Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Ladislav Menšík, Ph.D.
Identifikačné číslo: 5770
Univerzitný e-mail: ladislav.mensik [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)

Kontakty     Výučba     Záverečná práca     Projekty     
Publikácie     Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Obmedziť na:rok začatia: rok ukončenia:

Vybraná osoba je oficiálnym riešiteľom nasledujúcich projektov.

StavPor.Názov projektuGarantDruhOficiálne úlohyOdkedyDokedy
1 Czech Terra - adaptace uhlíkových deponií v krajině v kontextu globální změny. (PS1, Segment 3)J. KulhavýInýŘešitel 09.11.200731.12.2011
2 Hodnocení dynamiky DOC a DON v lesních ekosystémechL. MenšíkGAČRHlavní řešitel01.01.201201.01.2012
3 Hodnocení dynamiky DOC a DON v lesních ekosystémech Drahanské vrchovinyL. MenšíkInýŘešitel01.06.201331.12.2013
4 Hodnocení negativního vlivu degradačních faktorů na půdu a návrh možností jeho omezení - vytvoření podkladů pro plnění požadavků daných návrhem Směrnice na ochranu půdy EUJ. KulhavýInýŘešitel 09.11.200731.12.2009
5 Inovace laboratorního vybavení laboratoře Ústavu ekologie lesaJ. KulhavýIGASpolunavrhovatel 12.11.200720.11.2008
6 Komparativní hodnocení péče, efektivity a významu nepasečných, přírodě bližších způsobů obhospodařování lesů v porovnání s hospodařením pasečným na příkladných objektech ČRJ. KulhavýInýŘešitel - admistrátor20.10.200720.11.2008
7 Les a dřevo - podpora funkčně integrovaného lesního hospodářství a využívání dřeva jako obnovitelné surovinyJ. KulhavýVZ--01.01.200531.12.2011
8      Dílčí záměr 01: Lužní lesy - obhospodařování z pohledu udržitelného rozvojeJ. KulhavýTS VZ--01.01.2005
9            Etapa 9. Multikriteriální optimalizace volby technologie managementuJ. KulhavýeTS VZ--01.01.2006
10                  01/09/02 Využití popele z biomasyJ. KulhavýAkt eTS VZŘešitel01.01.2008
11      Dílčí záměr 02: Zásady hospodaření a optimalizace druhové skladby lesů v antropicky se měnících podmínkách pahorkatin a vysočinJ. KulhavýTS VZ--01.01.2005
12            Etapa 3. Ekologické důsledky pěstování smrkových monokultur J. KulhavýeTS VZ--01.01.2005
13                  02/03/06 Koloběh uhlíku a dusíku na úrovni ekosystému v různých vývojových fázích lesaJ. KulhavýAkt eTS VZŘešitel01.01.2005
14 Možnosti adaptace lesních ekosystémů na předpokládané změny klimatuJ. KulhavýIGAŘešitel, adminstrativa01.02.201031.12.2012
15 Návrh revitalizace modelového území pomoravské nivy s ohledem na ochranu podzemních vod a zachování biodiverzityJ. KulhavýTAČRSpoluřešitel01.01.201215.01.2012
16 Optimalizace vodního režimu na modelovém území pomoravské nivyJ. KulhavýNAZVSpoluřešitel01.04.201231.12.2015
17 Testování hypotézy kvantitativních a kvalitativních změn vlastností nadložního humusu a půdy po provedeném výchovném zásahu (probírce) v porostních směsích (smíšených porostech) v oblasti Drahanské vrchoviny v procesu trasformace smrkových monokultur.L. MenšíkIGAŘešitel01.02.200931.12.2009
18 Testování hypotézy pěstování porostních směsí (smíšených porostů) v oblasti Drahanské vrchoviny z hlediska růstových charakteristik a kvalitativních změn v půdě (chemizmus nadložního humusu a půdy) po opakovaném pěstování smrkových monokulturJ. KulhavýIGAŘešitel01.03.200705.02.2008
19 Testování hypotézy poškození lesních půd v důsledku opakovaného pěstování smrkových monokulturJ. KulhavýIGASpolupracovník01.01.200531.12.2005
20 Testování metod frakcionace humusových látek lesních půdL. MenšíkIGANavrhovatel 12.11.200720.01.2008
21 Testování metod frakcionace humusových látek lesních půd jako možnost studia půdní organické hmoty v předmětu Ekologie lesaL. MenšíkFRVŠNavrhovatel01.04.200805.01.2009
22 Udržitelné hospodaření smíšených lesů vrchovin - Toky látek a biogeochemické koloběhy živinJ. KulhavýInýzástupce vedoucího projektu01.04.201428.02.2017
23 Vliv drcení klestu na půdu a na růst sazenic smrku, buku a jedle v podmínkách LS LedečJ. KulhavýGS LČRSpoluřešitel01.04.200830.04.2011
24 Vliv snížení srážek na stav lesních porostů, jejich vodní bilanci, množství a kvalitu odtékající vody.J. KulhavýNAZVSpolunavrhovatel01.01.201001.01.2010

Pomocou nasledujúceho tlačidla môžete zobrazený zoznam projektov exportovať do formátu pre tabuľkový procesor Excel.

Legenda:
Aktívne stavy:podanýprijatýpripravovanýriešenýukončený
Neaktívne stavy:neobhájenýobhájenývyradenýzamietnutýzrušený