Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Petr Vahalík, Ph.D.
Identifikační číslo: 5839
Univerzitní e-mail: petr.vahalik [at] mendelu.cz
 

Kontakty     
     
Závěrečná práce
     
Projekty               

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Disertační práce
Název práce:
Možnosti modelování lesní vegetační stupňovitosti pomocí geoinformačních analýz
Autor: Ing. Petr Vahalík, Ph.D.
Pracoviště:
Vedoucí práce:
Oponent 1:
Oponent 2:
doc. RNDr. Jaromír Kolejka, CSc.
Oponent 3:
prof. RNDr. Vít Voženílek, CSc.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:
Možnosti modelování lesní vegetační stupňovitosti pomocí geoinformačních analýz
Abstrakt:
Na území bývalého Československa je rozlišeno 10 vegetačních stupňů. V současnosti jsou mapovány pomocí fytocenologických studií s využitím bioindikačních druhů rostlin, jejichž výskyt je primárně ovlivněn stanovištními abiotickými podmínkami. Modelováním abiotických faktorů ovlivňujících výskyt bioindikačních druhů lze uceleně simulovat vegetační stupňovitost. Jako potenciálně vlivné abiotické faktory byly zvoleny průměrná teplota, roční úhrn srážek, topografická exponovanost, celková roční solární radiace, expozice a sklony svahů, zakřivení reliéfu, vzdálenost od toků, půdní typ a geologické podloží. Jejich prostorová distribuce byla modelována pomocí geoinformačních analýz a regresního skriptování v programovacím jazyce Python. Pro identifikaci skutečně vlivných faktorů byla použita diskriminační analýza jejich lokálních výskytů sloučených s trénovací množinou dat lesní vegetační stupňovitosti z typologických map. Výsledky jsou implementovány do komplexních modelů, které simulují studovaný jev. Modely jsou založeny na klasifikaci maximální pravděpodobnosti a klasifikační funkci diskriminační analýzy, kde se shoda výstupů s trénovacími daty pohybuje v rozmezí 74 až 91 %. Analýzy mohou sloužit k mapování vegetační stupňovitosti mimo lesní stanoviště, tedy na zemědělských, urbánních nebo člověkem jinak ovlivněných stanovištích. Modely rovněž ověřují terénní typologické studie na základě analytických podkladů. Další aplikací může být studie posunu vegetačních stupňů v důsledku globální klimatické změny, jež může být využita jako součást podpory prostorového rozhodování v lesnictví.
Klíčová slova:
reliéf, prostorová analýza, vegetační stupně, klima, klasifikace

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele doc. Ing. Martin Klimánek, Ph.D..