Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Hana Životská
Identifikačné číslo: 57846
Univerzitný e-mail: hana.zivotska [at] mendelu.cz
 
Výzkumník projektu II - Ústav chemie a biochemie (AF)
 
P 14 07  Chemie D-CHE
AF D-CHE-ZCH prez [roč 2]
Doktorandský typ štúdia, prezenčná forma
Zemědělská chemie, 2. ročník

Kontakty     Záverečná práca     Publikácie     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Vztah mezi obsahem vápníku, složením a technologickými vlastnostmi mléka krav v průběhu roku
Autor: Ing. Hana Životská
Pracovisko: Ústav chovu a šlechtění zvířat (AF)
Vedúci práce: Ing. Daniel Falta, Ph.D.
Oponent:Bc. Ing. Martin Skýpala, Ph.D.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Názov práce:Vztah mezi obsahem vápníku, složením a technologickými vlastnostmi mléka krav v průběhu roku
Abstrakt:Tato bakalářská práce se věnuje vztahu mezi obsahem vápníku, složením a technologickými vlastnostmi kravského mléka v průběhu roku. Do literárního přehledu byly uvedeny získané informace o kravském mléce, jeho složení a o jeho vlastnostech, které byly v rámci této práce sledovány. Vzorky k laboratorní analýze byly získány od dojnic holštýnského plemene a to ze Školního zemědělského podniku Žabčice. Tyto vzorky byly odebírány v průběhu celého roku (od 29. 10. 2014 do 28. 7. 2015). Naměřené hodnoty vybraných parametrů byly vyhodnoceny a zpracovány do tabulek a grafů. Statisticky ověřené výsledky poukazují, že na obsah sledovaných složek mléka a jeho vlastnosti působí kromě jiných faktorů i roční období (obsah vápníku v létě dosahoval hodnoty v průměru 1,18 g/l a v zimě 1,28 g/l). Rovněž byla prokázána pozitivní korelační závislost a to například mezi obsahem bílkovin a obsahem vápníku (r = 0,36), obsahem bílkovin a hustotou (r = 0,88) či mezi obsahem laktózy a hustotou (r = 0,95).
Kľúčové slová:vápník, mléko, hustota, aktivní kyselost, titrační kyselost, kvalita sýřeniny, syřitelnost, obsah sušiny

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Záverečná prácaPosudok vedúcehoPosudok oponenta

Časti práce s odloženým zverejnením:

Zadanie práce neobmedzene

Pokiaľ chcete získať prístup k častiam práce s odloženým zverejnením, kontaktujte používateľa Ing. Daniel Falta, Ph.D..