Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. et Ing. Lászlo Benedek Dálya
Identifikačné číslo: 56746
Univerzitný e-mail: laszlo.dalya [at] mendelu.cz
 
 
P 15 07  Botanika D-BOTA
LDF D-BOTA-FYTOLL prez [roč 4]
Doktorandský typ štúdia, prezenčná forma
Fytologie lesa, 4. ročník
 
Pracovník bez úvazku (prac. dohoda) - Ústav ochrany lesů a myslivosti

     
Záverečná práca
     
Publikácie     
     
     

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

DÁLYA, L B. -- SEDLÁK, P. -- BOTELLA SÁNCHEZ, L. Occurrence of Possible Mycoviruses Infecting Heterobasidion Annosum s.l. in Czechia. In SilvaNet – WoodNet 2019: Proceedings Abstracts of Student Scientific Conference . Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2019, s. 23--24. ISBN 978-80-7509-694-4.

Originálny názov:
Occurrence of Possible Mycoviruses Infecting Heterobasidion Annosum s.l. in Czechia
Český názov:
Autor:
Pracovisko:
Ústav ochrany lesů a myslivosti
Druh publikácie:
abstrakt článku v zborníku
Zborník:
SilvaNet – WoodNet 2019: Proceedings Abstracts of Student Scientific Conference
Charakter článku:
odborný článok
Číslo časti:
Od strany:
23
Do strany: 24
Počet strán: 2
Pôvodný jazyk: angličtina
Popis v originálnom jazyku:
The Heterobasidion annosum sensu lato (Fr.) Bref. species cluster comprises some of the most devastating pathogens of coniferous trees. Heterobasidion root rot has been a serious problem in secondary Norway spruce (Picea abies (L.) H. Karst.) stands in Czechia ever since forest management was introduced (Černý, 1989; Sedlák & Tomšovský, 2014). The genus Heterobasidion hosts a diverse mycovirus community with worldwide distribution. Viruses with double-stranded RNA (dsRNA) genomes infect approximately 15% of H. annosum s.l. isolates in Europe and Western Asia (Ihrmark, 2001; Vainio et al., 2011). The majority of described virus species belong to the family Partitiviridae (Vainio & Hantula, 2016). A partitivirus species from Poland has been shown to induce hypovirulence in different H. annosum s.l. host strains (Vainio et al., 2018). However, limited data is available about viral communities hosted by Central European Heterobasidion strains. Aims of the study are to: 1) collect 100 specimens of H. annosum s.l. from different regions of Czechia; 2) screen the gathered isolates for the presence of dsRNA. Further goals of the work are to: 3) determine the nucleotide sequences of the detected dsRNA fragments, in order to describe the putative mycoviral strains and characterize their genome; 4) investigate the effects of the identified viruses on the virulence of their host, by comparing the phenotypic traits of isogenic virus-infected and cured fungal strains. The long-term objective of the project is to explore the possibilities of virocontrol against Heterobasidion root disease with virus strains naturally distributed in Czechia.
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia:
2019
 
Záznam vložil:
Posledná zmena: 10.12.2019 13:49 (Mgr. Kamila Zoufalá)

Hodnotenie publikácie:

1
2
3
4
5
        
1
2
3
4
5
zlé
 
dobré
        
nezaujímavé
 
zaujímavé
Hodnotilo: 0
Priemer: -
        
Hodnotilo: 0Priemer: -
1
2
345
        
1
23
4
5
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Priemer: -
        
Hodnotilo: 0Priemer: -


Bližšie určenie zdroja:

SilvaNet – WoodNet 2019: Proceedings Abstracts of Student Scientific Conference . Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2019. ISBN 978-80-7509-694-4.

Originálny názov:
SilvaNet – WoodNet 2019: Proceedings Abstracts of Student Scientific Conference
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie:
zborník
ISBN: 978-80-7509-694-4
Vydavateľ:
Mendelova univerzita v Brně
Miesto vydania:
Brno
Forma vydania:
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Akcia:
SilvaNet – WoodNet 2019
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
 
Záznam vložil:
Posledná zmena:
10.12.2019 13:49 (Mgr. Kamila Zoufalá)

Hodnotenie publikácie:

1
2
3
4
5
        
1
2
3
4
5
zlé
 
dobré
        
nezaujímavé
 
zaujímavé
Hodnotilo: 0
Priemer: -
        
Hodnotilo: 0
Priemer: -
1
2
345
        
12345
laické
 
odborné
        teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Priemer: -
        Hodnotilo: 0Priemer: -


Bližšie určenie zdroja:

SilvaNet – WoodNet 2019. 2019, Brno (CZ).

Originálny názov: SilvaNet – WoodNet 2019
Anglický názov:
Organizátor:
Pracovisko:
Lesnická a dřevařská fakulta
Druh publikácie: usporiadanie (zorganizovanie) konferencie
Miesto konania:
Brno
Usporiadateľ:
Štát:
Česká republika
Rozsah akcie:
celosvetová akcia
Typ konferencie:
ostatné
Skratka:
Poradové číslo:
Dátum začatia:
Dátum ukončenia:
Rok konania:
2019
Počet účastníkov celkom:
Počet účastníkov zo zahraničia:
Pôvodný jazyk:
čeština
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok odoslania:
Identifikačné číslo RIV:
 
Záznam vložil:
Posledná zmena: 10.12.2019 13:49 (Mgr. Kamila Zoufalá)

Hodnotenie publikácie:

12
3
4
5
        
1
2
3
4
5
zlé
 
dobré
        
nezaujímavé
 
zaujímavé
Hodnotilo: 0Priemer: -
        
Hodnotilo: 0
Priemer: -
1
2
3
4
5
        
1
23
4
5
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Priemer: -
        
Hodnotilo: 0
Priemer: -