Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Petr Vahalík, Ph.D.
Identifikačné číslo: 5839
Univerzitný e-mail: petr.vahalik [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)

Kontakty     
     
Záverečná práca
     
     
     
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Dizertačná práca
Názov práce:Možnosti modelování lesní vegetační stupňovitosti pomocí geoinformačních analýz
Autor:
Pracovisko: Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
Vedúci práce:
Oponent 1:
prof. Dr. Ing. Petr Maděra
Oponent 2:doc. RNDr. Jaromír Kolejka, CSc.
Oponent 3:
prof. RNDr. Vít Voženílek, CSc.
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
Čeština

Čeština        Angličtina

Názov práce:
Možnosti modelování lesní vegetační stupňovitosti pomocí geoinformačních analýz
Abstrakt:
Na území bývalého Československa je rozlišeno 10 vegetačních stupňů. V současnosti jsou mapovány pomocí fytocenologických studií s využitím bioindikačních druhů rostlin, jejichž výskyt je primárně ovlivněn stanovištními abiotickými podmínkami. Modelováním abiotických faktorů ovlivňujících výskyt bioindikačních druhů lze uceleně simulovat vegetační stupňovitost. Jako potenciálně vlivné abiotické faktory byly zvoleny průměrná teplota, roční úhrn srážek, topografická exponovanost, celková roční solární radiace, expozice a sklony svahů, zakřivení reliéfu, vzdálenost od toků, půdní typ a geologické podloží. Jejich prostorová distribuce byla modelována pomocí geoinformačních analýz a regresního skriptování v programovacím jazyce Python. Pro identifikaci skutečně vlivných faktorů byla použita diskriminační analýza jejich lokálních výskytů sloučených s trénovací množinou dat lesní vegetační stupňovitosti z typologických map. Výsledky jsou implementovány do komplexních modelů, které simulují studovaný jev. Modely jsou založeny na klasifikaci maximální pravděpodobnosti a klasifikační funkci diskriminační analýzy, kde se shoda výstupů s trénovacími daty pohybuje v rozmezí 74 až 91 %. Analýzy mohou sloužit k mapování vegetační stupňovitosti mimo lesní stanoviště, tedy na zemědělských, urbánních nebo člověkem jinak ovlivněných stanovištích. Modely rovněž ověřují terénní typologické studie na základě analytických podkladů. Další aplikací může být studie posunu vegetačních stupňů v důsledku globální klimatické změny, jež může být využita jako součást podpory prostorového rozhodování v lesnictví.
Kľúčové slová:
reliéf, prostorová analýza, vegetační stupně, klima, klasifikace

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Záverečná prácaPrílohy prácePosudok oponenta J. KolejkaPosudok oponenta V. . Voženílek

Časti práce s odloženým zverejnením:

Zadanie práce neobmedzene

Pokiaľ chcete získať prístup k častiam práce s odloženým zverejnením, kontaktujte používateľa doc. Ing. Martin Klimánek, Ph.D..