Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Ladislav Menšík, Ph.D.
Identifikační číslo: 5770
Univerzitní e-mail: ladislav.mensik [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)

Kontakty     Výuka          Projekty
     
Publikace          Konference
     

Omezit na:rok zahájení: rok ukončení:

Zvolená osoba je oficiálním řešitelem následujících projektů.

Stav
Poř.
Název projektu
GarantDruh
Oficiální role
Odkdy
Dokdy
1
 Czech Terra - adaptace uhlíkových deponií v krajině v kontextu globální změny. (PS1, Segment 3)JinýŘešitel 09.11.2007
31.12.2011
2
 Hodnocení dynamiky DOC a DON v lesních ekosystémech
GAČR
Hlavní řešitel
01.01.2012
01.01.2012
3 Hodnocení dynamiky DOC a DON v lesních ekosystémech Drahanské vrchovinyJiný
Řešitel
01.06.2013
31.12.2013
4
 Hodnocení negativního vlivu degradačních faktorů na půdu a návrh možností jeho omezení - vytvoření podkladů pro plnění požadavků daných návrhem Směrnice na ochranu půdy EUJ. KulhavýJinýŘešitel 09.11.2007
31.12.2009
5
 Inovace laboratorního vybavení laboratoře Ústavu ekologie lesa
J. Kulhavý
IGA
Spolunavrhovatel 12.11.200720.11.2008
6
 Komparativní hodnocení péče, efektivity a významu nepasečných, přírodě bližších způsobů obhospodařování lesů v porovnání s hospodařením pasečným na příkladných objektech ČRJiný
Řešitel - admistrátor
20.10.2007
20.11.2008
7
 Les a dřevo - podpora funkčně integrovaného lesního hospodářství a využívání dřeva jako obnovitelné suroviny
VZ
--
01.01.2005
31.12.2011
8
TS VZ
--
01.01.2005
9J. Kulhavý
eTS VZ
--
01.01.2006
10
                  01/09/02 Využití popele z biomasy
Akt eTS VZ
Řešitel
01.01.2008
11      Dílčí záměr 02: Zásady hospodaření a optimalizace druhové skladby lesů v antropicky se měnících podmínkách pahorkatin a vysočinJ. Kulhavý
TS VZ
--
01.01.2005
12
            Etapa 3. Ekologické důsledky pěstování smrkových monokultur J. KulhavýeTS VZ--
01.01.2005
13
                  02/03/06 Koloběh uhlíku a dusíku na úrovni ekosystému v různých vývojových fázích lesa
Akt eTS VZ
Řešitel
01.01.2005
14
 Možnosti adaptace lesních ekosystémů na předpokládané změny klimatu
J. KulhavýIGAŘešitel, adminstrativa01.02.201031.12.2012
15
 Návrh revitalizace modelového území pomoravské nivy s ohledem na ochranu podzemních vod a zachování biodiverzity
J. Kulhavý
TAČR
Spoluřešitel
01.01.2012
15.01.2012
16
 Optimalizace vodního režimu na modelovém území pomoravské nivy
NAZV
Spoluřešitel01.04.2012
31.12.2015
17 Testování hypotézy kvantitativních a kvalitativních změn vlastností nadložního humusu a půdy po provedeném výchovném zásahu (probírce) v porostních směsích (smíšených porostech) v oblasti Drahanské vrchoviny v procesu trasformace smrkových monokultur.IGA
Řešitel
01.02.2009
31.12.2009
18
 Testování hypotézy pěstování porostních směsí (smíšených porostů) v oblasti Drahanské vrchoviny z hlediska růstových charakteristik a kvalitativních změn v půdě (chemizmus nadložního humusu a půdy) po opakovaném pěstování smrkových monokultur
IGA
Řešitel
01.03.2007
05.02.2008
19
 Testování hypotézy poškození lesních půd v důsledku opakovaného pěstování smrkových monokultur
J. Kulhavý
IGA
Spolupracovník01.01.200531.12.2005
20
 Testování metod frakcionace humusových látek lesních půdL. MenšíkIGANavrhovatel
12.11.2007
20.01.2008
21
 Testování metod frakcionace humusových látek lesních půd jako možnost studia půdní organické hmoty v předmětu Ekologie lesaFRVŠ
Navrhovatel
01.04.2008
05.01.2009
22
 Udržitelné hospodaření smíšených lesů vrchovin - Toky látek a biogeochemické koloběhy živin
Jiný
zástupce vedoucího projektu
01.04.2014
28.02.2017
23
 Vliv drcení klestu na půdu a na růst sazenic smrku, buku a jedle v podmínkách LS Ledeč
GS LČRSpoluřešitel01.04.200830.04.2011
24
 Vliv snížení srážek na stav lesních porostů, jejich vodní bilanci, množství a kvalitu odtékající vody.
NAZV
Spolunavrhovatel
01.01.201001.01.2010

Pomocí následujícího tlačítka můžete zobrazený seznam projektů exportovat do formátu pro tabulkový procesor Excel.

Legenda:
Aktivní stavy:
podaný
přijatý
připravovaný
řešený
ukončený
Neaktivní stavy:
neobhájený
obhájený
vyřazený
zamítnutý
zrušený