Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Petr Vahalík, Ph.D.
Identification number: 5839
University e-mail: petr.vahalik [at] mendelu.cz
 

Contacts     
     
Final thesis
     
Projects
     
     Conferences
     

Several final theses have been found. Please select one from the following list.

Title of the thesisIdentification
Details
Aplikace digitálního modelu terénu na mikroreliéf přírodní památky Jasenická vápenka
FFWT C-LE-ILU pres [term 4, year 2]
Možnosti modelování lesní vegetační stupňovitosti pomocí geoinformačních analýz
FFWT D-AGI pres [year 3]
Krajinně-ekologické hodnocení okolí Jasenického lomu jako podklad pro plán péčeFFWT B-LAND-LAND pres [term 6, year 3]