Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Petr Vahalík, Ph.D.
Identifikačné číslo: 5839
Univerzitný e-mail: petr.vahalik [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)

Kontakty
     
     
Záverečná práca
     
     
Publikácie
     
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov práce:
Krajinně-ekologické hodnocení okolí Jasenického lomu jako podklad pro plán péče
Autor:
Pracovisko:
Vedúci práce:
Oponent:
RNDr. Věra Koutecká
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
Čeština

Čeština        Angličtina

Názov práce:
Krajinně-ekologické hodnocení okolí Jasenického lomu jako podklad pro plán péče
Abstrakt:
Přírodní památka Jasenický lom je na jižním okraji obce Jasenice, asi 6 km od Valašského Meziříčí. Jde o vápencový lom jámového typu, který se po ukončení těžby zatopil vodou z hlubinného podzemního zdroje. Vlivem nesourodých mikroklimatických, hydrických a půdních podmínek se zde na malé ploše dvou hektarů vytvořila velmi různorodá škála v okolí ojedinělých biotopů, které osídlily vzácné druhy jako rak říční Astacus astacus, nebo Kruštík bahenní Epipactis palustris, v jezeře pak vzácná hydrobionta charakteristická pro pramenné oblasti. Lokalita nabízí ideální podmínky pro studium vzájemných mezidruhových interakcí a jejich ekologických nároků. Největším problémem lomu je myslím si rozdělení pozemků mezi jednotlivé vlastníky, kteří nehledají společný postup v ochraně a podpoře tohoto nově se formujícího ekosystému.
Právna doložka:
Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma: "Krajinně-ekologické hodnocení okolí Jasenického lomu jako podklad pro plán péče " zpracoval sám a uvedl jsem všechny použité prameny. Souhlasím, aby moje bakalářská práce byla zveřejněna v souladu s § 47b Zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a uložena v knihovně Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně, zpřístupněna ke studijním účelům ve shodě s Vyhláškou rektora MZLU o archivaci elektronické podoby závěrečných prací.
Kľúčové slová:biotop, kruštík bahenní, vápenka

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Zadanie práce neobmedzene

Pokiaľ chcete získať prístup k častiam práce s odloženým zverejnením, kontaktujte používateľa prof. Dr. Ing. Petr Maděra.