění řešení ERP, CRM aj. systémů v závislosti na struktuře, strategických cílech a dalších faktore...ObhájenýAkt eTS VZprof. RNDr. Milan Mišovič, CSc.Řešitel01. 01. 200531. 12. 2011VZ MSM 6215648904/03/03/03
04 Možnosti uplatnění technologií modelování v oblasti logistických systémů, analýzy a modely nových vývojových tendencíObhájenýAkt eTS VZdoc. Ing. Ivana Rábová, Ph.D.Řešitel01. 01. 200531. 12. 2011VZ MSM 6215648904/03/03/04
05 Analýza uplatnění a řešení subsystému pro podporu marketingových strategií obchodní firmyObhájenýAkt eTS VZdoc. Ing. František Dařena, Ph.D.Řešitel01. 01. 200531. 12. 2011VZ MSM 6215648904/03/03/05
06 Analýza současné implementace e-technologií, využití ICT v marketingových aktivitáchObhájenýAkt eTS VZBc. Ing. Roman Malo, Ph.D.Řešitel01. 01. 200531. 12. 2011VZ MSM 6215648904/03/03/06
01 Rozpracování návrhu struktury poradenského IS a analýza využití ICT s ohledem na současný stav v oblasti moderních porad...ObhájenýAkt eTS VZprof. RNDr. Milan Mišovič, CSc.Řešitel01. 01. 200531. 12. 2011VZ MSM 6215648904/03/04/01
02 Rozbor dostupnosti a použitelnosti standardů, technologií a primárních faktorů portálových řešení v rámci procesního říz...ObhájenýAkt eTS VZIng. Mgr. Jana Dannhoferová, Ph.D.Řešitel01. 01. 200531. 12. 2011VZ MSM 6215648904/03/04/02
03 Analýzy a návrhy nasazení a uplatnění technologií na bázi IS/ICT v oblasti zvyšování konkurenceschopnosti zákaznicky ori...ObhájenýAkt eTS VZprof. RNDr. Milan Mišovič, CSc.Řešitel01. 01. 200531. 12. 2011VZ MSM 6215648904/03/04/03
04 Rozpracování modelových přístupů k využití eLearningu v rámci typových skupin obchodních podnikatelských subjektů včetně...ObhájenýAkt eTS VZBc. Ing. Roman Malo, Ph.D.Řešitel01. 01. 200531. 12. 2011VZ MSM 6215648904/03/04/04
05 Možnosti uplatnění technologií umělé inteligence v procesech interakce prvků obchodu a služebObhájenýAkt eTS VZdoc. Ing. Vladimír Konečný, CSc.Řešitel01. 01. 200531. 12. 2011VZ MSM 6215648904/03/04/05
06 Návrh integrace IS/ICT v oblasti podpory finančního řízení zákaznicky orientovaného obchodu a služeb s cílem zvyšování j...ObhájenýAkt eTS VZIng. Martin Pokorný, Ph.D.Řešitel01. 01. 200531. 12. 2011VZ MSM 6215648904/03/04/06
02 Hlavní tendence ve vývoji konkurenčního prostředí v podmínkách integračních a globalizačních procesů a adaptace podnikat...ObhájenýTS VZdoc. Ing. Pavel Žufan, Ph.D.Řešitel06. 05. 200531. 12. 2011VZ MSM 6215648904/02
02-01 Zkoumání změn a dynamiky vývoje podnikatelského prostředí ČR a EU a analýza konkurenční pozice vybraných podnikatelsk...ObhájenýeTS VZprof. Ing. Emil Svoboda, CSc.Řešitel06. 05. 200531. 12. 2011VZ MSM 6215648904/02/01
02-02 Analýza hlavních tendencí ve vývoji oborového prostředí a jeho změny po vstupu do EUObhájenýeTS VZIng. Renata Kučerová, Ph.D.Řešitel06. 05. 200531. 12. 2011VZ MSM 6215648904/02/02
02-03 Analýza chování podnikatelských subjektů v reakci na změny prostředíObhájenýeTS VZIng. Jiří Duda, Ph.D.Řešitel06. 05. 200531. 12. 2011VZ MSM 6215648904/02/03
02-04 Změny konkurenčního prostředí na finančních trzích v podmínkách globalizace a integrace a jejich dopady do řízení vz...ObhájenýeTS VZdoc. Ing. Vlasta Kašparovská, Ph.D.Řešitel06. 05. 200531. 12. 2011VZ MSM 6215648904/02/04
02-05 Analýza vývoje české daňové a účetní soustavy, hodnocení jejích dopadů na chování podnikatelských subjektů a mezináro...ObhájenýeTS VZdoc. Ing. Patrik Svoboda, Ph.D.Řešitel06. 05. 200531. 12. 2011VZ MSM 6215648904/02/05
Formování struktury zemědělství a potravinářského průmyslu a trendy chování podnikatelských subjektů v procesu integrace ČR...ObhájenýVZprof. Ing. Pavel Tomšík, CSc.Řešitel01. 01. 199931. 12. 2004MSM 431100007
