Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Ladislav Menšík, Ph.D.
Identifikačné číslo: 5770
Univerzitný e-mail: ladislav.mensik [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)

Kontakty
     
Záverečná práca
     
Projekty
     
Publikácie
     
Orgány          

Obmedziť na:
rok začatia:
rok ukončenia:

Vybraná osoba je oficiálnym riešiteľom nasledujúcich projektov.

StavPor.
Názov projektu
Garant
Druh
Oficiálne úlohy
OdkedyDokedy
1 Czech Terra - adaptace uhlíkových deponií v krajině v kontextu globální změny. (PS1, Segment 3)
Iný
Řešitel
09.11.2007
31.12.2011
2
 Hodnocení dynamiky DOC a DON v lesních ekosystémech
L. MenšíkGAČR
Hlavní řešitel
01.01.201201.01.2012
3 Hodnocení dynamiky DOC a DON v lesních ekosystémech Drahanské vrchovinyL. MenšíkIný
Řešitel
01.06.2013
31.12.2013
4
 Hodnocení negativního vlivu degradačních faktorů na půdu a návrh možností jeho omezení - vytvoření podkladů pro plnění požadavků daných návrhem Směrnice na ochranu půdy EUJ. Kulhavý
Iný
Řešitel
09.11.2007
31.12.2009
5
 Inovace laboratorního vybavení laboratoře Ústavu ekologie lesaJ. KulhavýIGASpolunavrhovatel
12.11.2007
20.11.2008
6
 Komparativní hodnocení péče, efektivity a významu nepasečných, přírodě bližších způsobů obhospodařování lesů v porovnání s hospodařením pasečným na příkladných objektech ČR
Iný
Řešitel - admistrátor20.10.200720.11.2008
7
 Les a dřevo - podpora funkčně integrovaného lesního hospodářství a využívání dřeva jako obnovitelné suroviny
J. KulhavýVZ
--
01.01.200531.12.2011
8J. Kulhavý
TS VZ
--
01.01.2005
9
            Etapa 9. Multikriteriální optimalizace volby technologie managementueTS VZ--
01.01.2006
10
                  01/09/02 Využití popele z biomasyAkt eTS VZŘešitel
01.01.2008
11
      Dílčí záměr 02: Zásady hospodaření a optimalizace druhové skladby lesů v antropicky se měnících podmínkách pahorkatin a vysočinJ. Kulhavý
TS VZ
--
01.01.2005
12J. KulhavýeTS VZ--
01.01.2005
13
                  02/03/06 Koloběh uhlíku a dusíku na úrovni ekosystému v různých vývojových fázích lesaAkt eTS VZ
Řešitel
01.01.2005
14 Možnosti adaptace lesních ekosystémů na předpokládané změny klimatu
IGA
Řešitel, adminstrativa
01.02.2010
31.12.2012
15
 Návrh revitalizace modelového území pomoravské nivy s ohledem na ochranu podzemních vod a zachování biodiverzity
TAČR
Spoluřešitel01.01.201215.01.2012
16
 Optimalizace vodního režimu na modelovém území pomoravské nivy
NAZV
Spoluřešitel
01.04.201231.12.2015
17
 Testování hypotézy kvantitativních a kvalitativních změn vlastností nadložního humusu a půdy po provedeném výchovném zásahu (probírce) v porostních směsích (smíšených porostech) v oblasti Drahanské vrchoviny v procesu trasformace smrkových monokultur.
L. Menšík
IGA
Řešitel
01.02.2009
31.12.2009
18
 Testování hypotézy pěstování porostních směsí (smíšených porostů) v oblasti Drahanské vrchoviny z hlediska růstových charakteristik a kvalitativních změn v půdě (chemizmus nadložního humusu a půdy) po opakovaném pěstování smrkových monokultur
J. Kulhavý
IGA
Řešitel
01.03.200705.02.2008
19
 Testování hypotézy poškození lesních půd v důsledku opakovaného pěstování smrkových monokultur
IGASpolupracovník01.01.200531.12.2005
20
 Testování metod frakcionace humusových látek lesních půd
IGA
Navrhovatel
12.11.2007
20.01.2008
21
 Testování metod frakcionace humusových látek lesních půd jako možnost studia půdní organické hmoty v předmětu Ekologie lesa
FRVŠ
Navrhovatel
01.04.200805.01.2009
22
 Udržitelné hospodaření smíšených lesů vrchovin - Toky látek a biogeochemické koloběhy živin
Iný
zástupce vedoucího projektu
01.04.201428.02.2017
23 Vliv drcení klestu na půdu a na růst sazenic smrku, buku a jedle v podmínkách LS LedečJ. Kulhavý
GS LČR
Spoluřešitel
01.04.200830.04.2011
24 Vliv snížení srážek na stav lesních porostů, jejich vodní bilanci, množství a kvalitu odtékající vody.J. KulhavýNAZVSpolunavrhovatel
01.01.2010
01.01.2010

Pomocou nasledujúceho tlačidla môžete zobrazený zoznam projektov exportovať do formátu pre tabuľkový procesor Excel.

Legenda:
Aktívne stavy:
podaný
prijatýpripravovaný
riešený
ukončený
Neaktívne stavy:
neobhájený
obhájený
vyradený
zamietnutý
zrušený