Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Kateřina Holušová, Ph.D. et Ph.D.
Identification number: 5713
 

     
Lesson     
Final thesis
          
     
Placements
     
     
     

Several final theses have been found. Please select one from the following list.

Title of the thesisIdentification
Details
Zhodnocení současného stavu a péče o lesní rezervace UherskohradišťskaFFWT C-FE-FE pres [term 4, year 2]
Stav a vývojové procesy lesních geobiocenóz rezervace Ščurnica
FFWT B-FOR-FOR pres [term 6, year 3]
Ochranná pásma lesních maloplošných zvláště chráněných území
FFWT D-LAND-LM pres [year 3]