04 Vývojové tendence agrobyznysu, formování segmentovaných trhů v rámci komoditních řetězců a potravinových sítí v procesec...ObhájenýTS VZprof. Ing. Věra Bečvářová, CSc.Řešitel01. 01. 200531. 12. 2011VZ MSM 6215648904/04
05 Sociálně ekonomické souvislosti trvale udržitelného multifunkčního zemědělství a opatření agrární a regionální politikyObhájenýTS VZprof. Dr. Ing. Libor GregaŘešitel01. 01. 200531. 12. 2011VZ MSM 6215648904/05
01 Charakteristiky procesů a ekonomické souvislosti formování agrobyznysu, vliv na změny v postavení a konkurenceschopnost ...ObhájenýeTS VZprof. Ing. Věra Bečvářová, CSc.Řešitel01. 01. 200531. 12. 2011VZ MSM 6215648904/04/01
03 Příčinné souvislosti vývoje a změn struktury spotřebitelské poptávky po potravinách jako východisko pro analýzu faktorů ...ObhájenýeTS VZdoc. Ing. Pavel Syrovátka, Ph.D.Řešitel01. 01. 200531. 12. 2011VZ MSM 6215648904/04/03
04 Míra a faktory ekonomické diferenciace zemědělských podniků v soustavách intenzivního a extenzivního hospodaření, tradič...ObhájenýeTS VZprof. Ing. Karel Vinohradský, CSc.Řešitel01. 01. 200531. 12. 2011VZ MSM 6215648904/04/04
02 Právní rámec pro realizaci změn a rozvoje agrobyznysu: pravidla spojování podniků, právní aspekty zákazu zneužívání domi...ObhájenýeTS VZdoc. JUDr. Martin Janků, CSc.Řešitel01. 01. 200531. 12. 2011VZ MSM 6215648904/04/02
05 Analýza zaměření a účinnosti systému dotací SZP EU uplatňovaného v českém agrárním sektoru z hlediska podpory růstu efek...ObhájenýeTS VZprof. Ing. Věra Bečvářová, CSc.Řešitel01. 01. 200531. 12. 2011VZ MSM 6215648904/04/05
01 Východiska a metodologie měření produkčního a mimoprodukčního přínosu zemědělství a agrárního sektoru na bázi ocenění pr...ObhájenýeTS VZprof. Dr. Ing. Libor GregaŘešitel01. 01. 200531. 12. 2011VZ MSM 6215648904/05/01
02 Identifikace rozhodujících faktorů udržitelného rozvoje regionů a mikroregionů včetně mezinárodní komparace řešení v kon...ObhájenýeTS VZPhDr. Helena PavlíčkováŘešitel01. 01. 200531. 12. 2011VZ MSM 6215648904/05/02
03 Typologie regionálních a síťových struktur z hlediska kapitálového potenciálu zkoumaných objektů, návrh standardů a meto...ObhájenýeTS VZprof. PhDr. Stanislav Hubík, CSc.Řešitel01. 01. 200531. 12. 2011VZ MSM 6215648904/05/03
04 Analýza demografického vývoje ČR, důsledky zpoždění oproti vyspělým západním zemím, projevy ve venkovském prostředí u zá...ObhájenýeTS VZprof. Ing. Jaroslav Dufek, DrSc.Řešitel01. 01. 200531. 12. 2011VZ MSM 6215648904/05/04
05 Ekologické zemědělství a výroba bioproduktů jako alternativní forma podnikání spojená s aktivací příjmového potenciálu v...ObhájenýeTS VZdoc. Ing. Jaroslav Jánský, CSc.Řešitel01. 01. 200531. 12. 2011VZ MSM 6215648904/05/05
01 Vypracování analýzy změn v chování spotřebitelů (změny ve spotřebitelských vzorcích chování, změny životního stylu, stru...ObhájenýeTS VZprof. PhDr. Miroslav Foret, CSc.Řešitel01. 01. 200531. 12. 2011VZ MSM 6215648904/03/01
02 Vypracování analýzy a modelování nových vývojových tendencí v obchodní síti, v chování obchodních řetězců vybraných podn...ObhájenýeTS VZdoc. Ing. Lea Kubíčková, Ph.D.Řešitel01. 01. 200531. 12. 2011VZ MSM 6215648904/03/02
06 Prostorové modelování rozhodovacích procesů v oblasti obchodu a cestovního ruchu s využitím GIS, hodnocení dopadl rozhod...ObhájenýeTS VZdoc. Ing. Kateřina Ryglová, Ph.D.Řešitel01. 01. 200531. 12. 2011VZ MSM 6215648904/03/06
01 Makroekonomická a mikroekonomická výkonnost české ekonomiky a hospodářsko-politická opatření vlády ČR v podmínkách evrop...ObhájenýTS VZprof. Ing. Milan Sojka, CSc.Řešitel01. 01. 200531. 12. 2011VZ MSM 6215648904/01
01 Charakteristika makroekonomického vývoje české ekonomiky a změny jeho dynamiky po vstupu do EU, analýza procesů reálné a...ObhájenýeTS VZprof. Ing. Milan Sojka, CSc.Řešitel01. 01. 200531. 12. 2011 VZ MSM 6215648904/01/01
