Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Petr Vahalík, Ph.D.
Identifikační číslo: 5839
Univerzitní e-mail: petr.vahalik [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)

Kontakty     Výuka     Závěrečná práce
     
Projekty     Publikace
     
Konference
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Bakalářská práce
Název práce:
Krajinně-ekologické hodnocení okolí Jasenického lomu jako podklad pro plán péče
Autor:
Pracoviště:
Vedoucí práce: prof. Dr. Ing. Petr Maděra
Oponent:
RNDr. Věra Koutecká
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:
Krajinně-ekologické hodnocení okolí Jasenického lomu jako podklad pro plán péče
Abstrakt:
Přírodní památka Jasenický lom je na jižním okraji obce Jasenice, asi 6 km od Valašského Meziříčí. Jde o vápencový lom jámového typu, který se po ukončení těžby zatopil vodou z hlubinného podzemního zdroje. Vlivem nesourodých mikroklimatických, hydrických a půdních podmínek se zde na malé ploše dvou hektarů vytvořila velmi různorodá škála v okolí ojedinělých biotopů, které osídlily vzácné druhy jako rak říční Astacus astacus, nebo Kruštík bahenní Epipactis palustris, v jezeře pak vzácná hydrobionta charakteristická pro pramenné oblasti. Lokalita nabízí ideální podmínky pro studium vzájemných mezidruhových interakcí a jejich ekologických nároků. Největším problémem lomu je myslím si rozdělení pozemků mezi jednotlivé vlastníky, kteří nehledají společný postup v ochraně a podpoře tohoto nově se formujícího ekosystému.
Právní doložka:
Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma: "Krajinně-ekologické hodnocení okolí Jasenického lomu jako podklad pro plán péče " zpracoval sám a uvedl jsem všechny použité prameny. Souhlasím, aby moje bakalářská práce byla zveřejněna v souladu s § 47b Zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a uložena v knihovně Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně, zpřístupněna ke studijním účelům ve shodě s Vyhláškou rektora MZLU o archivaci elektronické podoby závěrečných prací.
Klíčová slova:
biotop, kruštík bahenní, vápenka

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele prof. Dr. Ing. Petr Maděra.