Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Kateřina Holušová, Ph.D. et Ph.D.
Identifikační číslo: 5713
Univerzitní e-mail: katerina.holusova [at] mendelu.cz
 
Akademická pracovnice - odborná asistentka - Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)

     
Výuka
     
Závěrečná práce     Projekty     
Publikace
     
     
          

Bylo nalezeno více závěrečných prací, z následujícího seznamu vyberte jednu.

Název práce
Identifikace
Podrobnosti
Zhodnocení současného stavu a péče o lesní rezervace Uherskohradišťska
LDF N-LI-LI prez [sem 4, roč 2]
Stav a vývojové procesy lesních geobiocenóz rezervace ŠčurnicaLDF B-LES-LES prez [sem 6, roč 3]
Ochranná pásma lesních maloplošných zvláště chráněných území
LDF D-KRAJ-TOK prez [roč 3]