02 Identifikace hlavních rizik spojených s ekonomickou výkonností české ekonomiky a s vývojem konvergenčního procesu, s ner...ObhájenýeTS VZprof. Ing. Milan Sojka, CSc.Řešitel01. 01. 200531. 12. 2011VZ MSM 6215648904/01/02
03 Analýza strukturálních změn v česjé ekonomice a jejich dopadů na konkurenceschopnost, identifikace komparativních výhod ...ObhájenýeTS VZprof. Ing. Milan Sojka, CSc.Řešitel01. 01. 200531. 12. 2011VZ MSM 6215648904/01/03
04 Formulace potřebných změn a priorit hospodářské politiky vyplývajících z provedených analýz zejména v oblastech reformy ...ObhájenýeTS VZprof. Ing. Milan Sojka, CSc.Řešitel01. 01. 200531. 12. 2011VZ MSM 6215648904/01/04
06 Faktory ovlivňující nabídku a poptávku po biopotravinách v rámci vybraných komoditních vertikál, ekonomické vazby mezi p...ObhájenýeTS VZprof. Ing. Iva Živělová, CSc.Řešitel01. 01. 200631. 12. 2011VZ MSM 6215648904/04/06
Metodika řízení diverzity a slaďování pracovního a soukromého života na pracovištiŘešenýTAČRdoc. PhDr. Martina Rašticová, Ph.D.Administrativa29. 05. 2015TD020134
Gender dimenze implementace aktivního stárnutí v českém soukromém a veřejném sektoru ve srovnání se západními zeměmi.ŘešenýJinýdoc. PhDr. Martina Rašticová, Ph.D.Administrativa01. 11. 201531. 12. 2017LD15065
Globální leadership - globalnileadership.pef.mendelu.czPřipravovanýInterníIng. Ivo VyskočilŘešitel10. 10. 2016
Tvorba metodiky pro implementaci, evaluaci a efektivnost realizace Národního akčního plánu podporujícího pozitivní stárnutí.PřipravovanýTAČRdoc. Ing. Lea Kubíčková, Ph.D.Řešitel01. 04. 201621. 12. 2017TD03000366

Účast na konferencích     
SOLIMAN, K. 24th IBIMA conference on Crafting Global Competitive Economies: 2020 Vision Strategic Planning & Smart Implementation. 6. 11. 2014 - 7. 11. 2014, Milan (IT).ano
4th International Scientific Conference. Smolensk.ano
17th European Conference on Knowledge Management (ECKM 2016). Coleraine.ano
6th International Scientific Conference New Trends in Management and Production Engineering - Regional, Cross-Border and Global Perspectives. 2019, Brenná.ano
6th International Scientific Conference New Trends in Management and Production Engineering - Regional, Cross-Border and Global Perspectives. 2019, Brenná.ano
Znalosti pro tržní praxi 2015: Ženy - podnikatelky v minulosti a současnosti. Olomouc.ano
International Conference on Sustainable Solutions Beyond Mobility of Goods, SustainableMoG 2015. Bratislava.ano
Seventh Interdisciplinary Conference Aging and Society..ano
12th International Scientific Conference Public Administration2018. 2018, Pardubice.ano
22nd Annual International Conference Enterprise and Competitive Environment. 2019, Brno.ano
25th International Business Information Management Association Conference. 2015, Amsterdam.ano
4th Midterm Conference "Ageing in Europe: Agency, Citizenship and the Dynamics of Power" of the Research Network on Ageing in Europe (RN01) of the European Sociological Association. 2018, Brno.ano
2nd International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Science & Arts SGEM 2015. 2015, Albena, Bulgaria.ano
26th International Business Information Management Association Conference. 2015, Madrid.ano
21st Annual International Conference Enterprise and Competitive Environment. 2018, Brno.ano
27th International Business Information Management Association Conference - Innovation Management and Education Excellence Vision 2020: From Regional Development Sustainability to Global Economic Growth (IBIMA 2016). 2016, Milán.ano
7th International Conference on Efficiency as a Source of the Wealth of Nations (ESWN). 2017, Vratislav.ano
