Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. et Ing. Lászlo Benedek Dálya
Identifikačné číslo: 56746
Univerzitný e-mail: laszlo.dalya [at] mendelu.cz
 
 
P 15 07  Botanika D-BOTA
LDF D-BOTA-FYTOLL prez [roč 4]
Doktorandský typ štúdia, prezenčná forma
Fytologie lesa, 4. ročník
 
Pracovník bez úvazku (prac. dohoda) - Ústav ochrany lesů a myslivosti

     Záverečná práca
     
Publikácie     Stáže          

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

DÁLYA, L B. Spatial distribution of root rot pathogens at the training forest enterprise Masaryk forest Křtiny. In SilvaNet – WoodNet 2017: Proceedings Abstracts of Student Scientific Conference. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2017, s. 37--38. ISBN 978-80-7509-519-0.

Originálny názov:
Spatial distribution of root rot pathogens at the training forest enterprise Masaryk forest Křtiny
Český názov:
Autor:
Ing. et Ing. Lászlo Benedek Dálya
Pracovisko:
Ústav ochrany lesů a myslivosti
Druh publikácie:
abstrakt článku v zborníku
Zborník:
SilvaNet – WoodNet 2017: Proceedings Abstracts of Student Scientific Conference
Charakter článku:
odborný článok
Číslo časti:
Od strany:
37
Do strany: 38
Počet strán:
2
Pôvodný jazyk:
angličtina
Popis v originálnom jazyku:
The root rot fungus Heterobasidion annosum s.l. (Fr.) Bref. is the most important pathogen affecting coniferous trees in the Northern Hemisphere. Financial losses attributable to the species complex in the European Union are approximately 790 million € annually (Woodward et al., 1998). The genus Armillaria is distributed on all continents. The majority of Armillaria spp. are saprotrophic, but some species turn to necrotrophic parasitism. The resulting root rot disease affects a broad host range of woody plants and causes huge economic losses (Guillaumin & Legrand, 2013). Both species complexes are deemed extremely likely to cause diseases that are more devastating because of climatic changes (La Porta et al., 2008). Forest stands in the Training Forest Enterprise Masaryk Forest Křtiny (TFE) are considered highly endangered by Heterobasidion; the occurrence of all three Eurasian species has been reported (Sedlák, 2015). Jankovský (2003) and Čermák et al. (2004) have warned of the potential of honey fungi to disintegrate Norway spruce (Picea abies (L.) Karst.) stands in the TFE region. Aims of this study are to 1) examine the spatial distribution of Armillaria spp. in TFE and 2) identify the diversity and inoculum density of H. annosum s.l. in the area.
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia:
2017
Uplatnenie na projektoch:
Severity and spatial distribution of root rot pathogens according to stand history at the Training Forest Enterprise Masaryk Forest Křtiny
 
Záznam vložil: Markéta Hejčová, DiS.
Posledná zmena:
06.12.2017 14:39 (Markéta Hejčová, DiS.)

Hodnotenie publikácie:

1
234
5
        
12
3
4
5
zlé
 
dobré        
nezaujímavé
 
zaujímavé
Hodnotilo: 0Priemer: -
        
Hodnotilo: 0
Priemer: -
1
2
345
        
1
234
5
laické
 
odborné
        teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Priemer: -        
Hodnotilo: 0
Priemer: -


Bližšie určenie zdroja:

SilvaNet – WoodNet 2017: Proceedings Abstracts of Student Scientific Conference. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2017. ISBN 978-80-7509-519-0.

Originálny názov:
SilvaNet – WoodNet 2017: Proceedings Abstracts of Student Scientific Conference
Český názov:
Editor:
Pracovisko:
Informační centrum
Druh publikácie:
zborník
ISBN:
978-80-7509-519-0
Vydavateľ: Mendelova univerzita v Brně
Miesto vydania:
Brno
Forma vydania: tlačená verzia (print)
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2017
Číslo vydania: 1
Počet strán:
Akcia:
Pôvodný jazyk: angličtina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
 
Záznam vložil: Ing. Jakub Drimaj
Posledná zmena:
06.12.2017 12:56 (Markéta Hejčová, DiS.)

Hodnotenie publikácie:

12
3
45
        
1
2
3
4
5
zlé
dobré
        
nezaujímavé
zaujímavé
Hodnotilo: 1Priemer: 5.00        Hodnotilo: 1Priemer: 5.00
12
3
4
5
        
1
2
34
5
laické
odborné
        teoretické
praktické
Hodnotilo: 1
Priemer: 5.00
        
Hodnotilo: 1
Priemer: 5.00