Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Martina Vršanská, Ph.D.
Identifikačné číslo: 57895
 
Akademická pracovníčka - odborná asistentka - Ústav chemie a biochemie (AF)

Kontakty          
     
Publikácie
     Stáže     
     

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

VOBĚRKOVÁ, S. -- MAXIANOVÁ, A. -- SCHLOSSEROVÁ, N. -- ADAMCOVÁ, D. -- VRŠANSKÁ, M. -- RICHTERA, L. -- GAGIĆ, M. -- ZLOCH, J. -- VAVERKOVÁ, M D. Food waste composting - Is it really so simple as stated in scientific literature? - A case study. Science of the Total Environment. 2020. zv. 723, č. 25 June, ISSN 0048-9697. URL: https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.138202

Originálny názov: Food waste composting - Is it really so simple as stated in scientific literature? - A case study
Český názov:
Autor: Mgr. Stanislava Voběrková, Ph.D.
Ing. Alžběta Maxianová
Ing. Nikola Schlosserová
doc. Bc. Ing. Dana Adamcová, Ph.D.
Ing. Martina Vršanská, Ph.D.
RNDr. Lukáš Richtera, Ph.D.
Milica Gagić, Ph.D.
Ing. Jan Zloch
doc. Mgr. Ing. Magdalena Daria Vaverková, Ph.D.
Pracovisko:
Ústav aplikované a krajinné ekologie
Ústav chemie a biochemie
Druh publikácie:
článok v odbornom periodiku
Periodikum:
Science of the Total Environment
Charakter článku:
odborný článok
Číslo zväzku (ročník): 723
Číslo periodika v rámci zväzku:
25 June
Rok vydania:
2020
Od strany:
Do strany:
Počet strán:
14
Poddruh:
článek je obsažen v databázi Web of Science
Kód UT podľa Web of Science:
Kód EID podľa Scopus:
Forma vydania: tlačená verzia (print)
Pôvodný jazyk:
angličtina
Popis v originálnom jazyku:
Food waste has recently gained much worldwide interest due to its influence on the environment, economy and society. Gathering and recycling of food waste is the essential issue in the waste management and the interest in processing food waste arises mainly out of influence of the processes of food putrefaction on the environment. Composting of food waste encounters a number of technical challenges, arising weak physical structure of food waste with weak porosity, high content of water, low carbon-to-nitrogen relation and fast hydrolysis and accumulation of organic acids during composting. Therefore, the aim of this study was to investigate the challenges facing installations intended for food waste composting, with the purpose to their optimization with use of appropriate additives. Physico-chemical, biochemical characteristics and phytotoxicity of the produced compost has been measured. Two additives (20% biochar and 20% sawdust) were chosen from experimental variants I-XII containing different additives (biochar, Devonian sand, sawdust) in diverse concentration. The use of selected additives seems to slightly increase potential of hydrogen value and carbon-to-nitrogen ratio, while decreasing electrical conductivity in comparison with control sample. The results obtained also show that the addition of biochar leads to an increase dehydrogenase, phosphatase and arylsulphatase activities and addition of sawdust has a positive effect on beta-D-glucosidase, protease, phosphatase and arylsulphatase activities. The phytotoxicity test shows that the compost made of food waste (control sample) and with addition of biochar is toxic to plants. By contrast, the addition of sawdust shows that the compost was not phytotoxic. In conclusion, the addition of additives does not provide unambiguous results in terms of the quality of the final product in all monitored parameters. Therefore, we can state that food waste was reduced and hygienized, and that the final product does not meet conditions for mature compost.
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia:
2020
Rok odoslania:
Identifikačné číslo RIV:
URL:
https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.138202
 
Záznam vložil:
Markéta Hejčová, DiS.
Posledná zmena:
27.03.2020 13:00 (Markéta Hejčová, DiS.)

Hodnotenie publikácie:

1
23
4
5
        
1
2
3
4
5
zlé
 
dobré
        
nezaujímavé
 
zaujímavé
Hodnotilo: 0
Priemer: -        Hodnotilo: 0
Priemer: -
12345
        
1
23
4
5
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Priemer: -
        
Hodnotilo: 0
Priemer: -


Bližšie určenie zdroja:

Science of the Total Environment. Amsterdam: ISSN 0048-9697.

Originálny názov:
Science of the Total Environment
Český názov:
Autor:
Druh publikácie:
časopis
ISSN:
0048-9697
Štát vydavateľa:
Holandské kráľovstvo
Miesto vydania:
Amsterdam
Vydavateľ: Elsevier BV Radarweg 29, PO Box 211 Amsterdam, 1000 AE Netherlands Phone: 31-20-4853757
URL:
http://www.elsevier.com/locate/scitotenv
Recenzovaný časopis:
nie
Pôvodný jazyk:
angličtina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
 
Záznam vložil: prof. RNDr. Hana Dočekalová, CSc.
Posledná zmena:
24.01.2013 07:43 (Lenka Baláková)

Hodnotenie publikácie:

1
2
3
4
5
        
12
3
4
5
zlé
 
dobré        nezaujímavé
 
zaujímavé
Hodnotilo: 0
Priemer: -
        
Hodnotilo: 0Priemer: -
1
2
3
4
5
        
12
3
4
5
laické
 
odborné
        teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Priemer: -
        
Hodnotilo: 0
Priemer: -