International Scientific Conference Knowledge for Market Use 2017: People in Economics – Decisions, Behavior and Normative Models. Olomouc.ano
Gender and health impacts of policies extending working life in western countries. 2018, Galway.ano

Univerzitní aktivity     
Kolegium děkana (Provozně ekonomická fakulta)člen
Kolegium děkana (Provozně ekonomická fakulta)člen
Kolegium děkana (Provozně ekonomická fakulta)člen
Programová komise studijního programu (B-EM Ekonomika a management)člen
Vědecká rada (Provozně ekonomická fakulta)člen
Oborová rada doktorského studijního programu (D-EM Ekonomika a management)člen
Programová komise studijního programu (N-EM Ekonomika a management)člen
Programová komise studijního programu (B-EMAJ Economics and Management)člen
Programová komise studijního programu (N-EMAJ Economics and Management)člen
Programová rada (Provozně ekonomická fakulta)člen
Programová rada (Provozně ekonomická fakulta)člen
Oborová komise bakalářského studijního programu (B-EM-SE Sociálně ekonomický obor)předseda
Oborová rada doktorského studijního programu (D-EMA Economics and Management)člen
Komise rektorky pro zahraniční vztahy a internacionalizaci Mendelovy univerzity v Brněčlen

Vedené práce na univerzitě     
Ing. Veronika KrálíkováPodvodné a neetické chování a jeho ekonomické důsledkyDisertační práce2020rozpracovaná
Ing. Pavel StarýWell-being seniorů z ekonomické perspektivyDiplomová práce2018obhájená
Ing. Leoš PáleníkAge management ve stavebnictví ve vybraném regionuDiplomová práce2018obhájená
Ing. Kateřina JágrováManagement diverzitních týmů v mezinárodní společnostiDiplomová práce2018obhájená
Bc. Klára DubnickáSpecifika leadershipu v neziskové organizaci s mezinárodním působenímDiplomová práce2018neobhájená
Ing. Simona PohankováSpecifika pracovních podmínek zaměstnanců nad 50 letDiplomová práce2018obhájená
Ing. Jiří ČernýVliv Age Managementu na sociální a ekonomický blahobyt zaměstnancůDisertační práce2020rozpracovaná
Miriam DrgoňováCauses of employee turnover in PCA Slovakia, s. r. o.Bakalářská práce2018rozpracovaná
Haci Hasan PolatExchange rate forecastingDisertační práce2020rozpracovaná
Roxana-Anka HinzmannExchange rate forecastingDisertační práce2020rozpracovaná
Ing. Michaela HustákováAge management ve strojírenství ve vybraných regionech ČRDiplomová práce2019obhájená
Nick ZühlkeExchange rate forecastingDisertační práce2020rozpracovaná
Bc. Gabriela RouskováAplikace age managementu ve vybrané firměBakalářská práce2017obhájená
Ing. Xénia StruhárováManagement diverzitních týmů v ICT sektoruDiplomová práce2018obhájená
Bc. Monika KollmannováZaměstnanost věkové skupiny 50 plus v České republiceDiplomová práce2018neobhájená
Kristýna LabikováAplikace diversity managementu ve vybrané společnostiBakalářská práce2020rozpracovaná
Erika ZinkovaAplikace diversity managementu ve vybrané firměBakalářská práce2020rozpracovaná
Ing. Aneta KrejčováDiverzitní management v organizacích.Disertační práce2021rozpracovaná
Ing. Markéta KreizlováFormy bydlení a jejich vliv na well-being seniorůDiplomová práce2019obhájená
Petra ChromáAplikace diversity managementu s ohledem na věk a gender zaměstnancůBakalářská práce2020rozpracovaná
PhDr. Mgr. Olga KomínkováDiversity management ve veřejných vzdělávacích institucích se zaměřením na zaměstnance základních škol Diplomová práce2020rozpracovaná
Bc. Dana ŠvecováAplikácia diversity leadershipu v podnikoch automobilového odvetviaDiplomová práce2020rozpracovaná
Bc. Marek HošekDopady konceptu Industry 4.0 na obchodní strategii podniků v odvětví automotiveDiplomová práce2020rozpracovaná
Bc. Viktória BalážováCestovní ruch a senioři ve vybraných regionechBakalářská práce2019obhájená
Bc. Vlasta MichlíčkováDiversity management ve výzkumném centru CEITECDiplomová práce2020rozpracovaná
