Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Tomáš Kolář, Ph.D.
Identification number: 5670
University e-mail: tomas.kolar.und [at] mendelu.cz
 
Assistant Professor - Department of Wood Science and Technology (FFWT)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Placements     Supervised theses     Conferences     

The following list contains supervised theses at MENDELU.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.StateTypeFinal thesisUntilDetails
1.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Lubomír Becha
Posouzení použitelnosti programu WinDendro v dendrochronologické praxi na základě porovnání se standardním postupem v programu PAST4
April 2013Displaying the final thesis
2.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lubomír Becha
Variabilita šířky letokruhu a konvenční hustoty dřeva vybraných dřevin po výšce kmene na Drahanské vrchovině
April 2016Displaying the final thesis
3.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Bc. Ondřej Brázda
Využití dřeva v historických stavebních konstrukcích na území České republiky na základě dendrochronologických dat
April 2019Displaying the final thesis
4.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Jiří Filák
Vliv klimatu na radiální přírůst smrku ztepilého na vybraných lokalitách Beskyd
April 2016Displaying the final thesis
5.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Lada Hrochová
Využití dřeva v historii na příkladu vybraného souboru výrobků Muzea vesnických staveb středního Povltaví
May 2017Displaying the final thesis
6.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Rostislav Janek
Dendrochronologické datování kostela sv. Bartoloměje v obci Vlčice
April 2009Displaying the final thesis
7.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Rostislav Janek
Možnosti dendrochronologického datování, vlastnosti a možné využití subfosilního dubového dřeva
April 2011Displaying the final thesis
8.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Michal Jelínek
Rozšíření české dubové standardní chronologie o letokruhové křivky ze subfosilních dubových kmenů z Polabí
April 2017Displaying the final thesis
9.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Adriana Jiroušová
Dendrochronologické datovaní dřevěných kostelů v severovýchodní oblasti Slovenska a vytvoření lokální standardní chronologie
April 2021Displaying the final thesis
10.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Adriana Jiroušová
Zmapování dřevěných kostelů ve východních Čechách a dendrochronologické datování vybraného kostela
May 2019Displaying the final thesis
11.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Josef Jurčík
Historické využití dřeva na příkladu Muzea vesnice jihovýchodní Moravy ve Strážnici
April 2014Displaying the final thesis
12.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Michal Králíček
Využití dřeva v historii u konstrukčních prvků staveb na příkladu Muzea vesnice jihovýchodní Moravy ve Strážnici
April 2016Displaying the final thesis
13.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Stanislav Krejčí
Dendrochronologické datování a stanovení vybraných fyzikálních a mechanických vlastností subfosilního dubového dřeva
April 2009Displaying the final thesis
14.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lucia Lunterová
Dendrochronologické datovanie drevených kostolov severovýchodnej oblasti Slovenska a vytvorenie lokálnej štandardnej chronológie
April 2019Displaying the final thesis
15.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Lucia Lunterová
Využití dřeva v historii na příkladu vybraného souboru výrobků v památkové rezervaci Vlkolínec
April 2016Displaying the final thesis
16.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Adrian Olah
Historické využití dřeva na příkladu Muzea vesnice jihovýchodní Moravy ve Strážnici
April 2014Displaying the final thesis
17.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Jakub Orlík
Dendrochronologické datování a stavebně historický průzkum vodního mlýna v Leskovci u Březové
April 2013Displaying the final thesis
18.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Pavel Řezáč
Využití dřeva v historii na příkladu vybraného souboru výrobků Muzea vesnice jihovýchodní Moravy ve Strážnici
April 2016Displaying the final thesis
19.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Marek Slovák
Možnosti dendrochronologického datování subfosilního dubového dřeva na Moravě a stanovení jeho fyzikálních vlastností
April 2008Displaying the final thesis
20.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Ondřej Stefek
Dendrochronologické datování a stavebně historické hodnocení krovu budovy LDF MENDELU v Brně
April 2017Displaying the final thesis
21.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Matěj Strnad
Využití dřeva v historii na příkladu vybraného souboru výrobků Muzea vesnice jihovýchodní Moravy ve Strážnici
April 2016Displaying the final thesis
22.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Martin Susedík
Dendrochronologické datování a stavebně historický průzkum kostela sv. Panny Marie Sněžné ve Velkých Karlovicích
April 2013Displaying the final thesis
23.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Hubert Špinar
Historické využití dřeva v etnografickém regionu Malá Haná na příkladu připravovaného skanzenu Živé muzeum
April 2014Displaying the final thesis
24.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Vladan Tetur
Sestavení lokálních letokruhových chronologií na základě dendrochronologického datování roubených hospodářských staveb z jihovýchodní Moravy
April 2019Displaying the final thesis
25.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Iva Zrůstková
Dendrochronologické datování a stavebně-technický průzkum vodního mlýnu ve Křtinách
April 2017Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BTBachelor thesis
DTDiploma thesis
DisTDissertation thesis
DisThPrDissertation thesis propositions
FtMBAFinal MBA thesis
Final thesisFinal thesis
FT(ILL)Final thesis - foreign students
FT(FS)Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabTHabilitation thesis
RigTRigorous thesis
Final thesis is incompleteFinal thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submittedFinal thesis is submitted
Final thesis is in progressFinal thesis is in progress