Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. et Ing. Lászlo Benedek Dálya
Identifikačné číslo: 56746
Univerzitný e-mail: laszlo.dalya [at] mendelu.cz
 
Výzkumník projektu I - Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
 
P 15 07  Botanika D-BOTA
LDF D-BOTA-FYTOLL prez [roč 4]
Doktorandský typ štúdia, prezenčná forma
Fytologie lesa, 4. ročník
 
Pracovník bez úvazku (prac. dohoda) - Ústav ochrany lesů a myslivosti

     
     
Publikácie
     
     
     

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

DÁLYA, L B. -- SEDLÁK, P. -- DVOŘÁK, M. Estimation of the local infection potential of Heterobasidion annosum s.l. by airborne inoculum. In SilvaNet – WoodNet 2018: Proceedings Abstracts of Student Scientific Conference. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2018, s. 29--30. ISBN 978-80-7509-593-0.

Originálny názov:
Estimation of the local infection potential of Heterobasidion annosum s.l. by airborne inoculum
Český názov:
Autor:
Ing. et Ing. Lászlo Benedek Dálya
Ing. Petr Sedlák
Ing. Miloň Dvořák, Ph.D.
Pracovisko: Ústav ochrany lesů a myslivosti
Druh publikácie: abstrakt článku v zborníku
Zborník:
SilvaNet – WoodNet 2018: Proceedings Abstracts of Student Scientific Conference
Charakter článku:
odborný článok
Číslo časti:
Od strany:
29
Do strany:
30
Počet strán:
2
Pôvodný jazyk:
angličtina
Popis v originálnom jazyku:
The Heterobasidion annosum sensu lato species complex comprises some of the most destructive pathogens of coniferous trees. Financial losses attributable to the fungus in the European Union are approximately 800 million € annually (Woodward et al., 1998). In the Czech Republic, Heterobasidion root rot has been a serious problem ever since forest management was introduced. The species cluster is deemed extremely likely to cause diseases that are more devastating because of climatic changes (La Porta et al., 2008). Healthy forest stands are infected by H. annosum s.l. by its airborne basidiospores that colonize freshly exposed wood surfaces. Since the need for stump protection after thinning depends on inoculum availability (Stanosz et al., 2016), monitoring the spore load of the parasite in stands provides valuable data that may locally justify the application of control measures. The main purpose of our study was to test an automatic volumetric spore trap (AVST) in forest stands affected by Heterobasidion root disease, in order to validate the usefulness of the device for control of the pathogen. Simultaneously, woody traps were implemented as an already proven way to study spore deposition of the fungus. Aims of the work are to 1) estimate the local threats of airborne infection of stumps by H. annosum s.l. in different forest types, based on density of inoculum; 2) determine seasonal patterns of spore dispersal in South Moravia; 3) compare the spore load among the three European Heterobasidion species and 4) compare the efficiency of AVST and wood disks together with calibration of measurement values.
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2018
Uplatnenie na projektoch:
Estimation of the local infection potential of Heterobasidion annosum s.l. by airborne inoculum
 
Záznam vložil:
Markéta Hejčová, DiS.
Posledná zmena:
18.02.2019 07:43 (Markéta Hejčová, DiS.)

Hodnotenie publikácie:

123
4
5
        
1
2
3
45
zlé
 
dobré
        
nezaujímavé
 
zaujímavé
Hodnotilo: 0
Priemer: -        
Hodnotilo: 0
Priemer: -
1
2
345
        
1
2
3
4
5
laické
 
odborné
        teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Priemer: -
        Hodnotilo: 0Priemer: -


Bližšie určenie zdroja:

SilvaNet – WoodNet 2018: Proceedings Abstracts of Student Scientific Conference. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2018. ISBN 978-80-7509-593-0.

Originálny názov: SilvaNet – WoodNet 2018: Proceedings Abstracts of Student Scientific Conference
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie: zborník
ISBN:
978-80-7509-593-0
Vydavateľ:
Mendelova univerzita v Brně
Miesto vydania:
Brno
Forma vydania:
elektronická verzia (online)
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania:
2018
Číslo vydania: 1
Počet strán:
Akcia:
SilvaNet – WoodNet 2018
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
 
Záznam vložil:
Markéta Hejčová, DiS.
Posledná zmena:
05.12.2018 10:59 (Markéta Hejčová, DiS.)

Hodnotenie publikácie:

1
2
3
45
        
1
2
3
4
5
zlé
 
dobré        nezaujímavé
 
zaujímavé
Hodnotilo: 0
Priemer: -        
Hodnotilo: 0
Priemer: -
1
2
34
5
        
1
2
3
4
5
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Priemer: -
        
Hodnotilo: 0
Priemer: -


Bližšie určenie zdroja:

SilvaNet – WoodNet 2018. 2018, Brno.

Originálny názov: SilvaNet – WoodNet 2018
Anglický názov:
Český názov:
Organizátor:
Druh publikácie:
usporiadanie (zorganizovanie) konferencie
Miesto konania:
Brno
Usporiadateľ:
Štát:
Rozsah akcie:
celosvetová akcia
Typ konferencie:
Skratka:
Poradové číslo:
Dátum začatia:
Dátum ukončenia:
Rok konania:
2018
Počet účastníkov celkom:
Počet účastníkov zo zahraničia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok odoslania:
Identifikačné číslo RIV:
 
Záznam vložil: Markéta Hejčová, DiS.
Posledná zmena:
05.12.2018 10:59 (Markéta Hejčová, DiS.)

Hodnotenie publikácie:

12
3
4
5
        
12
3
4
5
zlé
 
dobré
        
nezaujímavé
 
zaujímavé
Hodnotilo: 0
Priemer: -
        
Hodnotilo: 0Priemer: -
1
2
3
4
5
        
1
2
345
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Priemer: -
        
Hodnotilo: 0
Priemer: -