Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Martin Zach, Ph.D.
Identification number: 5650
University e-mail: martin.zach [at] mendelu.cz
 
Assistant Professor - Expert Engineering Department (ILE)
 
Externí oponent - Faculty of Business and Economics (MENDELU)

Contacts               
Projects
     
     
     
     
     Conferences
     

The selected person is an official solver of the following projects.

State
Ord.
Project title
Supervisor
TypeOfficial roles
Since
Until
1 Hygiena práce a pracovního prostředí, prostředí staveb: měření na vybraných místech
IGA
Garant
06/01/2017
12/31/2017
2
 Information system for support research, innovation, product development and furniture qualityMPO
řešitel
05/01/200904/30/2013
3
 Kvalita produktů, prostředí a bezpečnost práce na chráněném pracovním místě
IGA
supervisor
07/01/2016
12/31/2016
4
 Profilace studijního předmětu Individuálně řízená praxe v rámci studia Technického znalectví a pojišťovnictví (TZP)
Internal
Řešitel
01/01/2015
5
 The inovation of pregradual secondary teacher education in part-time form
OP
finanční manažer
01/01/2011
12/31/2013

Use the following button to export the list of projects to a format suitable for Excel.

Key:
Active states:
accepted
completed
in preparation
in progress
submitted
Inactive states:
cancelled
defended
excluded
not defended
rejected