Bc. Michaela MolnárováZastoupení žen na vedoucích pozicích ve vybrané společnostiDiplomová práce2020rozpracovaná
Martina JirátkováAge management ve vybrané firměBakalářská práce2020rozpracovaná
Ing. Alžběta FilováVedení obchodních týmů ve specifickém segmentuDiplomová práce2019obhájená
Kateřina BachováTurismus a aktivní stárnutí ve vybraném regionuBakalářská práce2019rozpracovaná
Ing. Erika BiskupováSpecifika diverzity managementu ve strojírenském průmysluDiplomová práce2019obhájená
Ing. Klára KalováAge a gender management v oděvním průmysluDiplomová práce2019obhájená
Ing. Radim MiklíkMožnosti flexibilních forem práce v oblasti strojírenského průmysluDiplomová práce2019obhájená
Blanka KohoutkováVliv průmyslu 4.0 na management lidských zdrojů ve vybrané firmě Bakalářská práce2020rozpracovaná
Ing. Drahomíra ZajíčkováKomunikační platforma pro seniory závislé na péči druhých osob a jejich neformálních pečovatelůDisertační práce2021rozpracovaná
Bc. Michaela JírovskáVliv Průmyslu 4.0 na zaměstnanost v oblasti servisních center sdílených služebDiplomová práce2020rozpracovaná
Sarah GathoniDiversity management in selected companyBakalářská práce2020rozpracovaná
Bc. Eliška KomínkováDiversity management ve vybraných strojírenských firmách v kraji VysočinaDiplomová práce2020rozpracovaná
Bc. Lenka KasperováAplikace Průmyslu 4.0 ve výrobních firmách a jeho vliv na lidské zdrojeDiplomová práce2020rozpracovaná
Rashmi KumariOlder workers in the era of digitalisationDiplomová práce2020rozpracovaná
Dominik Otto Heinz JürgesTransport of values and culture across the national bordersDisertační práce2021rozpracovaná
Sára HlouškováCestování brněnských seniorů jako možnost aktivního stárnutíBakalářská práce2019rozpracovaná
Bc. Katarína JanečkováDiversity management vo vybranej medzinárodnej spoločnostiBakalářská práce2019obhájená
Bc. Gabriela RouskováDiverzity management jako nástroj řízení obchodního týmu v banceDiplomová práce2019rozpracovaná
Bc. Pavlína JahůdkováMožnosti flexibilních forem práce v HR managementuDiplomová práce2019rozpracovaná
Bc. Marta NáplavováAge management s ohledem na specifika podnikání v zemědělstvíDiplomová práce2019rozpracovaná
Bc. Radka JiráskováNávrh měření vybraných oblastí Národního akčního plánu podporujícího pozitivní stárnutí pro období let 2013-2017Diplomová práce2015neobhájená
Ing. Simona PohankováNávrhy opatření pro zlepšení služeb seniorům ve vybraných městechBakalářská práce2016obhájená
Ing. Ivana KolářováVliv age managementu na ekonomický well-being zaměstnancůDisertační práce2018neobhájená
Ing. Michaela HustákováNávrh na zlepšení postupů age managementu ve vybrané společnosti Bakalářská práce2016obhájená
Ing. Eliška StrejčkováFlexibilní formy práce a jejich aplikace v managementu lidských zdrojůDiplomová práce2016obhájená
Ing. Kateřina RampulováZměny v aplikaci rovných příležitostí ve veřejné správě a v korporátní sféřeDisertační práce2018neobhájená
Dipl.-Ing. Michael NordFinanční kontrola ve veřejné správyDisertační práce2018rozpracovaná
Ing. Jana VošmerováNávrhy na zlepšení mezigenerační spolupráce zaměstnanců v oblasti služebDiplomová práce2017obhájená
Ing. Kateřina KrejčováAplikace age managementu v průmyslovém sektoruDiplomová práce2017obhájená
Ing. Lucie JohaníkováVybrané právní a ekonomické problémy vnitřního trhu EUDisertační práce2018neobhájená
Ing. Blanka Hoferiková, BA (Hons)Aplikace diverzity managementu ve stavebním sektoruDiplomová práce2017obhájená
Ing. Zuzana DundálkováAplikace age managementu u skupiny absolventů v nadnárodních korporacíchDiplomová práce2017obhájená
Ing. Michaela BachanováAplikace age managementu v korporátní sféřeDiplomová práce2017obhájená
