Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Martin Zach, Ph.D.
Identification number: 5650
University e-mail: martin.zach [at] mendelu.cz
 
Assistant Professor - Expert Engineering Department (ILE)
 
Externí oponent - Faculty of Business and Economics (MENDELU)

     
Lesson
     
Final thesis
     
Projects     Publications     
     
     
Further information     Conferences
     

Several final theses have been found. Please select one from the following list.

Title of the thesisIdentificationDetails
Transparentní prostorový předěl inspirovaný přírodní strukturou
FFWT C-FE-FD pres [term 2, year 2]
Metodika hodnocení školního nábytku pro české děti s pohybovým omezením
FFWT D-PFD comb [year 3]
Vliv konstrukce překližovaných materiálů na vlastnosti tvarovaných výlisků pro sportovní výrobky
FFWT B-WI-WI pres [term 6, year 3]