Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Petr Vahalík, Ph.D.
Identifikační číslo: 5839
Univerzitní e-mail: petr.vahalik [at] mendelu.cz
 

     
Výuka
     
Závěrečná práce
     
     
Publikace     Konference
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Diplomová práce
Název práce:
Aplikace digitálního modelu terénu na mikroreliéf přírodní památky Jasenická vápenka
Autor:
Pracoviště: Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
Vedoucí práce: Ing. Tomáš Mikita, Ph.D.
Oponent:
Ing. Petr Wolf, Ph.D.
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:
Aplikace digitálního modelu terénu na mikroreliéf přírodní památky Jasenická vápenka
Abstrakt:
Přírodní památka Jasenice se nachází na jižním okraji stejnojmenné vesnice ležící 6 km od Valašského Meziříčí. Jde o vápencový lom jámového typu s blízkým okolím, který se po ukončení těžby zatopil vodou z hlubinného podzemního zdroje. Vlivem nesourodých mikroklimatických, hydrických a půdních podmínek se zde na malé ploše dvou hektarů vytvořila velmi různorodá škála v okolí ojedinělých biotopů, které osídlily vzácné druhy jako rak říční Astacus astacus, nebo Kruštík bahenní Epipactis palustris,. Pro podporu tohoto mladého ekosystému lze využít stále se vyvíjející možnosti terénního měření za účelem tvorby vstupních dat do geoinformačních systémů kde lze tyto materiály úspěšně využít pro projekční činnost, či zkvalitnění plánovaného managementu.
Klíčová slova:
Digitální model terénu, Analýza, ArcGis

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele Ing. Tomáš Mikita, Ph.D..