Persons at MENDELUHelp


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Ladislav Menšík, Ph.D.
Identification number: 5770
University e-mail: ladislav.mensik [at] mendelu.cz
 
Assistant Professor - Department of Environmentalistics and Natural Resources (FRDIS)

Contacts     
     
     
Projects
     
     
     
Conferences
     

Limit to:year of start: year of termination:

The selected person is an official solver of the following projects.

StateOrd.Project title
Supervisor
Type
Official roles
Since
Until
zamítnutý1 Comparative evaluation of care, effectiveness and importance of uneven-aged, close-to-nature methods of forest management as compared with even-aged stand management given on exemplary areas in the CROtherŘešitel - admistrátor
10/20/2007
11/20/2008
ukončený
2
 Czech Terra - adaptation of lanscape carbon sinks in the context of global change. (PS1, Section 3)OtherŘešitel 11/09/200712/31/2011
zamítnutý
3
 Evaluation of the DOC and DON dynamics in forest ecosystems
L. MenšíkGAČR
Hlavní řešitel
01/01/2012
01/01/2012
ukončený
4 Evaluation of the negative impact of soil degradation processess and possibilities for their restriction - forming bases to fulfill requirements given by the EU proposal of the Directive on soil protectionJ. KulhavýOther
Řešitel
11/09/2007
12/31/2009
řešený
5
 Forest and Wood: the support of functionally integrated forest management and use of wood as a renewable raw materialVZ
--
01/01/2005
12/31/2011
řešený
6
      Research plan 01: Floodplain forests: management from the viewpoint of sustainable development TS VZ
--
01/01/2005
řešený
7            Subject 9. Multicriterial optimization of technology management choosingJ. KulhavýeTS VZ
--
01/01/2006
řešený
8
                  01/09/02 Využití popele z biomasy
Akt eTS VZ
Řešitel
01/01/2008
řešený9      Research plan 02: Principles of management and optimization of the species composition of forests under anthropicly changing conditions of uplands and highlandsJ. Kulhavý
TS VZ
--
01/01/2005
řešený
10
            Subject 3. Ecological consequences of growing spruce monocultures J. KulhavýeTS VZ--01/01/2005
řešený
11
                  02/03/06 Koloběh uhlíku a dusíku na úrovni ekosystému v různých vývojových fázích lesa
Akt eTS VZ
Řešitel
01/01/2005
řešený
12
 Hodnocení dynamiky DOC a DON v lesních ekosystémech Drahanské vrchovinyOtherŘešitel
06/01/2013
12/31/2013
zrušený13 Inovace laboratorního vybavení laboratoře Ústavu ekologie lesa
IGA
Spolunavrhovatel
11/12/2007
11/20/2008
řešený14
 Možnosti adaptace lesních ekosystémů na předpokládané změny klimatu
J. Kulhavý
IGA
Řešitel, adminstrativa
02/01/2010
12/31/2012
zamítnutý
15
 Návrh revitalizace modelového území pomoravské nivy s ohledem na ochranu podzemních vod a zachování biodiverzity
TAČRSpoluřešitel01/01/201201/15/2012
řešený
16
 Optimalizace vodního režimu na modelovém území pomoravské nivyNAZVSpoluřešitel
04/01/2012
12/31/2015
vyřazený
17
 Reduction of Precipitation - its Influence on Forest Health, Water Balance and Runoff Quality and Quantity
J. KulhavýNAZV
Spolunavrhovatel
01/01/2010
01/01/2010
řešený
18
 Sustainable management of mixed forests in highland areas -- fluxes of elements and biogeochemical nutrient cycles
Other
zástupce vedoucího projektu
04/01/201402/28/2017
ukončený19 Testing the hypothesis of damage to forest soils due to the repeated growing of spruce monoculturesJ. Kulhavý
IGA
Spolupracovník01/01/2005
12/31/2005
ukončený20
 Testování hypotézy kvantitativních a kvalitativních změn vlastností nadložního humusu a půdy po provedeném výchovném zásahu (probírce) v porostních směsích (smíšených porostech) v oblasti Drahanské vrchoviny v procesu trasformace smrkových monokultur.
IGAŘešitel
02/01/2009
12/31/2009
ukončený
21
 Testování hypotézy pěstování porostních směsí (smíšených porostů) v oblasti Drahanské vrchoviny z hlediska růstových charakteristik a kvalitativních změn v půdě (chemizmus nadložního humusu a půdy) po opakovaném pěstování smrkových monokultur
J. Kulhavý
IGA
Řešitel
03/01/2007
02/05/2008
zamítnutý
22
 Testování metod frakcionace humusových látek lesních půdL. Menšík
IGA
Navrhovatel
11/12/2007
01/20/2008
zamítnutý
23
 Testování metod frakcionace humusových látek lesních půd jako možnost studia půdní organické hmoty v předmětu Ekologie lesa
FRVŠ
Navrhovatel
04/01/2008
01/05/2009
ukončený
24
 Vliv drcení klestu na půdu a na růst sazenic smrku, buku a jedle v podmínkách LS Ledeč
J. Kulhavý
GS LČR
Spoluřešitel04/01/200804/30/2011

Use the following button to export the list of projects to a format suitable for Excel.

Key:
Active states:přijatýacceptedukončený
completed
připravovaný
in preparation
řešený
in progresspodaný
submitted
Inactive states:
zrušenýcancelled
obhájený
defended
vyřazený
excluded
neobhájený
not defended
zamítnutý
rejected