Ing. Marie DoupovcováVyužití age managementu při řízení lidských zdrojů v organizaciDiplomová práce2017obhájená
Ing. Aneta KrejčováDůvody pro setrvání na trhu práce u seniorů v ČRDiplomová práce2018obhájená
Ing. Tereza ChadimováAge management v bankovním sektoru České republikyDiplomová práce2017obhájená
Ing. Margaréta RečkováAge management v terciárnom sektoreDiplomová práce2018obhájená
Ing. Zuzana VarhoľováManagement diverzných tímov Diplomová práce2017obhájená

Řešené projekty     
Česká ekonomika v procesech integrace a globalizace a vývoj agrárního sektoru a sektoru služeb v nových podmínkách evropské...ObhájenýVZprof. Ing. Bohumil Minařík, CSc.Řešitel01. 01. 200531. 12. 2011MSM6215648904
03 Vývoj vztahů obchodní sféry v souvislosti se změnami životního stylu kupního chování obyvatelstva a změnami podnikového ...ObhájenýTS VZprof. Ing. Jana Stávková, CSc.Řešitel01. 01. 200531. 12. 2011VZ MSM 6215648904/03
03 Vypracování analýzy interakcí obchodu a spotřebitelů a návrh systému komplexního řízení vztahu obchodních podnikatelskýc...ObhájenýeTS VZdoc. Ing. Arnošt Motyčka, CSc.Řešitel01. 01. 200531. 12. 2011VZ MSM 6215648904/03/03
04 Návrh a studie proveditelnosti využití IS/ICT při zvyšování konkurenceschopnosti zákaznicky orientovaného obchodu formou...ObhájenýeTS VZprof. RNDr. Milan Mišovič, CSc.Řešitel01. 01. 200531. 12. 2011VZ MSM 6215648904/03/04
01 Analýzy a návrhy směřující k využití IS/ICT při zvyšování konkurenceschopnosti zákaznicky orientovaného podnikáníObhájenýAkt eTS VZBc. RNDr. Ing. Milan Šorm, Ph.D.Řešitel01. 01. 200531. 12. 2011VZ MSM 6215648904/03/03/01
02 Analýza dostupnosti a využitelnosti metodik a postupů sledování a hodnocení vztahu spotřebitele a obchodu a služeb jako ...ObhájenýAkt eTS VZdoc. Ing. Arnošt Motyčka, CSc.Řešitel01. 01. 200531. 12. 2011VZ MSM 6215648904/03/03/02
03 Analýza možností uplatnění řešení ERP, CRM aj. systémů v závislosti na struktuře, strategických cílech a dalších faktore...ObhájenýAkt eTS VZprof. RNDr. Milan Mišovič, CSc.Řešitel01. 01. 200531. 12. 2011VZ MSM 6215648904/03/03/03
04 Možnosti uplatnění technologií modelování v oblasti logistických systémů, analýzy a modely nových vývojových tendencíObhájenýAkt eTS VZdoc. Ing. Ivana Rábová, Ph.D.Řešitel01. 01. 200531. 12. 2011VZ MSM 6215648904/03/03/04
05 Analýza uplatnění a řešení subsystému pro podporu marketingových strategií obchodní firmyObhájenýAkt eTS VZdoc. Ing. František Dařena, Ph.D.Řešitel01. 01. 200531. 12. 2011VZ MSM 6215648904/03/03/05
06 Analýza současné implementace e-technologií, využití ICT v marketingových aktivitáchObhájenýAkt eTS VZBc. Ing. Roman Malo, Ph.D.Řešitel01. 01. 200531. 12. 2011VZ MSM 6215648904/03/03/06
01 Rozpracování návrhu struktury poradenského IS a analýza využití ICT s ohledem na současný stav v oblasti moderních porad...ObhájenýAkt eTS VZprof. RNDr. Milan Mišovič, CSc.Řešitel01. 01. 200531. 12. 2011VZ MSM 6215648904/03/04/01
02 Rozbor dostupnosti a použitelnosti standardů, technologií a primárních faktorů portálových řešení v rámci procesního říz...ObhájenýAkt eTS VZIng. Mgr. Jana Dannhoferová, Ph.D.Řešitel01. 01. 200531. 12. 2011VZ MSM 6215648904/03/04/02
03 Analýzy a návrhy nasazení a uplatnění technologií na bázi IS/ICT v oblasti zvyšování konkurenceschopnosti zákaznicky ori...ObhájenýAkt eTS VZprof. RNDr. Milan Mišovič, CSc.Řešitel01. 01. 200531. 12. 2011VZ MSM 6215648904/03/04/03
04 Rozpracování modelových přístupů k využití eLearningu v rámci typových skupin obchodních podnikatelských subjektů včetně...ObhájenýAkt eTS VZBc. Ing. Roman Malo, Ph.D.Řešitel01. 01. 200531. 12. 2011VZ MSM 6215648904/03/04/04
05 Možnosti uplatnění technologií umělé inteligence v procesech interakce prvků obchodu a služebObhájenýAkt eTS VZdoc. Ing. Vladimír Konečný, CSc.Řešitel01. 01. 200531. 12. 2011VZ MSM 6215648904/03/04/05
06 Návrh integrace IS/ICT v oblasti podpory finančního řízení zákaznicky orientovaného obchodu a služeb s cílem zvyšování j...ObhájenýAkt eTS VZIng. Martin Pokorný, Ph.D.Řešitel01. 01. 200531. 12. 2011VZ MSM 6215648904/03/04/06
02 Hlavní tendence ve vývoji konkurenčního prostředí v podmínkách integračních a globalizačních procesů a adaptace podnikat...ObhájenýTS VZdoc. Ing. Pavel Žufan, Ph.D.Řešitel06. 05. 200531. 12. 2011VZ MSM 6215648904/02
02-01 Zkoumání změn a dynamiky vývoje podnikatelského prostředí ČR a EU a analýza konkurenční pozice vybraných podnikatelsk...ObhájenýeTS VZprof. Ing. Emil Svoboda, CSc.Řešitel06. 05. 200531. 12. 2011VZ MSM 6215648904/02/01
02-02 Analýza hlavních tendencí ve vývoji oborového prostředí a jeho změny po vstupu do EUObhájenýeTS VZIng. Renata Kučerová, Ph.D.Řešitel06. 05. 200531. 12. 2011VZ MSM 6215648904/02/02
02-03 Analýza chování podnikatelských subjektů v reakci na změny prostředíObhájenýeTS VZIng. Jiří Duda, Ph.D.Řešitel06. 05. 200531. 12. 2011VZ MSM 6215648904/02/03
02-04 Změny konkurenčního prostředí na finančních trzích v podmínkách globalizace a integrace a jejich dopady do řízení vz...ObhájenýeTS VZdoc. Ing. Vlasta Kašparovská, Ph.D.Řešitel06. 05. 200531. 12. 2011VZ MSM 6215648904/02/04
02-05 Analýza vývoje české daňové a účetní soustavy, hodnocení jejích dopadů na chování podnikatelských subjektů a mezináro...ObhájenýeTS VZdoc. Ing. Patrik Svoboda, Ph.D.Řešitel06. 05. 200531. 12. 2011VZ MSM 6215648904/02/05
Formování struktury zemědělství a potravinářského průmyslu a trendy chování podnikatelských subjektů v procesu integrace ČR...ObhájenýVZprof. Ing. Pavel Tomšík, CSc.Řešitel01. 01. 199931. 12. 2004MSM 431100007
04 Vývojové tendence agrobyznysu, formování segmentovaných trhů v rámci komoditních řetězců a potravinových sítí v procesec...ObhájenýTS VZprof. Ing. Věra Bečvářová, CSc.Řešitel01. 01. 200531. 12. 2011VZ MSM 6215648904/04
05 Sociálně ekonomické souvislosti trvale udržitelného multifunkčního zemědělství a opatření agrární a regionální politikyObhájenýTS VZprof. Dr. Ing. Libor GregaŘešitel01. 01. 200531. 12. 2011VZ MSM 6215648904/05
01 Charakteristiky procesů a ekonomické souvislosti formování agrobyznysu, vliv na změny v postavení a konkurenceschopnost ...ObhájenýeTS VZprof. Ing. Věra Bečvářová, CSc.Řešitel01. 01. 200531. 12. 2011VZ MSM 6215648904/04/01
03 Příčinné souvislosti vývoje a změn struktury spotřebitelské poptávky po potravinách jako východisko pro analýzu faktorů ...ObhájenýeTS VZdoc. Ing. Pavel Syrovátka, Ph.D.Řešitel01. 01. 200531. 12. 2011VZ MSM 6215648904/04/03
04 Míra a faktory ekonomické diferenciace zemědělských podniků v soustavách intenzivního a extenzivního hospodaření, tradič...ObhájenýeTS VZprof. Ing. Karel Vinohradský, CSc.Řešitel01. 01. 200531. 12. 2011VZ MSM 6215648904/04/04
02 Právní rámec pro realizaci změn a rozvoje agrobyznysu: pravidla spojování podniků, právní aspekty zákazu zneužívání domi...ObhájenýeTS VZdoc. JUDr. Martin Janků, CSc.Řešitel01. 01. 200531. 12. 2011VZ MSM 6215648904/04/02
05 Analýza zaměření a účinnosti systému dotací SZP EU uplatňovaného v českém agrárním sektoru z hlediska podpory růstu efek...ObhájenýeTS VZprof. Ing. Věra Bečvářová, CSc.Řešitel01. 01. 200531. 12. 2011VZ MSM 6215648904/04/05
01 Východiska a metodologie měření produkčního a mimoprodukčního přínosu zemědělství a agrárního sektoru na bázi ocenění pr...ObhájenýeTS VZprof. Dr. Ing. Libor GregaŘešitel01. 01. 200531. 12. 2011VZ MSM 6215648904/05/01
02 Identifikace rozhodujících faktorů udržitelného rozvoje regionů a mikroregionů včetně mezinárodní komparace řešení v kon...ObhájenýeTS VZPhDr. Helena PavlíčkováŘešitel01. 01. 200531. 12. 2011VZ MSM 6215648904/05/02
03 Typologie regionálních a síťových struktur z hlediska kapitálového potenciálu zkoumaných objektů, návrh standardů a meto...ObhájenýeTS VZprof. PhDr. Stanislav Hubík, CSc.Řešitel01. 01. 200531. 12. 2011VZ MSM 6215648904/05/03
04 Analýza demografického vývoje ČR, důsledky zpoždění oproti vyspělým západním zemím, projevy ve venkovském prostředí u zá...ObhájenýeTS VZprof. Ing. Jaroslav Dufek, DrSc.Řešitel01. 01. 200531. 12. 2011VZ MSM 6215648904/05/04
05 Ekologické zemědělství a výroba bioproduktů jako alternativní forma podnikání spojená s aktivací příjmového potenciálu v...ObhájenýeTS VZdoc. Ing. Jaroslav Jánský, CSc.Řešitel01. 01. 200531. 12. 2011VZ MSM 6215648904/05/05
01 Vypracování analýzy změn v chování spotřebitelů (změny ve spotřebitelských vzorcích chování, změny životního stylu, stru...ObhájenýeTS VZprof. PhDr. Miroslav Foret, CSc.Řešitel01. 01. 200531. 12. 2011VZ MSM 6215648904/03/01
02 Vypracování analýzy a modelování nových vývojových tendencí v obchodní síti, v chování obchodních řetězců vybraných podn...ObhájenýeTS VZdoc. Ing. Lea Kubíčková, Ph.D.Řešitel01. 01. 200531. 12. 2011VZ MSM 6215648904/03/02
06 Prostorové modelování rozhodovacích procesů v oblasti obchodu a cestovního ruchu s využitím GIS, hodnocení dopadl rozhod...ObhájenýeTS VZdoc. Ing. Kateřina Ryglová, Ph.D.Řešitel01. 01. 200531. 12. 2011VZ MSM 6215648904/03/06
01 Makroekonomická a mikroekonomická výkonnost české ekonomiky a hospodářsko-politická opatření vlády ČR v podmínkách evrop...ObhájenýTS VZprof. Ing. Milan Sojka, CSc.Řešitel01. 01. 200531. 12. 2011VZ MSM 6215648904/01
01 Charakteristika makroekonomického vývoje české ekonomiky a změny jeho dynamiky po vstupu do EU, analýza procesů reálné a...ObhájenýeTS VZprof. Ing. Milan Sojka, CSc.Řešitel01. 01. 200531. 12. 2011 VZ MSM 6215648904/01/01
02 Identifikace hlavních rizik spojených s ekonomickou výkonností české ekonomiky a s vývojem konvergenčního procesu, s ner...ObhájenýeTS VZprof. Ing. Milan Sojka, CSc.Řešitel01. 01. 200531. 12. 2011VZ MSM 6215648904/01/02
03 Analýza strukturálních změn v česjé ekonomice a jejich dopadů na konkurenceschopnost, identifikace komparativních výhod ...ObhájenýeTS VZprof. Ing. Milan Sojka, CSc.Řešitel01. 01. 200531. 12. 2011VZ MSM 6215648904/01/03
04 Formulace potřebných změn a priorit hospodářské politiky vyplývajících z provedených analýz zejména v oblastech reformy ...ObhájenýeTS VZprof. Ing. Milan Sojka, CSc.Řešitel01. 01. 200531. 12. 2011VZ MSM 6215648904/01/04
06 Faktory ovlivňující nabídku a poptávku po biopotravinách v rámci vybraných komoditních vertikál, ekonomické vazby mezi p...ObhájenýeTS VZprof. Ing. Iva Živělová, CSc.Řešitel01. 01. 200631. 12. 2011VZ MSM 6215648904/04/06
Metodika řízení diverzity a slaďování pracovního a soukromého života na pracovištiŘešenýTAČRdoc. PhDr. Martina Rašticová, Ph.D.Administrativa29. 05. 2015TD020134
Gender dimenze implementace aktivního stárnutí v českém soukromém a veřejném sektoru ve srovnání se západními zeměmi.ŘešenýJinýdoc. PhDr. Martina Rašticová, Ph.D.Administrativa01. 11. 201531. 12. 2017LD15065
Globální leadership - globalnileadership.pef.mendelu.czPřipravovanýInterníIng. Ivo VyskočilŘešitel10. 10. 2016
Tvorba metodiky pro implementaci, evaluaci a efektivnost realizace Národního akčního plánu podporujícího pozitivní stárnutí.PřipravovanýTAČRdoc. Ing. Lea Kubíčková, Ph.D.Řešitel01. 04. 201621. 12. 2017TD03000366

Vzdělání     
01. 09. 199330. 05. 1998Masarykova univerzita v Brně PsychologieMgr.
01. 09. 198928. 05. 2003Gymnáziummaturita
01. 10. 199829. 11. 2004Masarykova univerzita v BrněSociální psychologiePh.D.
01. 09. 200229. 11. 2004Masarykova universita v BrněPsychologiePhDr.

 
Datum: 7. 12. 2019